Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Lamisil 250 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Lamisil 250 mg inneemt
3. Hoe wordt Lamisil 250 mg ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lamisil 250 mg?

Lamisil 250 mg, tabletten

• De werkzame stof is: terbinafine hydrochloride.

• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: magnesiumstearaat (E470b), colloïdaal siliciumdioxide (E551), hypromellose (E464), natriumcarboxymethylzetmeel, cellulose (microkristallijn) (E460).

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ ARNHEM
Telefoon: 026 - 37 82 111
E-mail: mid.phnlar@novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:
Lamisil 250 mg, tabletten RVG 14842

1. Wat is Lamisil 250 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

Lamisil 250 mg is verkrijgbaar in de vorm van tabletten.

De tabletten zijn rond, biconvex, wit tot geelwit met een schuine rand, een breukstreep aan één zijde en de inscriptie “LAMISIL 250” aan de andere zijde.
Eén tablet Lamisil 250 mg bevat een hoeveelheid terbinafine hydrochloride, die overeenkomt met 250 mg terbinafine.

Lamisil 250 mg wordt op de markt gebracht in verpakkingen van 28 stuks.

Lamisil 250 mg behoort tot een groep van geneesmiddelen tegen schimmels.
Het remt de groei van schimmels en kan bepaalde schimmels doden.

Lamisil 250 mg
Lamisil 250 mg is bestemd voor de behandeling van bepaalde schimmelinfecties van de:

• huid (op lichaam of hoofd);

• voet (met roodheid en schilfering tussen de tenen);

• nagels.
Een behandeling van deze infecties zal alleen in bepaalde gevallen met Lamisil tabletten gebeuren, namelijk wanneer de plaats, ernst of het gevaar van uitbreiding van de infectie dit rechtvaardigen. In andere gevallen heeft lokale behandeling van de infectie met Lamisil crème de voorkeur.

2. Wat u moet weten voordat u Lamisil 250 mg inneemt
Gebruik Lamisil 250 mg niet:

• als is gebleken dat u overgevoelig bent voor één of meerdere bestanddelen van Lamisil. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld rode vlekjes en bultjes op de huid, koorts of een jeukende tong.

Wees extra voorzichtig met Lamisil 250 mg:

• wanneer u problemen heeft met uw lever (langdurige (chronische) of actieve leverziekte) of ooit heeft gehad. Uw arts zal uw leverfunctie laten controleren. Lamisil 250 mg wordt niet aanbevolen bij patiënten met bestaande leverproblemen.

• wanneer u tijdens de behandeling klachten krijgt, zoals: onverklaarbare blijvende misselijkheid, gebrek aan eetlust, vermoeidheid, braken, pijn rechtsboven in de buik, geelzucht, donkere urine of een bleke ontlasting. Dit kunnen tekenen zijn van een minder goed werkende lever. U dient dit onmiddellijk aan uw arts te melden en het gebruik van Lamisil 250 mg te stoppen. Uw arts zal uw leverfunctie laten controleren.

• wanneer uw nieren slecht werken, meld dit dan aan uw arts. De arts zou misschien eerst uw nierfunctie willen controleren, en kan zo nodig de dosering van Lamisil 250 mg aanpassen.

• wanneer u geneesmiddelen gebruikt zoals tricyclische antidepressiva (bepaalde groep van middelen tegen depressie), bèta-blokkers (bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk), selectieve serotonine heropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen depressie), klasse 1C anti-arrhythmica (bepaalde groep van middelen tegen hartritmestoornissen) en monoamine oxidase remmers (MAO-remmers) type B (bijvoorbeeld selegiline, een middel dat wordt gebruikt bij ziekte van Parkinson) (zie ook onder “Gebruik van Lamisil 250 mg in combinatie met andere geneesmiddelen”).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van Lamisil 250 mg tijdens de zwangerschap. Lamisil 250 mg mag daarom tijdens de zwangerschap alleen om dwingende redenen door de arts worden voorgeschreven. Neem daarom contact op met uw arts als u zwanger wilt worden of merkt dat u zwanger bent.Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Omdat terbinafine in de moedermelk wordt uitgescheiden mag u Lamisil 250 mg niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Lamisil 250 mg uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken beïnvloedt.

Gebruik van Lamisil 250 mg in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).

Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen die orale anticonceptiva ("de pil") gebruiken. In zeldzame gevallen zijn menstruatiestoornissen opgetreden die de werking van de pil ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. Met menstruatiestoornissen worden alle veranderingen ten opzichte van uw normale menstruatie bedoeld, bijvoorbeeld een onregelmatig geworden menstruatie of tussentijds bloedverlies. Indien deze verschijnselen bij u optreden is het aan te bevelen om, in overleg met uw arts, aanvullende maatregelen ter voorkoming van zwangerschap te treffen gedurende het verdere gebruik van Lamisil 250 mg en gedurende een maand na staken van het gebruik.

Geneesmiddelen die de werking van Lamisil 250 mg kunnen versterken:
• cimetidine (een middel tegen maagklachten).
• fluconazol (een middel tegen schimmelinfecties).

Geneesmiddelen die de werking van Lamisil 250 mg kunnen verzwakken:

• rifampicine (een middel tegen tuberculose en lepra).
De werking van de volgende geneesmiddelen kan worden versterkt door Lamisil 250 mg, doordat Lamisil 250 mg de afbraak van deze geneesmiddelen door de lever remt:

• Bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (tricyclische antidepressiva, zoals amitriptyline, clomipramine, imipramine; selectieve serotonine heropnameremmers, zoals fluoxetine, fluvoxamine).

• Bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-blokkers, zoals propranolol, sotalol).

• Bepaalde middelen tegen hartritmestoornissen (klasse 1C anti-arrhythmica, bijvoorbeeld flecaïnide, propafenon).• Selegiline, een middel dat wordt gebruikt bij ziekte van Parkinson en behoort tot de monoamine oxidase remmers type B.
De werking van het volgende geneesmiddel kan worden verzwakt door Lamisil 250 mg:

• ciclosporine (een middel dat onder andere wordt gebruikt ter voorkoming van afstoting na transplantatie).

3. Hoe wordt Lamisil 250 mg ingenomen?

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel tabletten u in moet nemen. Deze hoeveelheid staat op het etiket op de verpakking vermeld. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen:
Eénmaal daags 1 tablet 250 mg. Kinderen vanaf 2 jaar:
Gewicht 20-40 kg 125 mg (een halve tablet van 250 mg) per dag
Gewicht > 40 kg 250 mg (één tablet van 250 mg) per dag

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de behandeling van kinderen jonger dan twee jaar.

Gebruik bij ouderen:
Lamisil 250 mg mag door ouderen worden gebruikt in dezelfde dosering als onder "Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik" voor volwassenen wordt gegeven.

U kunt Lamisil 250 mg met water of een andere drank doorslikken. Als u een tablet te groot vindt, bijt deze dan niet kapot maar breek de tablet op de deelstreep. Slik dan beide helften na elkaar door. U kunt de tablet eventueel ook vooraf in water oplossen.

Lamisil 250 mg mag vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen.

Uw arts heeft u voorgeschreven hoe vaak per dag u Lamisil 250 mg in moet nemen.

Meestal zal dit één keer per dag zijn.

In geval u bemerkt dat Lamisil 250 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

De duur van de kuur hangt af van de plaats en de ernst van de infectie. Bij schimmelinfecties van de behaarde huid (op lichaam) is dit meestal 2-6 weken, bij schimmelinfecties van de behaarde hoofdhuid 4 weken en bij schimmelinfecties van de nagels meestal 6-12 weken.

Voor vingernagels is 6 weken meestal voldoende.

Voor teennagels is 12 weken meestal voldoende; bij slechte nagelgroei in sommige gevallen langer (tot 4 maanden of langer).De klachten verdwijnen soms pas enige tijd na het stoppen van de kuur. Bij huidinfecties en haarinfecties kan dit enkele weken na het stoppen van de kuur zijn, bij nagelinfecties enkele maanden.

