Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening, waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Hot Coldrex zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.


Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Hot Coldrex en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Hot Coldrex inneemt.
3. Hoe wordt Hot Coldrex ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Hot Coldrex?

Hot Coldrex, poeder voor drank, 500 mg + 30 mg
paracetamol 500 mg en vitamine C 30 mg

* De werkzame bestanddelen zijn paracetamol en ascorbinezuur (vitamine C). Eén zakje bevat 500 mg paracetamol en 30 mg vitamine C.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn sucrose, citroenzuur (watervrij) (E330), natriumsaccharine (E954), natriumcitraat (E33 1), curcumine (E100), maïszetmeel (gedroogd), natrium cyclamaat (E952), colloidaal silica (watervrij) (E55 1), citroensmaak, maltodextrine, butylhydroxyanisol (E320), natriumascorbaat (E301).

Registratiehouder:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV
Postbus 2871,
3500 GW Utrecht.
Tel: 030 – 693 8760

Hot Coldrex is in het register ingeschreven onder RVG 06282.

1. WAT IS HOT COLDREX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

* Hot Coldrex is een geneesmiddel in de vorm van een poeder in sachets (= zakjes). Hot Coldrex is verpakt in een kartonnen doosje met 5, 10 of 15 zakjes.
* Hot Coldrex behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
* Hot Coldrex wordt gebruik bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U HOT COLDREX INNEEMT.
Gebruik Hot Coldrex niet…

* Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van Hot Coldrex.

Wees extra voorzichtig met Hot Coldrex
* Wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
* Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (= 4 zakjes Hot Coldrex).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Hot Coldrex in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap

Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hot Coldrex heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hot Coldrex
Hot Coldrex bevat 3 gram sucrose per zakje en is daarom niet geschikt voor diabetici. Daarnaast bevat Hot Coldrex per zakje 358 mg natriumcitraat, wat overeenkomt met ongeveer 85 mg natrium. Hot Coldrex is daarom niet geschikt voor patiënten met een zoutarm dieet.

Gebruik van Hot Coldrex in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden.

* Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramfenicol (= antibioticum) verlengen.
* Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (= geneesmiddel bij de behandeling van AIDS) komt een bepaalde bloedafwijking vaker voor.
* Bij gebruik van barbituraten (= bepaalde slaapmiddelen en bepaalde middelen tegen epilepsie) kan een eventuele overdosering met paracetamol ernstigere gevolgen hebben. Dit is ook het geval bij chronisch alcoholisme.

3. HOE WORDT HOT COLDREX INGENOMEN?

Volwassenen:
* 1 zakje per keer, zo nodig om de 4 uur herhalen tot maximaal 6 zakjes per etmaal.

Kinderen:
* Hot Coldrex is niet geschikt voor kinderen.
* Tussen twee innamen moet minstens 4 uur liggen.
* Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
* De aangegeven dosering niet overschrijden.
* Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden.

Wijze van innemen: strooi de inhoud van 1 zakje in een glas of beker. Vul het glas of de beker voor de helft met warm water, roer goed om en drink op. Eventueel naar smaak suiker toevoegen.
Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bewerkt dat Hot Coldrex te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Hot Coldrex heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Hot Coldrex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in één maal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Hot Coldrex in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis Hot Coldrex om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Hot Coldrex wordt gestopt Het gebruik van Hot Coldrex kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Hot Coldrex bijwerkingen veroorzaken. Van Hot Coldrex zijn de volgende bijwerkingen beschreven:

* In de aanbevolen dosering treden weinig bijwerkingen op. Verschijnselen van overgevoeligheid voor paracetamol, zoals huiduitslag, galbulten en koorts, kunnen optreden. Bij het stoppen van het gebruik verdwijnen deze verschijnselen weer.
* In zeldzame gevallen kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:
* na langdurig gebruik kan een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotseling hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) voorkomen.
* bloeduitstortingen als gevolg van een tekort aan bloedplaatjes (thrombocytopenische purpura) en bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie) kunnen optreden.
* Na zeer langdurig gebruik van hoge doses is een enkele maal een ontsteking van de nieren, die gepaard gaat met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) waargenomen.
* Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 6-8 zakjes) per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 7,5 gram (= 15 zakjes) ineens is leverbeschadiging mogelijk.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U HOT COLDREX?

* Hot Coldrex buiten bereik en zicht van kinderen houden.

* Bewaar Hot Coldrex niet boven 25°C, in de originele verpakking op een droge plaats.
Uiterste gebruiksdatum: Gebruik Hot Coldrex niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in: