Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u
Gyno-Daktarin vaginale crème al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Gyno-Daktarin vaginale crème 20 mg

WAT IS GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME?

Gyno-Daktarin vaginale crème bevat miconazolnitraat (20 mg per gram crème).

Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Gyno-Daktarin vaginale crème. Het doodt schimmels in de vagina. Gyno-Daktarin vaginale crème is een witte crème voor gebruik in de vagina of op de huid rond de vagina.

De crème bevat verder enkele hulpstoffen, namelijk: macrogolstearaat en ethyleenglycolstearaat, oleoyl macrogolglycerides, vloeibare paraffine, benzoëzuur (E 210; 2 mg/g), gebutyleerd hydroxyanisol (E 320; 0,052 mg/g) en water.

Gyno-Daktarin vaginale crème is verpakt in een tube met een inhoud van 78 gram met 16 wegwerpinbrenghulzen.

Gyno-Daktarin vaginale crème 20 mg/g is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 06221

op naam van Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
e-mail: janssencilag@jacnl.jnj.com.

WANNEER GEBRUIKT U GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME?

Gyno-Daktarin vaginale crème wordt gebruikt tegen schimmelinfecties van de vagina en/of de huid rond de vagina. U heeft Gyno-Daktarin vaginale crème gekregen omdat u last heeft van zo'n schimmelinfectie. De kenmerken ervan zijn roodheid, jeuk en witte afscheiding.

WANNEER MAG U GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME NIET GEBRUIKEN?

Gebruik Gyno-Daktarin vaginale crème niet als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de crème. Welke dit zijn, vindt u onder: 'Wat is Gyno-Daktarin vaginale crème?'. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht na het in- of aanbrengen van de crème. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Gyno-Daktarin vaginale crème en raadpleeg uw arts.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

• Zwangerschap

Er is nog weinig over bekend of Gyno-Daktarin vaginale crème bij zwangerschap schadelijk is. Uit proeven met dieren is tot nu toe niet gebleken dat het schadelijk zou zijn.
Bent u in verwachting of wilt u in verwachting raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Gyno-Daktarin vaginale crème kunt gebruiken.

• Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof in Gyno-Daktarin vaginale crème in de moedermelk terechtkomt.
Overleg daarom met uw arts of u Gyno-Daktarin vaginale crème kunt gebruiken als u borstvoeding geeft.

• Hygiënische maatregelen

Houd de toiletspullen die met de schimmelinfectie in aanraking komen (handdoek, washandje) alleen voor eigen gebruik, om te voorkomen dat u anderen besmet. Verder kunt u zich wassen zoals gewoonlijk. Overigens kan te vaak met zeep wassen een schimmelinfectie bevorderen.

• Vrouwen in de overgang
Bent u in de overgang? Dan kan het zijn - als bij u de vaginawand ontstoken is - dat de werkzame stof uit Gyno-Daktarin vaginale crème meer in het bloed terechtkomt dan anders het geval zou zijn.

• Irritatie
Bij ernstige infecties kan door het inbrengen van de crème enige irritatie ontstaan. Heeft u veel last van irritatie, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.

• Partner
Als uw seksuele partner ook besmet is, moet deze ook met een antischimmelmiddel worden behandeld. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

• Gyno-Daktarin vaginale crème en condoom of pessarium
De hulpstoffen van de crème kunnen het rubber van rubberen voorbehoedmiddelen aantasten, waardoor de bescherming tegen zwangerschap of seksueel overdraagbare ziekten verloren kan gaan. Als u ter bescherming een condoom of pessarium (rubberen kapje in de vagina) gebruikt, kunt u daarom beter tijdens de behandelperiode tot 3 dagen na het inbrengen van de laatste crème geen gemeenschap hebben. Wilt u wel een condoom of pessarium gebruiken, meld dit dan aan uw arts. Deze kan dan in plaats van de Gyno-Daktarin vaginale crème misschien een ander geneesmiddel voorschrijven.

• Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Gyno-Daktarin vaginale crème het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

• Extra informatie over actieve bestanddelen
Gyno-Daktarin vaginale crème bevat benzoëzuur (E 210) en gebutyleerd hydroxyanisol (E 320). Beide stoffen kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. Benzoëzuur kan bovendien het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.

ANDERE GENEESMIDDELEN EN GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijkertijd worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering).
Voor zover bekend, kunt u andere geneesmiddelen zonder bezwaar gelijktijdig gebruiken met Gyno Daktarin vaginale crème. Een uitzondering zijn bloedverdunnende middelen. Als u deze gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.

DOSERING VAN GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME

Uw arts of apotheker vertelt u hoe u Gyno-Daktarin vaginale crème moet gebruiken. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. Over het algemeen zijn de regels als volgt.

