Bijsluiter

Leucovorine-TEVA, tabletten 15mg

Algemene kenmerken Samenstelling
Leucovorine-TEVA tabletten bevatten calciumfolinaat pentahydraat in een hoeveelheid die overeenkomt met 15mg folinezuur. Verder bevatten de tabletten lactose, maiszetmeel, voorverstijfseld maiszetmeel en mag nesiumstearaat.

Farmaceutische vorm en inhoud
Leucovorine-TEVA zijn tabletten en zijn verkrijgbaar in doosjes van 30 stuks.

Geneesmiddelengroep
Folinezuur behoort tot de groep der tegengiften.


Het geneesmiddel wordt in de handel gebracht door:
TEVA Pharma B.V.
Postbus 217
3640 AE Mijdrecht


Leucovorine-TEVA, tabletten 15mg, is in het register ingeschreven onder RVG 11274.

Toepassing van het geneesmiddel
Leucovorine-TEVA wordt gebruik als tegengift wanneer patienten worden behandeld met het kankerremmend middel methotrexaat in hoge dosering.

Voordat het geneesmiddel gebruikt wordt
Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt
Leucovorine-TEVA mag niet worden gebruikt door patienten met maag- en darmstoornissen (braken, diarree).

Nodige voorzorgen bij gebruik

Bij zwangerschap
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap.


Vrouwen die borstvoeding geven
Het is niet bekend of folinezuur, de werkzame stof uit Leucovorine-TEVA, in de moedermelk terechtkomt.


Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Dit middel dient niet routinematig gelijktijdig met kankerremmende middelen uit de groep der foliumzuur antagonisten (bijvoorbeeld methotrexaat) te worden toegediend, omdat dan de werking van deze laatste middelen teniet kan worden gedaan.


Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering -
De dosering is in de meeste gevallen één tablet à 15mg om de 6 uur.


Wijze van gebruik
De tabletten kunnen zonder kauwen worden ingeslikt.


Hoe vaak in te nemen
Meestal zal de arts voorschrijven dat iedere 6 uur een tablet moet worden ingenomen.

Duur van de behandeling
Het toedieningsschema wordt door de arts bepaald.
Met het innemen van de tabletten wordt meestal ongeveer 24 uur na de behandeling met methotrexaat begonnen en dient meestal ongeveer 48 uur te worden voortgezet. Voorafgaande aan de behandeling met de tabletten wordt Leucovorine-TEVA vaak als injectie toegediend, hoewel soms ook direct met de tabletten wordt gestart.


Wat te doen als een tablet vergeten is in te nemen
De vergeten tablet dient zo snel mogelijk te worden ingenomen, en de volgende tablet dan weer op het normale tijdstip.
Neem nooit een dubbele dosis.


Wat gebeurt er als er plotseling wordt gestopt met het innemen van het geneesmiddel
Indien op advies van de arts plotseling wordt gestopt met het innemen van de tabletten zijn van dit stoppen geen nadelige effecten te verwachten.


Bijwerkingen
Er worden vaak voorzorgen genomen ter voorkoming van allergische reacties. Hoge doseringen kunnen aanleiding geven tot maagklachten.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of die u als ernstig ervaart.


Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruiksdatum
De tabletten dienen op een droge en donkere plaats in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15°-25°C) te worden bewaard.
De houdbaarheidstermijn is 3 jaar na fabricagedatum. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking aangegeven achter "niet te gebruiken na".
De afkorting "exp" op de doordrukstrip is hier een verkorte schrijfwijze voor.
Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien: 19 mei 2000