SAMENSTELLING

De werkzame stof in de capsules is ibuprofen. Een capsule met gereguleerde afgifte bevat 300 mg ibuprofen.

EIGENSCHAPPEN

Ibuprofen behoort tot de groep van "niet-steroïde ontstekingsremmende middelen". Ibuprofen heeft naast een ontstekingsremmende ook een pijnstillende en koortsverlagende werking. Uit de Ibosure capsules komt de werkzame stof geleidelijk vrij.

TOEPASSING

Ibosure wordt toegepast bij: reumatische gewrichtsontsteking, gewrichtsslijtage (artrose) en andere aandoeningen van de gewrichten, spieren of pezen die gepaard gaan met ontstekingachtige verschijnselen.

NIET GEBRUIKEN

bij patiënten die een maagzweer of darmzweer hebben of die een steeds terugkerende maagzweer of darmzweer hebben
bij patiënten met maagdarmbloedingen
* bij overgevoeligheid voor ibuprofen.

BIJWERKINGEN

* maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree
* bloedverlies in het maagdarmkanaal (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar)
overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag of jeuk
astma-aanvallen
het vasthouden van vocht (dikke enkels)
duizeligheid
* afwijkingen in het bloed.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bij astmapatiënten dient ibuprofen voorzichtig te worden toegepast vanwege de kans op benauwdheidaanvallen, net name bij patiënten die bij eerder gebruik van ibuprofen of andere pijnstillers (niet-steroïde ontstekingsremmende middelen) een benauwdheidaanval hebben gehad. Doordat ibuprofen ontstekingsverschijnselen remt is het mogelijk dat een eventueel optredende infectie minder snel opvalt. Wanneer u vermoedt dat u een infectie heeft, moet u uw arts raadplegen.

Patiënten met stollingsstoornissen moeten extra voorzichtig zijn bij het gebruik van ibuprofen.

GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING Alleen gebruiken na overleg met de arts.

WISSELWERKING MET ANDERE (GENEES)MIDDELEN

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Ibosure met bloedstollingremmende middelen en lithium. Wanneer u zulke
geneesmiddelen gebruikt moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

DOSERING EN WIJZE VAN GEBRUIK

De dosering dient door de arts te worden vastgesteld. In het algemeen geldt de volgende dosering:

2-3 maal daags 2 capsules afhankelijk van de ernst van de aandoening. De capsules kunnen op de nuchtere maag worden ingenomen met wat vloeistof.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bij kamertemperatuur (15-25° C) bewaard op een droge en donkere plaats in de originele verpakking, zijn Ibosure capsules houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum. Deze datum staat vermeld achter de aanduiding "niet te gebruiken na" of "exp."

REGISTRATIEHOUDER

Sandoz B.V.
Voor inlichtingen en correspondentie Sandoz B.V,
Postbus 10332
1301 AH Almere

Ibosure is in het register ingeschreven onder:
RVG 08898, groene capsules met gereguleerde afgifte 300 mg

VOOR ALLE GENEESMIDDELEN GELDT

* Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op,
- Bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de arts of apotheker.
- Gebruik geen geneesmiddelen die voor een ander bestemd zijn.
* Bepaalde combinaties van geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn. Zorg ervoor dat de arts op de hoogte is van de andere geneesmiddelen die u gebruikt.

- Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

* Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven, Indien geneesmiddelen in strips verpakt zijn, betekent de aanduiding "exp" op de strip: "niet te gebruiken na".

Datum laatste wijziging 03/05