Breng Gyno-Daktarin vaginale crème 1 keer per dag aan. De kuur duurt meestal 14 dagen. Meestal verdwijnt de jeuk binnen 3 dagen. Het is echter uiterst belangrijk om de voorgeschreven kuur helemaal af te maken (dus 14 dagen door te gaan met de behandeling). Doet u dit niet, dan kunnen de klachten weer terugkomen. Als het nodig is, kan uw arts u nog een kuur voorschrijven.
Ga ook door tijdens de menstruatie.

HOE MOET U GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME GEBRUIKEN?

Het is het beste om Gyno-Daktarin vaginale crème aan te brengen vlak voordat u gaat slapen. De crème blijft dan het beste op zijn plaats.
Het is handig om inlegkruisjes te gebruiken; de crème kan misschien vlekken geven.

Nieuwe tube openmaken

Draai de dop los, keer hem om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit. Gebruik van de wegwerp-inbrenghulzen
Als u Gyno-Daktarin vaginale crème gebruikt voor behandeling van een schimmelinfectie in de vagina, gebruik dan de bijgeleverde inbrenghulzen (`applicatoren') om de crème goed diep in de vagina in te brengen. U gebruikt de inbrenghulzen als volgt.
• Draai de dop van de tube en schroef een van de wegwerp-inbrenghulzen, met het uiteinde waar het
groene streepje staat, op de tube. Let erop dat u de inbrenghuls niet op de tube schuift, de inbrenghuls beschadigt dan.

• Knijp nu voorzichtig in de tube, zodat de crème in de inbrenghuls komt. Het binnenste deel van de huls (de zuiger) schuift nu naar buiten. Stop met knijpen als de streep verschijnt waarbij 'STOP' staat.

• Schroef de gevulde inbrenghuls nu van de tube en schroef direct weer de dop op de tube. U kunt de crème het beste inbrengen als u op uw rug ligt met gespreide benen en opgetrokken knieën. Breng dan de inbrenghuls zo diep mogelijk in de vagina (zie figuur). Druk de zuiger helemaal in: de crème komt nu in de vagina. Verwijder daarna de inbrenghuls en gooi hem weg.

• Neem iedere avond een nieuwe inbrenghuls (er zitten 2 reservehulzen in de verpakking).
STOPPEN MET GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME

U kunt zonder bezwaar stoppen met Gyno-Daktarin vaginale crème, maar stel dan uw arts op de hoogte.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving te veel Gyno-Daktarin vaginale crème heeft gebruikt, of het op een verkeerde manier heeft gebruikt (zie ook 'Dosering van Gyno-Daktarin vaginale crème'). Mocht iemand per ongeluk Gyno-Daktarin vaginale crème hebben ingeslikt, waarschuw dan een
arts. Doe dit zeker wanneer deze persoon ook geneesmiddelen tegen epilepsie, suikerziekte of trombose gebruikt.

WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME AAN TE BRENGEN?

Wanneer u bent vergeten de crème in of aan te brengen, doe dit dan bij de volgende gelegenheid (voordat u gaat slapen). Breng niet meer aan of in dan normaal; dus haal de vergeten dosis niet in, maar verzet uw schema een dag. Het is natuurlijk beter om niet te vergeten de crème aan of in te brengen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Bij gebruik van Gyno-Daktarin vaginale crème kan de roodheid, jeuk of het branderige gevoel tijdelijk verergeren, vooral in het begin van de behandeling. Doorgaans gaat dit vanzelf weer over.

Als u huiduitslag of buikkrampen krijgt, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts. Mogelijk bent u overgevoelig voor het product.
Soms kan een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven
en loslaten (syndroom van Lvell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stoms dan met het gebruik van Gyno-Daktarin en raadpleeg uw arts.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME? De juiste bewaarwijze is:

* in een dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);
• samen met deze gebruiksaanwijzing;
* niet boven 25 °C;
* niet invriezen;

* buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG IS GYNO-DAKTARIN VAGINALE CRÈME HOUDBAAR?

Een ongeopende tube Gyno-Daktarin vaginale crème is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06 - 2008 of EXP.: 06 - 2008 betekent dat u
het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag gebruiken. Als de tube eenmaal open is geweest, is de crème nog hooguit een jaar goed.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in april 2004.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken.
Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.
Wat houdt een juist gebruik in?
* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.
Wilt u meer weten over Gyno-Daktarin vaginale crème of over schimmelaandoeningen van of rond de vagina?
Vragen over Gyno-Daktarin vaginale crème of over schimmelaandoeningen van of rond de vagina kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker.