Heparine

Lees vóór het gebruik van Heparine eerst deze bijsluiter.

ALGEMENE KENMERKEN

Benaming

Heparine LEO, injectievloeistof, 5.000 I.E./ml
Heparine LEO, concentraat voor infusie vloeistof, 25.000 I.E./ml

SAMENSTELLING
Heparine LEO, injectievloeistof, 5.000 IE/ml : Heparinenatrium 5.000 IE

Overige bestanddelen:
Benzyl alcohol, methylparahydroxybenzoaat, propylpara-hydroxybenzoaat, natrium citraat dihydraat, natrium chloride, water voor injectie

Heparine LEO, concentraat voor infusie vloeistof, 25.000 IE/ml : Heparinenatrium 25.000 I.E.

Overige bestanddelen:
Benzyl alcohol, methylparahydroxybenzoaat, propylpara-hydroxybenzoaat, natrium citraat dihydraat, water voor injectie

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD
Heparine LEO 5.000 IE/ml : injectievloeistof
Doosje met 5 flacons en met 50 flacons van 5 ml

Heparine LEO 25.000 IE/ml : concentraat voor infusievloeistof
Flacon à 5 ml

GENEESMIDDELENGROEP
Geneesmiddel dat de bloedstolling vermindert.

VERANTWOORDELIJK VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
LEO Pharma BV
Hoge Mosten 16-20
4822 NH Breda
Tel. : 076 548 27 27

In het register ingeschreven onder RVG:
Heparine LEO 5.000 IE/ml RVG 01372
Heparine LEO 25.000 IE/ml RVG 01373

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

Heparine wordt gebruikt om de vorming van bloedstolsels in aders en slagaders te verhinderen en om de verspreiding van bestaande bloedstolsels te voorkomen.
Het wordt ook gebruikt bij vervanging van de nierfunctie door een kunstnier of bij hartchirurgie.

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT
Wanneer niet gebruiken
In de volgende situaties mag u Heparine niet gebruiken. Uw dokter zal daar uiteraard rekening mee houden:
1. Bloedingen.
2. Neiging tot bloedingen door stollingsstoornissen of door vermindering van het aantal bloedplaatjes, tenzij die gepaard gaan met bloedstolling binnen in de bloedvaten.
3. Zeer hoge bloeddruk.
4. Bloedverlies uit het maagdarmkanaal.
5. Kwaadaardige tumoren.
6. Risico op afdrijving van de ongeboren vrucht.
7. Infectie van de hartkleppen.
8. Aantasting van het netvlies door hoge bloeddruk of suikerziekte.
9. Operatie aan de hersenen, het ruggenmerg of het oog.
10. Ruggenprik.
11. Lokale verdoving of verdoving d.m.v. ruggenprik.
12. Drainage van maag en dunne darm.
13. Bekende overgevoeligheid voor heparine.
Nodige voorzorgen bij gebruik
Ten einde bloedingen te vermijden, mogen geen geneesmiddelen in de spieren worden toegediend gedurende een behandeling met heparine.
Zwangerschap
Neem bij zwangerschap contact op met uw arts.

Borstvoeding

Heparine gaat niet over in de moedermelk en kan zonder bezwaar tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige toediening met stoffen die het samenklonteren van bloedplaatjes tegengaan, o.a. acetylsalicylzuur, sulfinpyrazon, dipyridamol, of met geneesmiddelen die maagzweren kunnen veroorzaken, zoals bijnierschorshormonen en ontstekingsremmende geneesmiddelen, in het bijzonder salicylaten, fenylbutazon, oxyfenbutazon.
Schildklieronderzoek kan worden beïnvloed.

Speciale waarschuwingen

Omdat heparine van dierlijke oorsprong is, is voorzichtigheid geboden bij patiënten die gevoelig zijn voor dierlijke eiwitten.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK
U dient zich te houden aan de voorschriften van uw arts.

Dosering

De dosering dient individueel te worden aangepast aan de patiënt en de indicatie.

Wijze van gebruik

* Bij het verhinderen van de vorming van bloedstolsel en de verspreiding ervan:
In de ader: begindosis 5000 IE, gevolgd door 20.000 - 40.000 IE per 24 uur in glucose 5% of NaCl 0,9% (15-25 IE per kg lichaamsgewicht per uur). De behandeling dient te worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld op geleide van stollingsonderzoek of heparinebepaling.

Onderhuids Na-zout: Onderhuids 2.500 IE per 10 kg lichaamsge-wicht elke 12 uur, eventueel voorafgegaan door een oplaad-dosis van 5.000 IE in de aders.

* Bij dialyse en open-hartchirurgie:
Bij dialyse: begindosis 1250-3750 IE, afhankelijk van het lichaamsgewicht, gevolgd door 1200 IE per uur;
Bij open-hartchirurgie: 300 IE per kg lichaamsgewicht bij operaties die korter duren dan 2 uur, bij langer durende operaties anderhalf maal deze dosering.

* Bij algehele stolling in de bloedvaten:
10.000-20.000 IE in de aders per 24 uur in glucose 5% of NaCl 0,9% (7-15 IE per kg lichaamsgewicht per uur).

Duur van de behandeling
De behandeling wordt door de arts gecontroleerd op geleide van stollingsonderzoek.

Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven
In geval van overdosering ontstaan er bloedingen. De werking van heparine kan met in de aderen toegediend protamine worden tegengegaan.

BIJWERKINGEN

Bij gebruik van dit geneesmiddel bestaat er een risico op bloedingen.
Overgevoeligheidsreacties kunnen soms optreden in de vorm van roodheid van de huid, ademhalingsmoeilijkheden zoals die bij astma voorkomen, koorts of vermindering van de bloeddruk. In bovengenoemde gevallen dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Waarschuw uw arts of apotheker ook indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Bewaring bij kamertemperatuur (15-25°C), uiteraard buiten bereik van kinderen. Heparine is dan houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum. Deze datum vindt u na de woorden "niet te gebruiken na". Laat eventueel overgebleven medicijnen door uw apotheker vernietigen. Neem bij onduidelijkheid contact op met uw arts of apotheker.

DATUM VAN HERZIENING
Oktober 1997.