Lamisil spray 1%
Bijsluiter voor de patiënt

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor U.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Lamisil spray 1% zorgvuldig te gebruiken cm een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn cm deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker cm meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 7 dagen niet verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Lamisil spray 1% en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Lamisil spray 1% gebruikt.
3. Hoe wordt Lamisil spray 1% gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lamisil spray 1% ?

Lamisil spray 1%
Novartis Consumer Health B.V.
Claudius Prinsenlaan 140,
4818 CP BREDA

In het register ingeschreven onder RVG 21006.

1. WAT IS LAMISIL SPRAY 1% EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

* Lamisil spray 1% behoort tot de groep van de anti-schimmelpreparaten. Dit middel remt de groei van schimmels en gisten en kan bepaalde schimmels zelfs doden.
* Lamisil spray 1% is er in de vorm van een spray. De inhoud van de flacon is 15 of 30 ml.
* Lamisil spray 1% is werkzaam tegen bepaalde gisten en huidschimmels waarvan zwemmerseczeem de bekendste is. Zie ook in de rubriek "3. Hoe wordt Lamisil spray 1% gebruikt ".voor meer informatie over de andere schimmelinfecties.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LAMISIL SPRAY 1% GEBRUIKT.
Gebruik LAMISIL spray 1% niet:

* wanneer gebleken is dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van dit middel. (Zie onder "Andere bestanddelen (hulpstoffen)"). Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld rode vlekjes en bultjes op de huid of jeuk.
* bij kinderen.

Wees extra voorzichtig met LAMISIL spray 1%:
* want het is alleen bedoeld voor uitwendig gebruik (op de huid). Lamisil spray is niet bedoeld voor gebruik in het gelaat en mag niet in contact komen met de ogen, omdat dan irritaties aan de ogen kunnen ontstaan. Komt de spray per ongeluk wel met de ogen in contact, dan moeten de ogen direct met stromend water gespoeld worden. Als er klachten van prikkelende ogen blijven bestaan, raadpleeg dan uw arts.
* wanneer de spray per ongeluk ingeademd wordt en er daarna klachten ontstaan die niet overgaan, dan moet u ook uw arts raadplegen.
* vanwege de hoeveelheid alcohol. Open of ontstoken wonden kunnen irritatie geven door de aanwezige alcohol.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Gebruik Lamisil spray 1% tijdens de zwangerschap alleen na overleg met uw arts. Neem daarom contact op met uw arts als u zwanger wilt warden of merkt dat u zwanger bent.

Borstvoeding
Omdat terbinafine in de moedermelk wordt uitgescheiden mag Lamisil spray 1% in de periode dat u borstvoeding geeft alleen na overleg met uw arts worden gebruikt. Zuigelingen dienen ook niet in contact te komen met behandelde huid, inclusief borsten.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Een ongunstig effect van het preparaat op de rijvaardigheid of het vermogen am machines te bedienen is zeer onwaarschijnlijk.

Gebruik van LAMISIL spray 1% in combinatie met andere geneesmiddelen

Als u andere geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Lamisil spray 1% invloed heeft op andere middelen

Informeer uw apotheker wanneer u ook nog andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT LAMISIL SPRAY 1% GEBRUIKT?

Voor het opbrengen moet de huid zorgvuldig worden gewassen en gedroogd.
Spuit voldoende op de ontstoken huid en een stukje daar omheen, zodat de huid goed nat is.

Volwassenen
Duur en frequentie van de behandeling
* Zwemmerseczeem (Tinea pedis): 1 maal per dag gedurende een week.

De klachten die bij zwemmerseczeem kunnen horen zijn jeuk, roodheid en schilfering tussen de tenen, en op de voetzolen. Soms ontstaan er ook kloofjes (met name tussen de tenen) en kunnen er ook blaasjes ontstaan die vocht afscheiden. Meestal zorgt zwemmerseczeem voor een onaangename geur.
* Ringworm (tinea corporis): 1 maal per dag gedurende een week
Ringworm bestaat uit langzaam groeiende. jeukende rode en schilferende ringvormige plekken, die verspreid op het lichaam voor kunnen komen.
* Pityriasis versicolor: 1 tot 2 maal per dag gedurende 1 week
De gist die pityriasis versicolor veroorzaakt is Malassezia furfur. Een infectie met deze gist bevindt zich meestal op de schouders en het bovenste gedeelte van de romp en bovenarmen. De klachten bestaan uit weinig jeukende licht schilferende vlekken. Bij mensen die wat zon gebruind zijn, zijn de plekken meestal lichter dan de rest van de huid en bij mensen die weinig tot geen zon gehad hebben, zijn de vlekken meestal lichtbruin.
Meestal treedt al na enkele dagen verbetering van de klachten op. Onregelmatig gebruik of voortijdig stoppen van de crème vergroot de kans op het terugkeren van de klachten. Indien na 1 week geen verbetering is opgetreden neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ouderen:
Er zijn geen aanwijzingen dat ouderen een andere dosering nodig zouden hebben of andere bijwerkingen zouden ervaren dan jongere patiënten.

Kinderen:
Met de toediening van Lamisil op de huid aan kinderen bestaat slechts beperkte ervaring en daarom wordt gebruik in deze leeftijdsgroep afgeraden.

Voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven zie onder "Zwangerschap en borstvoeding"

In geval u bemerkt dat Lamisil spray 1% te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van LAMISIL spray 1% heeft gebruikt?

Er zijn geen gevallen van overdosering bekend met LAMISIL spray 1%. Mocht LAMISIL spray 1% echter onbedoeld worden ingenomen, dan kunnen zich ongewenste effecten voordoen die gelijk zijn aan de effecten die zijn waargenomen bij een overdosering LAMISIL TABLETTEN (b.v. hoofdpijn, misselijkheid, pijn bovenin de bulk en duizeligheid).
Wanneer u teveel Lamisil spray 1% heeft gebruikt of deze onbedoeld heeft ingenomen , neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten LAMISIL spray 1% te gebruiken:
Ga door met de behandeling zonder Lamisil een keer extra aan te brengen of meer dan gebruikelijk te nemen.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het gebruik van Lamisil spray 1%?

Als u plotseling stopt met het gebruik van Lamisil kunnen de oude klachten terugkomen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan LAMISIL spray 1% bijwerkingen veroorzaken.
Roodheid en een jeukend of stekend gevoel kunnen voorkomen op de plaats van aanbrengen, maar leiden echter zelden tot beëindiging van de behandeling. Deze onschadelijke symptomen moeten worden onderscheiden van allergische reacties, zoals jeuk, huiduitslag met of zonder blaasjes en netelroos die weliswaar zeldzaam zijn, maar het staken van de behandeling noodzakelijk maken.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die a als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LAMISIL SPRAY 1%?

Lamisil spray 1% buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

Beneden 30°C bewaren. Niet in de koelkast bewaren. Bewaren in de originele verpakking.

Na gebruik de flacon goed sluiten.
Uiterste gebruiksdatum: Gebruik Lamisil spray 1% niet meer na de datum op de verpakking achter: "Niet te gebruiken na:" of "Exp". Deze datum heeft betrekking op de originele, ongeopende verpakkingen, die onder de juiste omstandigheden zijn bewaard.
Indien bewaard beneden 30°C, bedraagt de houdbaarheid na eerste opening 12 weken.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien goedgekeurd op 19 september 2006