Microlax

Waaruit bestaat Microlax en hoe werkt het?
Microlax klysma’s voor éénmalig gebruik, bevatten 5 ml oplossing. 1 ml van deze oplossing bevat 9 mg natriumlaurylsulfoacetaat en 625 mg sorbitol als werkzame bestanddelen.
Daarnaast bevat Microlax de volgende hulpstoffen: natriumcitraat, sorbinezuur, glycerol en gedestilleerd water.
De inhoud van een Microlax klysma wordt via de canule (de verlengde tuit) op de tube in het rectum (het onderste gedeelte van de dikke darm) gebracht.
Als regel treedt het effect na 5 tot 20 minuten op.
Sorbitol behoort tot de groep van de osmotisch werkende laxantia. Dit zijn stoffen die de stoelgang bevorderen door een vochtonttrekkend effect. Dit heeft als gevolg dat de ontlasting minder hard wordt en de darmfunktie wordt bevorderd. Het natriumlaurylsulfo-acetaat (een oppervlakte actieve stof) vergemakkelijkt het doordringen van de Microlax oplossing in de ontlasting.

Microlax is verkrijgbaar in doosjes met 1 en 4 klysma’s van 5 ml en in dozen met 50 klysma’s van 5 ml.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Microlax in Nederland is:
McNeil BV
Dr. Paul Janssenweg 150
NL- 5026 RH Tilburg
Nederland


Microlax is in het register ingeschreven onder RVG 05069.


Wanneer kan Microlax worden gebruikt?
Microlax kan worden gebruikt indien u last heeft van moeilijke stoelgang, ten gevolge van harde ontlasting die zich in het laatste gedeelte van uw dikke darm bevindt, of als u uw ontlasting niet kunt ophouden.
Microlax kan ook worden gebruikt ter voorbereiding van darmonderzoek of van een chirurgische ingreep in het rectum (het onderste gedeelte van de dikke darm).


Wanneer mag u Microlax niet gebruiken?
U mag Microlax niet gebruiken als u last heeft van bloedende aambeien, als u last heeft van zwerende ontstekingen van de dikke darm (colitis ulcerosa), of wanneer u lijdt aan een ontsteking van de endeldarm (proctitis).


Kunt u Microlax gebruiken wanneer u zwanger bent of gedurende de periode dat u borstvoeding geeft?
Microlax kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het voorschift worden gebruikt in de zwangerschap of gedurende de periode dat u borstvoeding geeft.

Mag Microlax gebruikt worden door kinderen?
Wanneer u Microlax wilt gebruiken bij kinderen van 6 jaar of jonger, verdient het aanbeveling om hierover contact op te nemen met uw arts.


Kan Microlax de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloeden?
Op grond van de ervaringen met Microlax en de bekende bijwerkingen, is het onwaarschijnlijk dat Microlax enig effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.


Heeft Microlax wisselwerkingen met andere geneesmiddelen of andere wisselwerkingen?
Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen van Microlax met andere geneesmiddelen of andere vormen van wisselwerking.


Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Microlax:
Gebruik Microlax niet langer dan 14 dagen zonder hierover met uw arts te overleggen.

Hoe wordt Microlax gedoseerd?
Per keer wordt de inhoud van 1 klysma rectaal toegediend.
Als regel treedt 5 tot 20 minuten na het toedienen van een klysma ontlasting op. Bij kinderen wordt dezelfde hoeveelheid als bij volwassenen toegediend. Om echter eventuele beschadiging aan het darmvlies te voorkomen, dient u de canule maar voor de helft (tot de markering op de canule) in te brengen.


Hoe dient u Microlax toe te dienen?
1. Houdt het klysma aan het onderste gedeelte van de canule vast en draai en trek met een lichte beweging de dop eraf
2. Knijp voorzichtig een druppel vloeistof uit het klysma; hierdoor wordt de canule vettig, hetgeen het inbrengen in het rectum vergemakkelijkt.
3. Breng de canule in het rectum (bij kinderen slechts tot de helft, zie de markering op de canule).
4. Knijp de gehele inhoud van het klysma eruit.
5. Trek de canule zachtjes uit het rectum terug, terwijl u het klysma ingeknepen houdt.

Hoe vaak mag u Microlax gebruiken? U mag één klysma per keer gebruiken.

Hoe lang kunt u Microlax gebruiken?
Wanneer u gedurende een langere periode last heeft van obstipatie of uw ontlasting niet kunt ophouden, dient u contact met uw arts op te nemen.


Wat moet u doen bij een overdosering?
De dosering van Microlax bestaat telkens uit één klysma. Overdosering is hierdoor nagenoeg onmogelijk. Indien u desondanks een overdosering vermoedt, dient u contact op te nemen met uw arts.


Welke bijwerkingen kunnen optreden als u Microlax gebruikt?
In sommige gevallen kan een overmatige doorbloeding van het slijmvlies van de endeldarm ontstaan en in zeldzame gevallen kan een plaatselijke overgevoeligheid optreden.

Indien er bij u ernstige bijwerkingen optreden, of bijwerkingen welke niet in deze bijsluiter worden genoemd, dient u uw arts of apotheker te informeren.


Hoe dient u Microlax te bewaren?
Bewaar Microlax droog en buiten bereik van kinderen in de verpakking, waarin de apotheker het heeft afgeleverd. Microlax klysma’s kunnen bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard worden tot de op de verpakking vermelde datum.
Algemene wenken
Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit een geneesmiddel van een ander.
Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.

Datum waarop deze bijsluiter het laatst werd herzien: