M O N U R I L® 2000

Algemeen
Voordat u Monuril 2000 gaat gebruiken, is het verstandig om de bijsluiter goed door te lezen. Ook als u Monuril 2000 al eerder heeft gebruikt, de informatie kan namelijk veranderd zijn.

Naam van het product
Monuril 2000, granulaat (verdeeld).

Samenstelling
De werkzame stof van Monuril 2000 is fosfomycine en bevat per sachet à 7 g granulaat 3,754 g fosfomycine-trometamol (1:1), overeenkomend met 2 g fosfomycine. Monuril 2000 is verpakt in een kartonnen doos met 1 sachet à 2 g fosfomycine.
Monuril 2000 bevat mandarijnsmaak, sinaasappelsmaak, sacharine en sucrose als hulpstoffen.

Hoe werkt Monuril 2000?

Fosfomycine is een geneesmiddel dat bepaalde bacteriën doodt, die urineweginfecties veroorzaken.

Door wie wordt Monuril 2000 in Nederland in de handel gebracht?

Zambon Nederland B.V.
Basicweg 14B
3821 BR Amersfoort

Registratienummer
Monuril 2000, granulaat (verdeeld) is in het register ingeschreven onder RVG 13067.

Waarvoor wordt Monuril 2000 gebruikt?

Monuril 2000 wordt toegepast bij jonge vrouwen vanaf 12 jaar (tot 50 kg) met een acute ongecompliceerde blaasontsteking, veroorzaakt door voor dit middel gevoelige bacteriën.

Wanneer mag Monuril 2000 niet worden gebruikt?

Monuril 2000 mag niet worden gebruikt bij personen met ernstige nieraandoeningen en bij overgevoeligheid voor fosfomycine of één van de andere componenten van het product.


Monuril 2000 met andere geneesmiddelen

Vooralsnog zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.
Monuril 2000 tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding Bij de zwangerschap en borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Er zijn geen aanwijzingen dat Monuril de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

De dosering
Volwassenen en meisjes vanaf 12 jaar (lichter dan 50 kg): 1 sachet Monuril 2000.

De gebruiksaanwijzing
Bij voorkeur dient Monuril 2000 op een lege maag (2-3 uur na de maaltijd) te worden ingenomen.
De inhoud van de sachet moet worden opgelost in een glas water en direct worden ingenomen.

Duur van de behandeling
Eén kuur bestaat uit 1 sachet Monuril 2000.

Na het innemen van Monuril 2000 kunnen de klachten nog enkele dagen aanhouden. Dit komt omdat de blaas geleidelijk geneest. Wanneer de klachten langer aanhouden is het raadzaam de arts opnieuw te raadplegen.

Overdosering met Monuril 2000
In geval van overdosering dient u zich zo spoedig mogelijk onder behandeling van een arts te stellen.

Vergeten dosering
De vergeten sachet alsnog innemen (één kuur is 1 sachet Monuril 2000).

Welke bijwerkingen kan Monuril 2000 hebben?

Maag- of darmklachten kunnen soms voorkomen. Deze bestaan uit misselijkheid en diarree. Ook huidreacties kunnen optreden, die meestal van voorbijgaande aard zijn. U wordt vriendelijk verzocht bijwerkingen die niet in de bijsluiter vermeld staan of die u als ernstig ervaart te melden aan uw arts of apotheker en aan Zambon Nederland B.V.

Hoe moet Monuril 2000 bewaard worden?

Bewaar Monuril 2000 in de verpakking waarin de apotheker het u heeft afgeleverd. Monuril 2000 moet bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard worden. Op de verpakking en op de sachet kunt u na “Niet te gebruiken na” de uiterste gebruiksdatum vinden. Gebruik Monuril 2000 na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.


Belangrijke tips
- Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op.

- Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

- Ga met vragen over uw geneesmiddel(en) altijd naar uw arts of apotheker.
- Overtuig u voor het gebruik steeds of u het juiste geneesmiddel neemt.
- Zorg dat uw omgeving weet welke geneesmiddelen u gebruikt.
- Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken. Gebruik zelf ook nooit geneesmiddelen van iemand anders.

November 2006