Benaming
MOMENTUM

Wat zit er in MOMENTUM capsules?

MOMENTUM bevat 500mg paracetamol per capsule.

Als hulpstoffen zijn gebruikt: magnesiumstearaat, maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, croscarmellosenatrium, gelatine, E127, E132 en E171.
Verpakkingsvorm

MOMENTUM is verkrijgbaar in verpakkingen à 10 en 20 capsules in een doordrukstrip.

Welke werking heeft MOMENTUM?

MOMENTUM behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen
Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel

Nummer van inschrijving in het register RVG 09863

Waarvoor wordt MOMENTUM gebruikt?

MOMENTUM wordt gebruikt bij hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

Wanneer mag MOMENTUM niet worden gebruikt?

Door patiënten die overgevoelig zijn voor paracetamol of de overige bestanddelen van het product.

Welke voorzorgen moet u nemen alvorens MOMENTUM te gebruiken?

Tijdens de zwangerschap gebruikt u MOMENTUM best alleen op advies van de arts. Paracetamol verschijnt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Als u MOMENTUM wilt gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, dient u eerst uw arts hierover te raadplegen.

Voorzichtigheid is geboden indien u een slechte lever- of nierwerking heeft.
MOMENTUM capsules bevatten geen lactose, gluten, zout en suiker en mogen dus worden gebruikt door patiënten die een lactosevrij, glutenvrij of zoutloos dieet volgen en door diabetici.

Waar moet u op letten als u ook andere geneesmiddelen gebruikt?

Het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen kan een nadelige invloed op de werking van deze middelen hebben. Indien u dus ook andere geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts.

Waar moet u verder speciaal op letten bij het gebruik van MOMENTUM?

In geval van chronisch alcoholisme is voorzichtigheid geboden en mag men niet meer dan 4 tabletten per dag nemen.

Hoe en hoe vaak mag u MOMENTUM gebruiken?

Voor volwassenen: 1 à 2 capsules per keer, maximum 6 capsules per dag.
MOMENTUM is niet geschikt voor kinderen.
In alle gevallen geldt dat er tenminste 4 uur tijdsverschil moet zijn tussen de eerste en de volgende inname. Wanneer de symptomen van koorts en pijn weer opkomen, mag dus pas 4 uur na de eerste inname een volgende capsule worden ingenomen.

De capsules moeten met een ruime hoeveelheid water, zonder stuk te bijten, worden ingenomen.

MOMENTUM capsules zijn verpakt in kindveilige doordrukstrips. Het versterkte folie dient voorzichtig te worden geopend door de capsule met de duim aan binnen- of buitenzijde eruit te drukken (dus niet in het midden drukken).

Wat moet u doen als u teveel heeft ingenomen?

Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid hoeft daarbij niet op te treden.
Er dient in alle geval onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.

Welke bijwerkingen heeft MOMENTUM?

Overgevoeligheidsverschijnselen zoals koorts, huiduitslag en galbulten kunnen voorkomen. In dit geval moet het gebruik onmiddellijk worden gestaakt.
In geval er bijwerkingen optreden die u als ernstig ervaart of die niet in de bijsluiter worden genoemd, dient u een arts of apotheker te waarschuwen.

Hoe en hoelang kan u MOMENTUM bewaren?

MOMENTUM moet bewaard worden bij kamertemperatuur (15-25°C).
De uiterste gebruiksdatum is aangegeven op het doosje en na het woord ‘Exp.’ op elke strip.

Bewaar alle geneesmiddelen steeds buiten het bereik van kinderen.

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien
Oktober 1998