BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken
* Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
* Uw arts zal u ook een Humira patiëntenkaart geven, deze bevat belangrijke
veiligheidsinformatie waar u zich bewust van moet zijn voordat u Humira krijgt en tijdens de therapie met Humira. Bewaar deze patiëntenkaart bij uw bijsluiter.
* Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
* Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Humira en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Humira gebruikt
3. Hoe wordt Humira gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Humira
6. Aanvullende informatie

Humira 40 mg oplossing voor injectie Adalimumab

* De werkzame stof is adalimumab.

* Elke flacon bevat 40 mg adalimumab.

* De andere bestanddelen zijn mannitol, citroenzuur monohydraat, natriumcitraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride, polysorbaat 80, natriumhydroxide en water voor injectie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough
Kent ME11 5EL
Groot-Brittannië

Fabrikant:
Abbott GmbH & Co.
KG Max-Planck-Ring 2
D-65205 Wiesbaden
Duitsland

1. WAT IS HUNIIRA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Humira 40 mg oplossing voor injectie wordt geleverd als een steriele oplossing van 40 mg adalimumab opgelost in 0,8 ml vloeistof.

Elke verpakking bevat 1 flacon met een lege steriele injectiespuit en 2 alcohol gaasjes.

Humira is bedoeld voor het behandelen van reumatoïde artritis. Het is een geneesmiddel dat het ontstekingsproces afremt om zo de ziekte te beheersen. Het werkzame bestanddeel, adalimumab, is een humaan monoklonaal antilichaam wat geproduceerd wordt door gecultiveerde cellen. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die andere unieke eiwitten herkennen en zich hieraan binden.

Adalimumab bindt zich aan een specifiek eiwit (tumor necrose factor of TNFa), welke zich ophoopt in uw gewrichten en waarvan gedacht wordt dat deze uw reumatoïde artritis verergerd.

Reumatoïde artritis is een ontstekingsziekte van de gewrichten. Wanneer u matig tot ernstige reumatoïde artritis heeft, zult u waarschijnlijk eerst andere medicatie hebben ontvangen, zoals bijvoorbeeld methotrexaat. Wanneer u onvoldoende heeft gereageerd op deze medicatie, heeft u Humira gekregen om uw reumatoïde artritis te behandelen.

Methotrexaat wordt gecontinueerd wanneer u Humira gebruikt. Als uw arts besluit dat methotrexaat niet passend is, kan Humira alleen voorgeschreven worden.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U HUMIRA GEBRUIKT Gebruik Humira niet:

* als u overgevoelig (allergisch) bent voor adalimumab of voor één van de andere bestanddelen van Humira.

* als u een ernstige infectie heeft, zoals actieve tuberculose (zie ook "pas goed op met Humira"). Het is belangrijk dat u uw arts symptomen van een infectie vertelt, zoals koorts, wondjes, moeheid, gebitsproblemen.

* als u lijdt aan matig tot ernstig hartfalen. Het is belangrijk dat u uw arts op de hoogte brengt als u een ernstige hartaandoening heeft of heeft gehad (zie ook "pas goed op met Humira").

Pas goed op met Humira:
* als u allergische reacties als benauwdheid, kortademigheid, duizeligheid, zwelling of uitslag krijgt, injecteer dan geen Humira meer, maar neem direct contact op met uw arts.

* als u een infectie heeft, zoals een langdurige of lokale infectie (bijvoorbeeld een open been), neem dan altijd contact op met uw arts voor u start met het gebruik van Humira. Neem bij twijfel contact op met uw arts.

* door het gebruik van Humira kunt u makkelijker infecties oplopen. Het is daarom belangrijk om uw arts symptomen als koorts, wondjes, moeheid en gebitsproblemen door te geven.

