Informatie voor de patiënt

Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Imap al vaker heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Uw arts of apotheker kan u uitleg geven als iets niet duidelijk is.

Imap suspensie voor injectie 2 mg/ml

Wat is Imap?

Imap is een steriele injectievloeistof.

Het is een troebele, witte vloeistof.

Imap bevat 2 mg fluspirileen per milliliter injectievloeistof. Dat is de stof die zorgt voor de werking van Imap. Fluspirileen is werkzaam tegen psychosen.

Dat zijn bepaalde stoornissen in de hersenen.

De injectievloeistof bevat verder hulpstoffen: benzylalcohol, polysorbaat 80, dinatriumwaterstoffosfaat (E 339), natriumdiwaterstoffosfaat (E 339), povidon en water.

Imap zit in verpakkingen met 5 ampullen van 0,75 ml. Er is ook een speciale ziekenhuisverpakking met 5 injectieflacons van 6 ml.

Imap suspensie voor injectie 2 mg/ml is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 06151

op naam van Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
telefoon: 0800-242 42 42.

Wanneer krijgt u Imap?

U heeft Imap gekregen omdat u lijdt aan een langdurige psychose, of aan een psychose die steeds weer terugkomt. Een psychose is een stoornis in het functioneren van de hersenen die te maken heeft met denken, voelen en/of doen, zoals verwardheid, hallucinaties, een gestoorde waarneming (zoals het horen van de stem van iemand die er niet is) en achterdochtigheid, vervreemding van de maatschappij en uitzonderlijk in zichzelf gekeerd zijn, maar ook de stemmingsstoornissen, de angst en de spanning die er het gevolg van zijn.

Wanneer mag u Imap NIET krijgen?

* Wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de injectievloeistof. Welke dit zijn, vindt u onder: "Wat is Imap?". Als u overgevoelig bent voor andere middelen tegen psychosen kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Imap. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag of jeuk.

* Wanneer u suf of traag bent als gevolg van uw aandoening of door alcohol- of medicijngebruik. Wanneer u lijdt aan de ziekte van Parkinson of aan verlammende spierkrampen.

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen Imap niet krijgen toegediend.

Als de patiënt in coma is, mag Imap ook niet worden gebruikt.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Welke speciale voorzorgen moet u nemen?

* Zwangerschap
Er is nog weinig over bekend of Imap bij zwangerschap schadelijk is. Uit proeven met dieren is tot nu toe geen schadelijkheid gebleken.
Imap bevat als hulpstof onder andere benzylalcohol. Deze stof kan schadelijk zijn voor het kind als het wordt toegediend vlak voor of tijdens een bevalling of keizersnede.
Bent u in verwachting of gedurende de periode van de behandeling van plan in verwachting te raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Imap kunt krijgen.

* Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof in Imap in de moedermelk terecht kan komen. Daarom mag u geen borstvoeding geven als u Imap krijgt.

* Ouderen

Ouderen zijn gevoeliger voor de bewegingsstoornissen die Imap kan veroorzaken. Als dit gebeurt kan de arts besluiten de dosering te verlagen.

* Verminderd functioneren van de lever, depressies en epilepsie

Vertel het uw arts wanneer u lijdt aan een van deze aandoeningen. Nauwkeurig medisch toezicht zou noodzakelijk kunnen zijn wanneer u Imap krijgt. Bovendien moet de dosering misschien worden bijgesteld.

* Gewichtstoename
Tracht matig te eten. Het kan zijn dat uw gewicht wat toeneemt door het gebruik van Imap.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
Imap kan uw waakzaamheid of rijvaardigheid nadelig beïnvloeden. U dient hiermee rekening te houden bij het besturen van voertuigen of bij het bedienen van gevaarlijke machines.

Andere geneesmiddelen, alcohol en Imap

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).

* Zo kan Imap het effect versterken van alcohol en geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen (bijvoorbeeld slaapmiddelen, kalmerende middelen, verdovende pijnstillers, bepaalde middelen tegen allergische aandoeningen, bepaalde middelen tegen depressieve stemming). Drink daarom geen alcohol en neem de genoemde middelen alleen in wanneer uw arts ze u voorschrijft.

* Stel uw arts zeker op de hoogte wanneer u geneesmiddelen gebruikt voor behandeling van de ziekte van Parkinson. Imap werkt sommige van deze middelen tegen.

* Licht uw arts ook in wanneer u geneesmiddelen gebruikt tegen epilepsie of ernstige pijnaanvallen in het gezicht. Dit zijn geneesmiddelen die zoal fenytoïne, fenobarbital of carbamazepine bevatten. Deze middelen versnellen de afbraak van Imap in de lever waardoor het minder goed werkt. Licht uw arts ook in wanneer u geneesmiddelen gebruikt tegen hoge bloeddruk. Imap kan het effect van sommige van deze middelen versterken.

* Andere, soortgelijke middelen en middelen tegen depressies en tegen de ziekte van Parkinson vergroten als u ze tegelijk met Imap gebruikt de kans op het ontstaan van vreemde bewegingen van de tong, het gezicht, de mond of de kaken.

Waarschuwingen

* Imap zou vreemde bewegingen (van de tong, het gezicht, de mond of de kaken) kunnen veroorzaken. Dit kan tijdelijk verergeren nadat de behandeling is gestopt. Ook is het mogelijk dat het pas ontstaat nadat de behandeling is gestopt.

Raadpleeg uw arts wanneer deze verschijnselen zich bij u voordoen. Imap zou ook hoge koorts, versnelde ademhaling, transpireren, stijve spieren, verwardheid en verminderd bewustzijn teweeg kunnen brengen. In dit geval dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Hoe moet u Imap gebruiken?

Imap moet 1 keer per week per injectie worden toegediend, afwisselend in de linker- en in de rechterbilspier. Imap moet voor het gebruik worden geschud.

Hoeveel Imap moet u krijgen?

Het is zeer belangrijk dat u de juiste hoeveelheid Imap krijgt; deze zal van persoon tot persoon verschillen. Daarom zal uw arts de dosering bijstellen totdat het gewenste effect wordt verkregen. De dosering is gewoonlijk als volgt.

* Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

De wekelijkse dosering ligt tussen 1 en 12 mg (0,5 tot 6 ml per week). Uw arts zal bekijken hoe u op de behandeling reageert. Afhankelijk hiervan zal de dosis worden bijgesteld tot het resultaat optimaal is.

Patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen
De gebruikelijke dosering varieert van 2 tot 4 mg (1 tot 2 ml per week).

Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen
De gebruikelijke dosering varieert van 4 tot 8 mg (2 tot 4 ml per week).

* Kinderen
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen Imap niet gebruiken.

Wat moet u doen bij overdosering?

Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer u of iemand in uw omgeving te veel Imap heeft gekregen. Zeker wanneer een of meer van de volgende verschijnselen optreden: ongecontroleerd rollen van de ogen, overmatige speekselproductie, ernstige spierstijfheid, zich niet kunnen bewegen of niet stil kunnen zitten.

Mogelijke bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Bewegingsstoornissen zoals trillen, geringe spierstijfheid en niet stil kunnen zitten. Dit komt vooral voor bij het begin van de behandeling en/of bij het verhogen van de dosering. Raadpleeg uw arts als deze verschijnselen zich bij u voordoen. Misschien verlaagt hij de dosis waarna deze verschijnselen verdwijnen. Ook kan het zijn dat u een ander geneesmiddel krijgt voorgeschreven.

* Irritatie of het ontstaan van knobbels onder de huid op de plaats van de injectie. Het is daarom het beste afwisselend in de linker- en in de rechterbilspier te spuiten. De verschijnselen verminderen dan vanzelf.

* Bij langdurig gebruik (maanden tot jaren) kunnen vreemde bewegingen (van de tong, het gezicht, de mond of de kaken) voorkomen. Raadpleeg uw arts wanneer dit gebeurt.
Vrouwen kunnen last krijgen van wat melkafscheiding uit de tepels en van menstruatiestoornissen. Bij mannen kan er in sommige gevallen in zeer lichte mate borstontwikkeling plaatsvinden. Problemen bij het vrijen (geen erectie of geen orgasme kunnen krijgen) kunnen optreden.

* Wazig zien, lage bloeddruk, misselijkheid en braken, duizeligheid, opgewondenheid, angst, hoofdpijn, gewichtstoename, slapeloosheid;

* verergering van een bestaande depressie, neerslachtigheid, hevige spiertrekkingen. Overgevoeligheid voor Imap kan voorkomen. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag of jeuk. Als u hiervan last krijgt, raadpleeg uw arts.

Aarzel niet alle hinderlijke, onverwachte of niet te verklaren verschijnselen te melden aan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u Imap?

Imap moet worden bewaard in de verpakking waarin het door de apotheek is afgeleverd, met deze gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen. De juiste bewaarwijze is: rechtopstaand, beneden 25 °C (niet invriezen) en buiten het bereik van kinderen.

Hoe lang is Imap houdbaar?

Imap is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 08 - 2004 of IXP.: 08 - 2004 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2004 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in oktober 2000.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?
* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer, die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.