INFORMATIE VOOR DE PATIËNT


Samenstelling en uiterlijk
Maalox plus

Maalox plus kauwtabletten bevatten per kauwtablet de werkzame bestanddelen algeldraat overeenkomend met 100 mg aluminiumoxide, 200 mg magnesiumhydroxide en 25 mg dimethicon.

Verpakkingen
Maalox plus kauwtabletten doos met 20 en 50 tabletten


Registratiehouder
Novum Pharma B.V
Van Panhuysstraat 47
2203 JP Noordwijk
Tel: 071-3643740


Maalox plus kauwtabletten zijn in het register ingeschreven onder: RVG 11273 (Maalox plus, kauwtabletten)


Hoe werkt Maalox plus ?
Door de zuurbindende en oppervlaktespanning-verlagende eigenschappen wordt Maalox plus ingezet voor de behandeling van aandoeningen, die veroorzaakt worden door te veel zuur in de maag en slokdarm en bij aandoeningen waarbij een opgeblazen gevoel ontstaat door ophoping van lucht- en gas in het maagdarmkanaal. Het dimethicon in Maalox plus zorgt ervoor dat de vorming van lucht- en gasbellen in het maag/darmkanaal afgeremd wordt.


Wanneer moet u Maalox plus gebruiken ?
Bij zuurbranden en oprispingen, waarbij sprake is van lucht- of gasophopingen in het maagdarmkanaal


Wanneer mag u Maalox plus niet gebruiken ?
Maalox plus mag niet worden gebruikt als de werking van uw nieren ernstig gestoord is (nierfunctiestoornissen).


Welke bijwerkingen kan Maalox plus veroorzaken ?
Bij normaal gebruik geeft Maalox plus geen bijwerkingen.
In zeldzame gevallen kan door de aanwezigheid van aluminium in Maalox plus de opname van fosfaat in het maagdarmkanaal verminderen, zodat na langdurige toediening van hoge doses verschijnselen ten gevolge van een tekort aan fosfaat in het lichaam kunnen ontstaan.


Waarop moet u verder letten ?
Patiënten met nierstenen moeten voorzichtig zijn met langdurig gebruik van zuurbindende stoffen. Deze patiënten moeten de aangegeven dosering niet overschrijden en mogen Maalox plus niet langdurig gebruiken.
Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden moet u een arts raadplegen.
Behandeling met een zuurbindende stof kan symptomen, die gepaard gaan met een maagcarcinoom maskeren en kan hierdoor de diagnose vertragen.


Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft...
Maalox plus wordt in de moedermelk uitgescheiden.
Maalox plus kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift in de zwangerschap en tijdens de periode van het geven van borstvoeding worden gebruikt.


Kunt u Maalox plus samen met andere geneesmiddelen gebruiken ?
Het gelijktijdig innemen van Maalox plus tabletten en andere geneesmiddelen zoals tetracyclines, hartglycosiden, atropine, cimetidine, bisacodyl, chloorpromazine, isoniazide en ijzerpreparaten wordt afgeraden omdat de opname in het maagdarmkanaal van deze geneesmiddelen daardoor wordt gestoord. De behandelende arts zal daar rekening mee houden, maar vergeet dan ook nooit te zeggen, wat u inneemt. De bovengenoemde geneesmiddelen moeten tenminste een half uur voor Maalox plus warden ingenomen.


Hoeveel tabletten Maalox plus moet u gebruiken ?
De normale dosering van Maalox plus is 4 x per dag (= 24 uur) 2 tabletten.
Maalox plus kauwtabletten steeds een uur na elke maaltijd en vlak voor hetslapen gaan innemen. Bij ernstige klachten kan de gebruikelijke dosering verdubbeld warden.
Toediening: de tabletten, eventueel met wat vocht, fijnkauwen en doorslikken.


Bewaring en houdbaarheid
Maalox plus kauwtabietten bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren.
Maalox plus kauwtabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum achter de aanduiding: "Niet te gebruiken na" of "Exp," (= Niet te gebruiken na-maand, jaar).