* aangezien er gevallen van tuberculose zijn gemeld bij behandeling met Humira, zal uw arts u onderzoeken op symptomen van tuberculose voordat u wordt behandeld met Humira. Uw medische geschiedenis zal grondig worden doorgenomen, een röntgenfoto van uw thorax (borst) zal worden gemaakt en een tuberculine test zal worden uitgevoerd. De wijze waarop deze tests zijn uitgevoerd moeten op uw Humira patiëntenkaart worden aangegeven. Het is heel belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit tuberculose heeft gehad, of wanneer u in het verleden in contact bent geweest met iemand die tuberculose had. Wanneer u tijdens of na deze therapie symptomen ontwikkelt van tuberculose (aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, lusteloosheid, lichte koorts), of een andere infectie zich openbaart, waarschuw dan meteen uw arts.

* informeer uw arts of u vroeger terugkerende infecties heeft gehad, of andere aandoeningen welke het risico op infecties zouden kunnen verhogen.
* als u multiple sclerose heeft zal uw arts beslissen of u Humira kunt gebruiken.

* sommige vaccinaties mogen niet gegeven worden tijdens de Humira therapie. Vraag uw arts om advies, voordat u enig vaccin ontvangt.

• als u lijdt aan licht hartfalen en u wordt behandeld met Humira dan moet het verloop van uw hartfalen goed gecontroleerd worden door uw arts. Het is belangrijk dat u uw arts op de hoogte brengt als u een ernstige hartaandoening heeft of heeft gehad. Als er nieuwe symptomen van hartfalen ontstaan of als bestaande symptomen verergeren (zoals kortademigheid of gezwollen voeten) moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Zwangerschap

De effecten van adalimumab bij zwangere vrouwen zijn niet bekend, daarom wordt het gebruik van Humira bij zwangere vrouwen afgeraden. Wanneer u Humira gebruikt, zal u worden geadviseerd zwangerschap te voorkomen. U moet een goed voorbehoedsmiddel gebruiken tot minimaal 5 maanden na de laatste Humira behandeling.

Borstvoeding

Het is onbekend of Humira in de moedermelk terechtkomt.
Wanneer u borstvoeding geeft, zal u de borstvoeding moeten staken tot minstens 5 maanden na de laatste behandeling met Humira.

Gebruik van Humira samen met andere geneesmiddelen:

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Humira kan in combinatie met methotrexaat of bepaalde antireumatische middelen (zoals sulfasalazine, hydroxychloroquine, leflunomide en injecteerbare goudpreparaten) gebruikt worden. Of in combinatie met steroïden of pijnstillers, inclusief niet-steroïdale ontstekingsremmers.

3. HOE WORDT HUMIRA GEBRUIKT

Volg bij gebruik van Humira nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Humira wordt onder de huid geïnjecteerd (subcutaan gebruik). De gebruikelijke dosering voor volwassenen met reumatoïde artritis is één injectie van 40 mg adalimumab één keer in de twee weken. U zult moeten doorgaan met de Humira injecties zolang het is aangegeven door uw arts.
Methotrexaat wordt voortgezet terwijl u Humira gebruikt. Als uw arts besluit dat methotrexaat ongepast is, kan Humira alleen worden voorgeschreven.
Als u geen methotrexaat ontvangt tijdens uw Humira therapie, kan uw arts beslissen wekelijks 40 mg adalimumab voor te schrijven.

Instructies voor het voorbereiden en het geven van een Humira-injectie:
De volgende instructies geven aan hoe een Humira injectie gegeven moet worden. Lees de instructies nauwkeurig door en volg ze stap voor stap op. U zult door uw arts of zijn/haar assistent geïnstrueerd worden over de techniek van het zelf injecteren. Probeer niet zelf te injecteren voordat u zeker bent dat u begrijpt hoe u de injectie moet voorbereiden en geven. Na een goede training in de injectietechniek, kunt u deze injectie zelf toedienen of kan deze door een ander persoon worden gegeven, bijvoorbeeld door een familielid of een vriend
Deze injectie mag niet met een ander geneesmiddel gemengd worden in dezelfde injectiespuit of injectieflacon.

