BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts of tandarts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 7 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts, tandarts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruikt
3. Hoe wordt meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS MERIDOL® CHLOORHEXIDINEDIGLUCONAAT 0.2% OPLOSSING VOOR OROMUCOSAAL GEBRUIK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % is een anti-septisch middel dat het aantal ziektekiemen in de mond tijdelijk vermindert en daardoor de vorming van plak afremt.

meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % wordt toegepast bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar

- voor de kortstondige, ondersteunende behandeling van ontstekingen aan het tandvlees en van de orale slijmvliezen.

- vóór, tijdens, of na behandelingen van het tandvlees en de steunstructuren van de tanden (parodontale behandeling) om infecties van chirurgische wonden te voorkomen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MERIDOL® CHLOORHEXIDINEDIGLUCONAAT 0.2% OPLOSSING VOOR OROMUCOSAAL GEBRUIK, GEBRUIKT

Gebruik meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor chloorhexidinedigluconaat of voor één van de andere bestanddelen van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 %.
Mensen die niet in staat zijn om het slikproces goed onder controle te hebben, mogen geen mondspoeling gebruiken.

Wees extra voorzichtig met meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik

Enkel voor spoelen van de mond - mag niet in aanraking komen met de ogen en oren, of andere weefsels dan de mondholte. Als de mondspoeling in contact komt met de ogen, moet dit onmiddellijk en grondig met veel water uitgespoeld worden.

In geval van zweren of afschilfering van de mondslijmvliezen, mag het geneesmiddel niet worden gebruikt.

Continu reinigen van de mondholte met meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing zonder mechanisch reinigen van de tanden, kan tandvleesbloeding veroorzaken.

Gebruik meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % niet langer dan 7 dagen achter elkaar, tenzij uw arts of tandarts u een langere behandeling aanraadt. Een continu gebruik kan het risico op bacteriële of schimmelinfecties.

Chloorhexidinedigluconaat, het actief bestanddeel in meridol®

chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing kan in zeldzame gevallen ernstige allergische reacties veroorzaken, die kunnen leiden tot bloeddrukdaling en zelfs bewustzijnsverlies.

Huiduitslag of astma kunnen vroege symptomen zijn van een ernstige allergische reactie. Als u deze symptomen bemerkt, stop dan het gebruik van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % en neem contact op met uw arts (zie rubriek 4: “Bijwerkingen”).

meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % kan vlekken veroorzaken wanneer op kleding gemorst wordt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts, tandarts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De doeltreffendheid van de oplossing kan worden beïnvloed door bestanddelen van tandpasta. Gebruik daarom meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing na het tandenpoetsen en na het grondig spoelen met water.

Gebruik van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal
gebruik met voedsel en drank

Neem geen suiker-bevattend voedsel of drank in binnen het uur na gerbuik van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 %.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is weinig ervaring met het gebruik van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % bij zwangere vrouwen. Het is eveneens niet gekend of chloorhexidine invloed heeft op de moedermelk. Daardoor moet u voorzichtig zijn met het gebruik van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Vraag uw arts, tandarts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gevolgen voor de rijvaardigheid en het gebruik van machines te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik
meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % bevat macrogolglycerolhydroxystearaat. Dit bestanddeel kan huidreacties veroorzaken.

3. HOE WORDT MERIDOL® CHLOORHEXIDINEDIGLUCONAAT 0.2% OPLOSSING VOOR OROMUCOSAAL GEBRUIK, GEBRUIKT

Voor oromucosaal gebruik. Spoel de mond. Niet inslikken.

Gebruik meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing altijd exact zoals beschreven is in deze bijsluiter tenzij iets anders wordt voorgeschreven door uw arts of tandarts. Raadpleeg uw arts, tandarts of apotheker bij twijfel over het correct gebruik van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 %.

meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % is enkel geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Gebruik meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % 2 maal per dag.
Poets uw tanden en reinig uw mond grondig met water.

Spoel uw mond daarna met 10 ml meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % gedurende 1 minuut en spuug de oplossing uit.
De oplossing is klaar voor gebruik en hoeft daarom niet te worden verdund. De schroefdop op de fles bevat een maatdop waarmee een 10 ml-dosis kan worden afgemeten.

Duur van de behandeling

meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % mag in principe niet langer dan 7 dagen na elkaar worden gebruikt. Het mag alleen gedurende een langere periode worden gebruikt indien dit door de tandarts of arts wordt voorgeschreven.

Kinderen vanaf 6 jaar en ouderen:
Er zijn geen speciale doseringsaanbevelingen voor oudere patiënten of voor kinderen vanaf 6 jaar. De dosering die aanbevolen is voor volwassenen is geschikt voor deze groepen tenzij anders werd aanbevolen door de tandarts of de arts.

