PATIËNT INFORMATIEFOLDER.

IBARIL 30 gr, 100 gr.

Lees deze bijsluiter steeds voor gebruik van dit geneesmiddel, ook indien U in het verleden IBARIL gebruikt heeft. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe ontwikkelingen aangepast zijn.

Samenstelling

IBARIL bevat 0,25% desoximetason in een water/olie basis.

Werking

IBARIL bevat een corticosteroïd in een water/olie basis, waardoor een brede toepassing bij veel huidtypen mogelijk is.

Corticosteroïden onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende, vaak met jeuk gepaard gaande aandoeningen, zonder echter de aandoening zelf te genezen.

IBARIL is een matig sterk tot sterk werkend preparaat. Het effect kan door het aanbrengen van een afsluitend verband worden versterkt. De kans op bijwerkingen neemt hierdoor echter toe.

Toepassingen

IBARIL wordt toegepast bij bepaalde oppervlakkige, niet door micro-organismen veroorzaakte huidaandoeningen (b.v. psoriasis), die naar verwachting onvoldoende zullen reageren op zwak werkzame producten. Een afsluitend verband kan soms noodzakelijk zijn.

Niet gebruiken bij

IBARIL mag niet worden gebruikt bij de volgende aandoeningen:
* huidaandoeningen veroorzaakt door:
- bacteriële infecties, die het gevolg zijn van b.v. geslachtsziekten of tuberculose. - virus-, schimmel-, gist- en parasitaire infecties.

- vaccinatie.

* zwerende en etterige huidaandoeningen.

* wonden.

* acne.

* overgevoeligheid voor corticosteroïden.

*overgevoeligheid voor IBARIL.

Bijwerkingen

Van de groep geneesmiddelen, waartoe ook IBARIL behoort, zijn onder meer de volgende lokale bijwerkingen bekend:

Huidstriemen (striae), het dunner worden van de huid (atrofie), vaatvlekken ,
huidontstekingen rondom de mond en in het gelaat en neiging tot bloeden. Minder frequent voorkomende effecten zijn depigmentatie, het toenemen van psoriasis pustularis en het maskeren van parasitaire-, bacteriële- en schimmelinfecties. Dit geldt in het bijzonder bij behandeling onder een afsluitend verband en in huidplooien. In geval van bijwerkingen dient u uw arts te raadplegen. Bij zeer langdurig gebruik kunnen effecten optreden op andere organen b.v. de bijnierschors. Dit komt met name voor bij toepassingen onder een afsluitend verband, bij behandeling van grote huidoppervlakten en bij kinderen.

Waarschuwingen.

IBARIL mag niet in aanraking komen met de oogleden of de ogen. De gezichtshuid, de behaarde huid en de huid van de geslachtsdelen mogen uitsluitend op voorschrift van de arts met IBARIL worden behandeld.
Bij langdurige behandeling, vooral van grote huidoppervlakten en speciaal onder een afsluitend verband, is het mogelijk dat de werkzame substantie via de huid wordt opgenomen. Bij opname van grote hoeveelheden zou de bijnierschorsfunctie geremd kunnen worden. Bij kinderen kan deze remming vrij snel optreden.
Uw arts zal daarom wanneer langdurige toepassing noodzakelijk is, regelmatig de lengte en het gewicht controleren en laboratoriumonderzoek doen verrichten.
Vooral onder een afsluitend verband kunnen huidveranderingen optreden, zoals huidstriemen (striae) en het dunner worden van de huid (huidatrofie). Wanneer tijdens de behandeling nieuwe huidaandoeningen ontstaan, dient uw arts geraadpleegd te worden.

IBARIL mag uitsluitend worden toegepast voor de huidaandoening, waarvoor uw arts het heeft voorgeschreven.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Bij zwangerschap slechts gebruiken in overleg met uw arts.

Dosering en wijze van gebruik.

IBARIL dient volgens voorschrift van uw arts gebruikt te worden. In de meeste gevallen dient de crème aanvankelijk drie maal daags dun op de te behandelen huidgedeelten aangebracht te worden en zo mogelijk licht ingemasseerd.

Later is eenmaal aanbrengen per dag meestal voldoende.
In het algemeen mag niet meer dan 30-60 g crème per week worden gebruikt.

Verpakkingsvormen

Tubes van 30 en 100 g.

Een nieuwe tube IBARIL opent u door de afgesloten opening van de tube met de punt van de dop door te prikken.

Wijze van bewaren en houdbaarheid.

IBARIL dient koel (8-25°C) en droog bewaard te worden.
Net zoals andere geneesmiddelen moet u IBARIL buiten het bereik van kinderen bewaren. Houdbaar tot op de verpakking aangegeven datum. Deze datum is op de verpakking aangegeven met "niet te gebruiken na" of "Exp.".

Inschrijving in het register
IBARIL is in het register ingeschreven onder RVG 08164.

Importeur/Registratiehouder

Bipharma B.V.
Weesp

Fabrikant
Aventis AG Frankfurt am Main.