1) Voorbereiding
* Was uw handen grondig
* Zet de volgende artikelen klaar op een schoon oppervlak
* Eén flacon met Humira voor injectie
* Eén injectie spuit met een vaste naald
* Twee alcoholgaasjes
* Kijk naar de vervaldatum op de flacon. Gebruik het product niet na de vermelde maand en jaar. Het kiezen en voorbereiden van een injectieplaats
Kies een plaats op uw dij of buik

* Elke nieuwe injectie moet tenminste 3 cm van de laatste injectieplaats gegeven worden.

* Injecteer niet in een gebied waar de huid rood gekleurd is, blauwe plekken vertoont of hard is. Dit kan betekenen dat er een infectie is.
* Maak de injectieplaats met een draaiende beweging schoon met het bijgeleverde alcoholgaasje.
* Raak dit gebied niet meer aan voor de injectie.

3)Humira injecteren
Voorbereiden van de dosis Humira voor injectie
* De flacon NIET schudden.
* Verwijder de plastic dop van de Humira flacon. Laat de grijze rubberen dop en de aluminium ring om de bovenkant van de flacon zitten.
* Verwijder de dop van de naald van de injectiespuit, zorg dat u de naald niet aanraakt of het enig oppervlak laat raken.
* Zorg ervoor dat de zuiger volledig in de injectiespuit is opgenomen. Houd de flacon rechtop op een vlak oppervlak, zoals een tafel, en duw de naald recht door de middelste ring van de grijze rubberen dop. Als de naald goed recht door de dop gaat voelt u een lichte weerstand en vervolgens een "plop". Controleer of de naald goed door de dop is gegaan, de punt van de naald moet zichtbaar zijn. Als de naald niet goed door het midden of scheef door de dop gestoken wordt, voelt u constante weerstand en geen "plop". De naald kan dan in een hoek door de dop gaan en buigen, breken of voorkomen dat de inhoud van de flacon helemaal opgezogen wordt. Als dit gebeurt moet u de injectiespuit of de flacon niet gebruiken.
* Draai de flacon, met de naald daarin gestoken, ondersteboven en houd deze op ooghoogte. Controleer of de naald onder het vloeistof oppervlak is. Trek langzaam aan de zuiger om de vloeistof in de injectiespuit te zuigen.
* Controleer de injectiespuit, met de naald nog in de flacon gestoken, op luchtbellen. Tik voorzichtig tegen de injectiespuit om eventuele luchtbellen op te laten stijgen naar de top van injectiespuit bij de naald. Druk de zuiger langzaam in om de luchtbellen uit de injectiespuit in de flacon te drukken. Als u hierbij per ongeluk wat vloeistof terug in de flacon drukt, trek de zuiger dan voorzichtig terug om de gehele inhoud in de injectiespuit te zuigen.
* Trek de naald helemaal uit de flacon. Zorg daarbij weer dat u de naald niet aanraakt of het enig oppervlak laat raken.

Humira injecteren
* Pak met één hand de schone huid voor de injectieplaats omhoog en houd stevig vast.
* Houd met de andere hand de injectiespuit in een hoek van 45 graden vast, met de bedrukte kant naar boven.
* Breng met een snelle, korte beweging de naald helemaal in de huid.
* Laat de huid los met de eerste hand.
* Druk de spuit in om de oplossing te injecteren - het kan 2 tot 5 seconden duren om de injectiespuit te legen.
* Als de injectiespuit leeg is, verwijder dan de naald uit de huid, in dezelfde hoek van 45 graden.
* Druk uw duim of een stukje gaas gedurende 10 seconden zachtjes op de injectieplaats totdat het eventuele bloeden is gestopt. Wrijf niet over de injectieplaats, maar gebruik een pleister als u dat wilt.