Wat u moet doen als u meer van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik, heeft gebruikt dan u zou mogen

Gevallen van overdosering bij het gebruik van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing zijn tot op heden niet meegedeeld. Per ongeluk ingeslikte oplossing wordt slecht geabsorbeerd door de darmen. Als er grotere hoeveelheden meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % per ongeluk worden ingeslikt, dient u uw arts of tandarts te consulteren.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik, te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de behandeling gewoon verder volgens de instructies.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts, tandarts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Hieronder volgt een lijst met gekenden bijwerkingen die patiënten hebben ondervonden terwijl ze chloorhexidinedigluconaat namen (de meest frequente bijwerkingen worden eerst vermeld):

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (gezien bij minstens 1 van de 10 patiënten):
- Verkleuring van de tong en vlekken op de tanden (hard tandweefsel, tandherstellingen). In de meeste gevallen kan de tandarts deze vlekken verwijderen, maar professionele profylaxe kan vereist zijn in sommige gevallen.

Andere zeer vaak voorkomende bijwerkingen:
- smaakverandering
- een prikkelend gevoel
- irritatie van de tong
- irritatie van de slijmvliezen van de mond

Deze bijwerkingen zullen verdwijnen zodra u stopt met het gebruik van meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 %.

Vaak voorkomende bijwerkingen (gezien bij minstens 1 van de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 van de 10 patiënten):
- vorming van harde afzettingen op de tanden boven de tandvleeslijn (tandsteen)
- afschilfering van de slijmvliezen in de mond
- ontsteking van de mond

Soms voorkomende bijwerkingen (gezien bij minstens 1 van de 1.000 patiënten, maar bij minder dan 1 van de 100 patiënten):
aandoening van de mondslijmvliezen.

Zelden voorkomende bijwerkingen (gezien bij minstens 1 van de 10.000 patiënten, maar bij minder dan 1 van de 1.000 patiënten):
- anafylactische (allergische) reacties met symptomen zoals:
- vernauwing van de luchtwegen (met als gevolg dat u moeilijk kan uitademen)
- algemene ademhalingsproblemen
- zwelling rond de ogen
- lage bloeddruk
- shock
- allergische reacties na plaatselijk gebruik van chloorhexidine
- overgevoeligheidsreacties
- huiduitslag

Als u anafylactische of allergische reacties ondervindt, gelieve dan onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (gezien bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten) of bijwerkingen waarvan niet geweten is hoe vaak ze voorkomen (omdat dit niet kan geschat worden uit de beschikbare gegevens):
- blijvende beschadiging van het hoornvlies als de oplossing in de ogen terecht komt
- zwelling van de speekselklier nabij het oor (wat vermindert als de behandeling wordt stopgezet)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts, tandarts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MERIDOL® CHLOORHEXIDINEDIGLUCONAAT 0.2% OPLOSSING VOOR OROMUCOSAAL GEBRUIK

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de fles na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Na het openen van de fles mag het geneesmiddel niet langer dan 4 weken gebruikt worden.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik

- Het werkzaam bestanddeel is chloorhexidinedigluconaat. 1 ml bevat 2 mg
chloorhexidinedigluconaat. Eén dosis van 10 ml bevat 20 mg chloorhexidinedigluconaat. - De andere bestanddelen zijn sorbitol-oplossing (niet-kristalliserend), glycerol,
macrogolglycerolhydroxystearaat, citroenzuurmonohydraat (voor pH-aanpassing), pepermuntolie, patent blauw V (E 131) en gezuiverd water.

Hoe ziet meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik er uit en wat is de inhoud van de verpakking

meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 % is een heldere blauwe oplossing.

Verpakkingsgrootte: fles die 300 ml oplossing bevat.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen en fabrikant:
GABA GmbH
Berner Weg 7
D-79539 Lórrach
Duitsland

Voor inlichtingen en correspondentie: GABA B.V.
Postbus 27
1380 AA Weesp
E-mail: meridol@gaba-bv.nl

Ingeschreven in het register voor geneesmiddelen onder RVG: 35312

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: België: lemirolTM chloorhexidinedigluconaat 0,2 %
lemirolTM digluconate de chlorhexidine 0,2 %
lemirolTM chlorhexidin digluconat 0,2 %
Duitsland: meridol® Chlorhexidindigluconat 2 mg/ml
Finland: meridol® perio CHX 0,2 %
Frankrijk: Digluconate de chlorhexidine GABA 0,2 %
Nederland: meridol® chloorhexidinedigluconaat 0,2 %
Oostenrijk: meridol® Chlorhexidindigluconat 0,2 %
Polen: Chlorhexidine digluconate GABA
Tsjechië: Chlorhexidine digluconate GABA 0,2 %
Verenigd Koninkrijk: Colgate Periogard 0.2 % Oromucosal Solution

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2008.