Wat u moet doen als u te veel van Lamisil 250 mg heeft ingenomen

Bij gebruik van meer dan de voorgeschreven hoeveelheid kan overdosering plaatsvinden. Als één of meer bijwerkingen in ernstige mate optreden, kan dit wijzen op overdosering. De symptomen die worden veroorzaakt door overdosering zijn hoofdpijn, braken, buikpijn en duizeligheid. Als u per ongeluk meer tabletten ingenomen heeft dan uw arts heeft voorgeschreven, bel dan direct uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. (probeer er achter te komen hoeveel capsules/tabletten etc. werden ingenomen en van welke sterkte). Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.
Als er geen arts onmiddellijk bereikbaar is en de patiënt is bij kennis, laat dan de patiënt braken door het stompe eind van een lepel/vork achter in de keel te steken. De patiënt moet hiervoor voldoende bij kennis zijn, aangezien het laten braken anders verstikkingsgevaar kan opleveren. Als de patiënt bewusteloos is, leg deze dan op een zijde en houd de luchtweg vrij (verwijder een eventueel aanwezig kunstgebit).Wat u moet doen als u vergeten bent Lamisil 250 mg in te nemen

Wordt per ongeluk een tablet vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk in. Neem de volgende tablet op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al spoedig tijd wordt voor de volgende tablet, dat wil zeggen dat er nog maar minder dan de helft van de gebruikelijke tijd tussen twee “innames” over is, moet u de vergeten tablet niet meer innemen. U neemt dan de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip. De dosis mag niet verdubbeld worden. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Lamisil 250 mg wordt gestopt:

De behandeling met Lamisil 250 mg kan zonder problemen plotseling worden gestopt. Er zal dan niets bijzonders gebeuren, hoewel uw oude klachten kunnen terugkomen. Daarom is het altijd verstandig om eerst met uw arts te overleggen.

Waar dient u nog meer op te letten als u Lamisil 250 mg gebruikt?

Er zijn ook andere maatregelen die u kunt nemen om het genezingsproces van de schimmelinfectie te versnellen of het terugkeren van de infectie te voorkomen. Het is aan te raden de geïnfecteerde plaatsen droog en koel te houden en om kleding die in contact is geweest met de geïnfecteerde plaats elke dag te verschonen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Lamisil 250 mg bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

Bijwerkingen kunnen:

- zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);

-vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
-soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
-zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000
patiënten);
-zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden Bepaalde bloedafwijkingen zoals tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie); tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) of tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden Allergische reacties, inclusief angio-oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong),
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag);
ontstekingachtige ziekte van huid, gewrichten, nieren, zenuwstelsel, hart en longen (cutane lupus erythematodes of systemische lupus erythematodes).

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak Hoofdpijn.


Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak Opgezet gevoel, vermindering van eetlust, gestoorde spijsvertering
(dyspepsie), misselijkheid, lichte buikpijn, diarree.
Zelden Smaakveranderingen, waaronder verlies van smaak. De smaak keert in de meeste gevallen binnen enkele maanden na stoppen van de therapie terug.

Lever- en galaandoeningen
Zelden Gestoorde werking van de lever, gepaard gaande met geelzucht; stoornissen
van lever of gal(wegen).
Zeer zelden Ernstige leverfunctiestoornissen (leverfalen), zelfs met dodelijke gevolgen.

In de meerderheid van de gevallen van leverfalen hadden de patiënten ernstige onderliggende aandoeningen en een onduidelijk oorzakelijk verband met het gebruik van Lamisil 250 mg. In dergelijke gevallen dient de behandeling met Lamisil 250 mg te worden gestaakt.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak Niet ernstige huidreacties (vluchtige huiduitslag, roodheid, galbulten).
Zeer zelden Ernstige huidreactis (bijvoorbeeld huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse; huidaandoening, gekenmerkt door het plotseling ontstaan van puisten en koorts (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis). Als ernstige huidafwijkingen optreden dient de behandeling met Lamisil 250 mg te worden gestaakt.;


plotseling optreden of verergering van psoriasis (chronische huidaandoening met schilferende, droge huid); haaruitval.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Vaak Skeletspierreacties (gewrichtspijn, spierpijn).

Algemene aandoeningen
Zeer zelden Moeheid.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Lamisil 250 mg?

Lamisil 250 mg buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaar Lamisil 250 mg in de originele verpakking.
Bewaar de verpakking op een droge en donkere plaats en niet bewaren boven 30°C.
Bewaar Lamisil 250 mg dus niet in een vochtige ruimte zoals badkamer, keuken of koelkast.

Onder de juiste omstandigheden zijn de tabletten houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking en op de strips staat vermeld achter “niet te gebruiken na”of “EXP”. De uiterste gebruiksdatum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven. De tabletten zijn houdbaar tot het einde van de aangegeven maand.

De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in mei 2007.