4) Het weggooien van de benodigdheden
* De Humira injectiespuit mag NOOIT worden hergebruikt. Doe NOOIT een dop weer op een naald.
* Gooi na het injecteren van Humira onmiddellijk de gebruikte injectiespuit in een afgesloten prikveilig bakje, zoals uw arts, zuster of apotheker u heeft geïnstrueerd.

* Bewaar dit prikveilig bakje buiten het bereik van kinderen.

Wat u moet doen als u meer van Humira heeft gebruikt dan u zou mogen:

Wanneer u Humira per ongeluk vaker heeft geïnjecteerd dan uw arts u heeft verteld, neem dan meteen contact op met uw arts. Houdt altijd het verpakkingsdoosje van het geneesmiddel bij de hand, ook al is deze leeg.

Wat u moet doen als u Humira vergeet te gebruiken:

Wanneer u uzelf bent vergeten te injecteren, zult u eerst volgende injectie Humira moeten nemen zodra u het zich weer herinnert. De volgende injectie zult u moeten nemen op de dag dat u volgens uw originele schema ook uw volgende injectie had moeten nemen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Humira bijwerkingen hebben. De meeste bijwerkingen zijn mild tot gematigd. Sommige bijwerkingen kunnen echter ernstig zijn en behandeling vereisen. Bijwerkingen kunnen optreden tot ten minste 5 maanden na de laatste behandeling.

Waarschuw meteen uw arts wanneer u last heeft van het volgende:

* Ernstige uitslag, netelroos of andere tekenen van een allergische reactie.
* Opgezwollen gezicht, handen of voeten
* Ademhalingsproblemen en problemen bij het slikken
* Kortademigheid bij krachtige inspanning of bij het liggen, of het opzwellen van de voeten.

Informeer uw arts zo snel mogelijk wanneer u één van de volgende verschijnselen vertoont:

* Tekenen van infectie zoals koorts, malaise, wondjes, gebitsproblemen of brandend gevoel bij urineren
* Verzwakt of moe voelen
* Hoesten
* Tintelingen
* Gevoelloosheid
* Dubbel zien
* Verzwakte armen of benen

De hierboven beschreven symptomen kunnen aanwijzingen zijn voor de hieronder aangegeven bijwerkingen die geobserveerd zijn na behandeling met Humira:

Zeer veel voorkomend (. 1/10 patiënten): reacties op de injectieplaats (ontsteking op de injectieplaats)

Veel voorkomend (> 1/100 en < 1/10 patiënten): Infecties, bijv. urineweginfectie, infecties van de luchtwegen (verkoudheid, neusverkoudheid, bijholte ontsteking, bronchitis, longontsteking), hoofdpijn, uitslag, duizeligheid, misselijkheid, diarree, keelpijn, jeuk, blaren, buikpijn en bloedarmoede.

Zeldzaam (> 1/1000 en < 1/100 patiënten): Tuberculose, andere ernstige infecties (bijv. sepsis), allergische reacties, zenuwaandoeningen (bijv. multiple sclerose), laag bloedcel gehalte waaronder bloedarmoede, opgezwollen voeten, gewichtstoename, depressie, moeite met slapen, opwinding, oogafwijkingen, oorafwijkingen, smaakverstoringen, gezichtsverstoringen, hoge bloeddruk, astma, leverfunctieafwijkingen, problemen in de onderbuik (overgeven, spijsverteringsstoornissen, verstopping), mondproblemen, huidafwijkingen (bijv. eczeem), haaruitval, urine afwijkingen (bijv. bloed of eiwitten in de urine, vaker urineren).

Uw arts kan ook testen doen om uw lever functie en/of bloedwaarden te bepalen.

Wanneer u zich zorgen maakt om een bepaalde bijwerking, wanneer u last heeft van ongewone effecten of wanneer u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U HUMIRA

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren bij 2 °C - 8 °C (in de koelkast). Bewaar in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de vriezer bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste op etiket/doos vermelde gebruiksdatum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.