Homatropinehydrobromide ratiopharm 20 mg/ml, oogdruppels


Samenstelling:
Bevat per ml oogdruppeloplossing 20 mg homatropinehydrobromide als werkzaam bestanddeel en 0,1 mg benzalkoniumchloride als conserveermiddel.


Eigenschappen:
Homatropinehydrobromide is een stof die verlammend werkt op diverse zenuwen en geeft pupilverwijding (mydriasis) en accommodatieverlamming (cycloplegie).


Toepassing:
Deze oogdruppels worden gebruikt als middel om de pupil te verwijden (mydriaticum) en om de accommodatie te verlammen (cycloplegicum) voor diagnostische doeleinden
(refractiebepalingen).


Niet te gebruiken bij:
Deze oogdruppels niet gebruiken bij verhoogde oogboldruk, bij nauwe kamerhoek en bij overgevoeligheid voor homatropinehydrobromide en benzalkoniumchbride.


Bijwerkingen:
Gezichtsvermogenstoornissen, lichtschuwheid en lokale allergische reacties (pijn of irritatie van het oog, branderige ogen) kunnen optreden.
Over het hele lichaam verspreide effecten (systemische effecten), zoals een droge mond, abnormaal versnelde hartwerking (tachycardie), terughouding van urine in de blaas (acute urineretentie) en psychotische reacties komen voor.


Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:
Over het gebruik van homatropinehydrobromide in de zwangerschap bij de mens en over de effecten in de dierproef bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.
Het wordt dan ook ontraden dit geneesmiddel bij zwangerschap te gebruiken.

Er zijn aanwijzingen voor dat homatropinehydrobromide overgaat in de moedermelk. Gebruik tijdens de borstvoeding wordt ontraden gezien de verhoogde gevoeligheid van kinderen.


Dosering:
Bij diagnostiek: 1-2 druppels tussen het ooglid en het oog (in de conjunctivaalzak).


Gebruiksaanwijzing:
- Draai het dopje van de druppelaar af.
- Buig het hoofd achterover en kijk omhoog.
- Trek het onderooglid met de vinger omlaag.
- Door een lichte druk op de druppelflacon laat men 1 druppel tussen het ooglid en het oog vallen.
- Sluit hierna het oog en probeer het 1 minuut dicht te houden en probeer de traanbuis dicht te drukken.
- Sluit het flesje direct na het indruppelen.
De oogdruppels zijn steriel:
de punt van de druppelflacon mag niet in aanraking komen met het oog.

Let op:
Dit geneesmiddel kan het gezichtsvermogen tijdelijk verminderen.
Dit kan hinderlijk zijn bij dagelijkse bezigheden zoals lezen en autorijden.


Bewaren:
Bewaar de oogdruppels bij kamertemperatuur (15-25°C).
Op deze wijze bewaard zijn de oogdruppels ongeopend houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum.
Niet langer gebruiken dan 1 maand nadat de verpakking voor het eerst is geopend.


Verpakking:
Oogdruppelflacon á 10 ml.


In het register ingeschreven onder RVG 57666


Importeur/Registratiehouder:
ratiopharm Nederland bv
Postbus 2062,
1500 GB Zaandam