Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel.
Dit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om LYMPHDIARAL crème zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Wanneer na 7 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is LYMPHDIARAL crème en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u LYMPHDIARAL crème gebruikt?
3. Hoe wordt LYMPHDIARAL crème gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u LYMPHDIARAL crème?

LYMPHDIARAL crème

De werkzame bestanddelen zijn:
10 g bevat: Conium D2 0,4 g, Calendula Ø 0,2 g, Mercurius bijodatus D5 0,01 g, Stibium sulfuratum nigrum D2 0,01 g.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: water, cetylstearylalcohol (type A), ethanol 86 % (m/m), [(Z)-octadec-9-en-1-yl] oleaat, sorbitoloplossing 70 %.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55 ·
D-35394 Giessen
Duitsland.

Voor inlichtingen en correspondentie:
SanoPharm Nederland b.v.
Prins Hendrikweg 2 ·
3771 AK Barneveld ·
Nederland
Telefoon: 0342 420714 ·
Fax: 0342 420646 ·
info@sanopharm.com

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH: 102875

1. WAT IS LYMPHDIARAL CRÈME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

LYMPHDIARAL crème is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke indicatie voor gebruik op de huid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

De crème is verpakt in een tube met 20 g, 40 g of 100 g crème.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LYMPHDIARAL CRÈME GEBRUIKT?
Gebruik LYMPHDIARAL crème niet

als u overgevoelig bent voor één van de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van LYMPHDIARAL crème.

Wees extra voorzichtig met LYMPHDIARAL crème: Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig moet zijn met LYMPHDIARAL crème.

Gebruik van LYMPHDIARAL crème met voedsel en drank:

LYMPHDIARAL crème kan in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.


Gebruik van LYMPHDIARAL crème tijdens zwangerschap of borstvoeding:

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Over het gebruik van LYMPHDIARAL crème in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding bestaan er onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.
Daarom wordt het gebruik tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van LYMPHDIARAL crème: Cetylstearylalcohol kan plaatselijk beperkt huidirritaties (bv. contactdermatitis) veroorzaken.

Gebruik van LYMPHDIARAL crème met andere geneesmiddelen:

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT LYMPHDIARAL CRÈME GEBRUIKT?

Dosering: De crème 1-3 keer per dag lokaal opbrengen.

De aanbevolen dosis per keer is: Volwassen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 – 3 cm

crème
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1,5 – 2 cm crème
Kinderen tot 6 jaar: 1 – 1,5 cm crème

Duur van het gebruik: Als de klachten verergeren of wanneer na 1 week onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van LYMPHDIARAL crème heeft gebruikt:

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u te veel LYMPHDIARAL crème heeft gebruikt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten LYMPHDIARAL crème te gebruiken:

Neem nooit een dubbele dosis van LYMPHDIARAL crème om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met LYMPHDIARAL crème wordt gestopt:
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Evenals bij andere geneesmiddelen kunnen er tijdens het gebruik van LYMPHDIARAL crème bijwerkingen optreden.

De volgende klacht komt zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor:
jeukende huiduitslag. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LYMPHDIARAL crème?

LYMPHDIARAL crème buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik LYMPHDIARAL crème niet meer na de datum op de verpakking en op de tube achter „T.h.t. einde“.
Houdbaarheid na openen: 3 maanden.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2010.