Minims® Oxybuprocaïnehydrochloride 0,4 %, oogdruppels

Algemene kenmerken
Benaming
Minims® Oxybuprocaïnehydrochloride 4 mg/ml , oogdruppels

Samenstelling
Werkzame stof : Oxybuprocaïnehydrochloride 4 mg
Hulpstoffen :
Waterstofchloride tot pH 4,0 — Gezuiverd water tot 1 ml.


Farmaceutische vorm en inhoud
Oogdruppels in dubbel steriele verpakking (de inhoud van het flesje is steriel evenals het flesje zelf) voor éénmalig gebruik (Minims®).
Doos met 20 Minims® (dubbel steriel verpakte eenheidsdosissen) met 0,5 ml vloeistof.

Geneesmiddelengroep
Lokaal verdovend middel gebruikt bij onderzoeken van het oog.

Registratiehouder verantwoordelijk voor het in de handel brengen
CHAUVIN Benelux n.v.
J Wybranlaan 40
1070 Brussel
België


In het register ingeschreven onder RVG 09365


Toepassing van het geneesmiddel Indicaties
Het geneesmiddel wordt gebruikt voor bepaalde onderzoeken in het oog, voor het verwijderen van vreemde lichamen uit het hoornvlies en de oogleden, bij kleine chirurgische ingrepen en bij proefpassing van contactlenzen.


Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt
Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt
Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor lokaal verdovende middelen van dezelfde familie of voor andere bestanddelen van het geneesmiddel.
Niet systematisch gebruiken bij het inzetten van contactlenzen.

Nodige voorzorgen bij gebruik
Het geneesmiddel mag niet frequent en langdurig worden gebruikt.
Een kweek zal gemaakt worden van de bacteriën die de ontsteking veroorzaken. Daartoe zal een staal worden genomen van het ettervocht. Dit gebeurt voor het indruppelen in het oog.
Oxybyprocaïne mag niet worden gebruikt bij het inzetten van cosmetische of andere lenzen
Door tijdens en direct na de toediening het traankanaal in de binnenooghoek tegen de neus even dicht te drukken, wordt de kans op ongewenste reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.


Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding
Over het gebruik van oxybuprocaïnehydrochloride oogdruppels tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid voor de vrucht te kunnen beoordelen. Dierproeven hebben tot hier toe nog geen aanwijzingen voor schadelijkheid kunnen geven.


Het is niet gekend of oxybyprocaïne bij oogheelkundige toepassing wordt uitgescheiden in de moedermelk. Aangezien dit met veel geneesmiddelen wel het geval is, is het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode af te raden.


Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering en wijze van gebruik
Volwassenen en kinderen : één of meerdere druppels per keer in het oog indruppelen.


Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven
Volgende symptomen kunnen optreden bij toediening van een te hoge dosis : spraakstoornissen, duizeligheid, wazig zien, stuipen, verlaagde bloeddruk en hartproblemen.
De behandeling van stuipen bestaat uit het toedienen van de stof diazepam.
De behandeling van hartproblemen bestaat uit het toedienen van de stof epinefrine. De verdere behandeling gebeurt in functie van de symptomen.
Verwittig uw arts.


Bijwerkingen
U kan na het indruppelen een brandend gevoel krijgen in het oog.
Bij veelvuldig gebruik kan het hoornvlies beschadigd worden met een blijvende vermindering van het zichtvermogen tot gevolg.
Bij het optreden van pijn na indruppeling van het geneesmiddel dient men de behandeling te onderbreken.
Dit geneesmiddel kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.
U wordt verzocht uw arts of apotheker elke bijwerking mede te delen die niet in de bijsluiter wordt vermeld of die u als ernstig ervaart.


Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn
Bewaren tussen 2-25°C buiten invloed van licht.
De vervaldatum van het geneesmiddel is aangeduid op de verpakking na de letters EXP: maand (=lste dag van de maand)/jaar. Deze datum niet overschrijden.


Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien. Augustus 1999.