INFRAGIL SPAG PEKANA (apo-infect)

naam
INFRAGIL SPAG PEKANA (apo-infect)

samenstelling

Bevat per 100 gr:
Ailanthus glandulosa D4 12,5 gr
Argentum nitricum D4 12,5 gr
China D4 12,5 gr*
Lachesis D12 8,0 gr
Vincetoxicum D4 12,5 gr
Echinacea D5 14,5 gr*
Marrubium D4 14,5 gr
Nasturtium aquaticum D6 13,0 gr De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water. Bevat 18 v/v Ethanol. * = spag. PEKA-aandelen volgens voorschrift HAB 2000, 47a en 47b


dosering gebruik
Tenzij anders voorgeschreven:
* Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:normaal 3 maal daags 10 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis.

* Kinderen (0-6 jaar):3 maal daags 5 druppels. In acute gevallen om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels. Na deze stootkuur wordt overgeschakeld naar de normale dagdosis voor kinderen onder de 6 jaar.

apo-INFECT bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden. Voor een snellere werking moeten de druppels een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken. Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.


presentatie
Flacon à 50 ml druppels gebruiksinformatie

Patiënteninformatie

INFRAGIL SPAG PEKANA
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om INFRAGIL SPAG PEKANA zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze  
  nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheek er om meer informatie of advies
  indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren
  of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is INFRAGIL SPAG PEKANA en waarvoor wordt het
    gebruikt?
2. Wat moet u weten, voordat u INFRAGIL SPAG PEKANA
    gebruikt?
3. Hoe wordt INFRAGIL SPAG PEKANA gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u INFRAGIL SPAG PEKANA?

Samenstelling van INFRAGIL SPAG PEKANA
De werkzame bestanddelen per 100 gram druppels zijn:
Ailanthus glandulosa   D4 12,5 g   
Argentum nitricum   D4  12,5 g   
China officinalis spag  D4  12,5 g 
Echinacea angustifolia spag D5  14,5 g
Lachesis mutus    D12    8,0 g
Marrubium vulgare  D4  14,5 g
Nasturtium officinale  D6  13,0 g   
Vincetoxicum officinale  D4  12,5 g   

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water.
Alcoholgehalte ca. 18% (v/v)

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen      
PEKANA-Naturheilmittel GmbH
Raiffeisenstrasse 15
88353 Kisslegg
Telefoon: 0049-7563-91160
Telefax: 0049-7563-2862
E-mail: info@pekana.com

Voor informatie
TIMM Health Care B.V.               
Tel.: 030 – 2814472

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 91668

1. Wat is INFRAGIL SPAG PEKANA en waarvoor wordt het gebruikt?

Toepassingen
INFRAGIL SPAG PEKANA is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij griep en verkoudheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.
 
Eigenschappen
INFRAGIL SPAG PEKANA is een samengesteld homeopathisch geneesmiddel dat uitsluitend gebaseerd op de homeopathie wordt toegepast. Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG; http://www.cbg-meb.nl.

2. Wat moet u weten voordat u INFRAGIL SPAG PEKANA gebruikt?
Wanneer mag u INFRAGIL SPAG PEKANA niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u INFRAGIL SPAG PEKANA  niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met INFRAGIL SPAG PEKANA?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met INFRAGIL SPAG PEKANA moet zijn.

Gebruik van INFRAGIL SPAG PEKANA in combinatie met voedsel en drank
Gebruik INFRAGIL SPAG PEKANA liever niet in combinatie met voedsel, maar bij
voorkeur een half uur vóór, of een uur na de maaltijd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van INFRAGIL SPAG PEKANA in combinatie met andere geneesmiddelen
Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe wordt INFRAGIL SPAG PEKANA ingenomen/ gebruikt?
Dosering en gebruik
Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels.

Kinderen (2-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels.

INFRAGIL SPAG PEKANA bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van INFRAGIL SPAG PEKANA heeft ingenomen?
Volgens de homeopathie is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten INFRAGIL SPAG PEKANA in te nemen?
Neem nooit een dubbele dosis van INFRAGIL SPAG PEKANA om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met INFRAGIL SPAG PEKANA wordt gestopt
Bij het stoppen van de behandeling met INFRAGIL SPAG PEKANA treden geen speciale verschijnselen op.

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik
Het is bij homeopathische geneesmiddelen altijd mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie juist toenemen in plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het middel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per 10 druppels.
 
4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van INFRAGIL SPAG PEKANA geen bijwerkingen bekend.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u INFRAGIL SPAG PEKANA?

Bewaren in originele verpakking, beneden 25°C.
Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten.

INFRAGIL SPAG PEKANA buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik INFRAGIL SPAG PEKANA niet meer na de datum op de verpakking en het etiket achter “niet te gebruiken na” (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 05/2006.