NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Monofree Oxybuprocaïne HCI 0,4%, oogdruppels.SAMENSTELLING
Oxybuprocaïnehydrochloride 4 mg/ml, boorzuur en water voor injecties. Monofree Oxybuprocaïne HC1 0,4%, oogdruppels bevatten geen conserveermiddelen.


FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD
Oogdruppels voor eenmalig gebruik.
Verpakking met 5 of 20 Unit Doses flacons met 0,4 ml inhoud.


GENEESMIDDELENGROEP
Oxybuprocaïne behoort tot de groep van de plaatselijk verdovende middelen.


NAAM VAN DEGENE DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
THEA PHARMA N.V.
Jan Broeckaertlaan 18/11
9230 Wetteren / België


IN HET REGISTER INGESCHREVEN
Monofree Oxybuprocaïne HC1 0,4%, oogdruppels zijn in het register ingeschreven onder RVG 08015.


TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL
Oogheelkundige ingrepen, waarvoor een snel, kortwerkend plaatselijk verdovend effect nodig is, zoals bij het aanbrengen van instrumenten voor het meten van de oogdruk, kleine operatieve ingrepen, verwijderen van vreemde deeltjes uit het oog en proefpassingen van contactlenzen.


GEVALLEN WAARIN HET GENEESMIDDEL NIET MOET WORDEN GEBRUIKT Overgevoeligheid voor oxybuprocaïne en andere verdovende middelen uit de paraaminobenzoëzuurgoep.
Behalve bij proefpassing van contactlenzen, niet te gebruiken bij het inzetten van contactlenzen.


GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Dit middel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of het kind overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.


SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Uitsluitend voor plaatselijke toepassing in het oog. Regelmatig en langdurig gebruik van verdovende middelen in het oog wordt ten zeerste ontraden, aangezien troebeling van het hoornvlies en vertraagde wondgenezing kunnen optreden.


Bewaar dit geneesmiddel bijten bereik van kinderen.


DOSERING
Volwassenen en kinderen één druppel per keer.


WIJZE VAN GEBRUIK
In het algemeen zal dit product niet aan de patiënt worden verstrekt. De behandelend arts zal u, indien noodzakelijk informatie verschaffen.
Monofree Oxybuprocaïne HCl 0,4 %, oogdruppels zijn bestemd voor eenmalig gebruik.


BIJWERKINGEN:
Na indruppelen kan een branderig gevoel optreden en kan een minimale beschadiging van de bovenste laag van het hoornvlies worden waargenomen.
Herhaald gebruik kan ongevoeligheid, gepaard gaande met pijngewaarwording en beschadiging van het hoornvlies tot gevolg hebben. Overgevoeligheidsreacties voor oxyhuprocaïne komen voor. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.


AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN UITERSTE GEBRUIKSDATUM: Monofree Oxybuprocaïne HCl 0,4 %, oogdruppels zijn in de originele verpakking 2 jaar houdbaar bij bewaring bij kamertemperatuur (15-25°C).
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter: "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".
Na het openen van de Unit Dose flacon mogen de resterende oogdruppels niet meer worden gebruikt.