Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Motilium al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Motilium suspensie voor oraal gebruik 1 mg/ml


WAT IS MOTILIUM-SUSPENSIE?
Motilium-suspensie is een witte, melkachtig uitziende drinkbare vloeistof met een zoete smaak. De vloeistof bevat 1 mg domperidon per ml. Domperidon is de stof die zorgt voor de werking van de suspensie. Domperidon zorgt ervoor dat voedsel sneller door de maag en de darmen gaat.
De suspensie bevat verder: sorbitol (E 420), microkristallijne cellulose (E 460) en carboxymethylcellulosenatrium (E 466), polysorbaat 20, natriumsaccharine, methylparahydroxybenzoaat (E 218), propylparahydroxybenzoaat (E 216), natriumhydroxide en water.
Motilium-suspensie zit in een bruine glazen fles met 200 ml suspensie. De verpakking bevat verder een maatdopje. Een vol maatdopje bevat 10 ml suspensie.


Motilium suspensie voor oraal gebruik 1 mg/ml is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 07679,

op naam van
McNeil B.V.,
Postbus 90241,
5000 LV Tilburg.


WANNEER GEBRUIKT U MOTILIUM-SUSPENSIE?
Motilium wordt gebruikt voor de verlichting van misselijkheid en braken (bij kinderen of volwassenen). Bij volwassen wordt Motilium ook gebruikt voor de verlichting van een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en voor terugvloeien van de maaginhoud (oprispingen).


WANNEER MAG U MOTILIUM-SUSPENSIE NIET GEBRUIKEN?
• U mag Motilium niet gebruiken wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de suspensie. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat is Motilium-suspensie?'. U kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Motilium en raadpleeg uw arts.
• Motilium mag niet worden gebruikt bij een bepaalde hersentumor (een zogenaamd prolactinoom).
• U mag Motilium niet gebruiken wanneer u ernstige buikkrampen of aanhoudend zwarte ontlasting heeft. In deze gevallen moet u altijd eerst met uw arts overleggen of u Motilium wel mag gebruiken.


WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

• Zwangerschap
Het is niet bekend of Motilium bij zwangerschap schadelijk is. Bent u in verwachting of gedurende de behandeling van plan in verwachting te raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Motilium kunt innemen.

• Borstvoeding
Kleine hoeveelheden van stoffen uit Motilium zouden in de moedermelk terecht kunnen komen. Daarom is het beter Motilium niet te gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg hierover met uw arts.

• Kleine kinderen
Als Motilium wordt gegeven aan kleine kinderen, is er een klein risico dat ze last krijgen van bewegingsstoornissen, zoals stijve spieren, trillen en onwillekeurige bewegingen. Het is belangrijk dat u zich strikt houdt aan de dosering die uw arts heeft voorgeschreven of aan de dosering zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

• Bij slechte werking van uw lever
U mag Motilium niet gebruiken als u een leverziekte heeft. U dient eerst een arts te raadplegen.

• Bij slechte werking van uw nieren
Neem eerst contact op met uw arts als u een nierziekte heeft en u Motilium gedurende een lange periode gaat gebruiken.

• Waarschuwingen
Wanneer u Motilium niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken. Neem contact op met uw arts wanneer uw klachten na 14 dagen nog niet zijn verdwenen. Als u naast Motilium ook andere medicijnen gebruikt, lees dan ook het gedeelte “Andere geneesmiddelen en Motilium” verder in deze bijsluiter.

• Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer en dergelijke. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Motilium invloed heeft op het reactievermogen.

• Extra informatie over bepaalde bestanddelen
Motilium bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis (= 10 ml), d.w.z. in wezen natriumvrij. Motilium-suspensie bevat ca. 0,65 g sorbitol (E 420) per ml. Wanneer u Motilium-suspensie inneemt volgens de aanwijzingen in deze bijsluiter, bevat elke dosis 61/2 of 13 gram sorbitol. Sorbitol kan een licht laxerende werking hebben. Calorische waarde 2,6 kcal/g sorbitol.
Motilium-suspensie bevat ook methylparahydroxybenzoaat (E 218) en propylparahydroxybenzoaat (E 216). Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).


ANDERE GENEESMIDDELEN EN MOTILIUM
Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).
• Overleg in elk geval met uw arts of apotheker als u naast Motilium-suspensie geneesmiddelen gebruikt die de bewegingen van de maag en de darmen vertragen. Deze middelen kunnen de werkzaamheid van Motilium-suspensie beïnvloeden.
• Overleg in elk geval ook wanneer u geneesmiddelen gebruikt tegen maagzuur. Deze middelen mag u combineren met Motilium-suspensie, maar u mag ze niet tegelijk met de suspensie innemen. Motilium-suspensie kunt u dan het beste vóór het eten innemen en het middel tegen maagzuur na het eten.
Gebruik geen MOTILIUM als u oraal ketoconazole inneemt (een middel tegen schimmelinfecties) of oraal erythromycine (een antibioticum).
Als u andere geneesmiddelen inneemt, met inbegrip van geneesmiddelen gekocht zonder voorschrift, is het belangrijk dat u dit meldt aan uw arts of apotheker.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.


DOSERING VAN MOTILIUM-SUSPENSIE
Als u Motilium op recept gebruikt, vertelt uw arts of apotheker u hoeveel Motilium u moet innemen. Houd u altijd aan dit voorschrift. In het algemeen zijn de regels als volgt.
• Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (35 kg of meer)
De dosering is gewoonlijk 3 tot 4 maal per dag 10 ml (= 1 maatdopje). De duur van de eerste behandeling is 4 weken bij een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en bij oprispingen. Bij hevige klachten kan de arts de dosering verhogen tot 3 tot 4 maal per dag 20 ml (= 2 maatdopjes). Neem niet meer dan 80 ml (8 maatdopjes) per dag.
• Kinderen
Bij kinderen is de dosering afhankelijk van het lichaamsgewicht. De normale dosis is 3 tot 4 maal per dag een kwart tot een halve mg per kilo lichaamsgewicht. In de tabel ziet u hoeveel vloeistof dat is voor kinderen met verschillende gewichten.
Gewicht kind, hoeveelheid Motilium per keer? (N.B. 1 maatstreepje = 2,5 ml)
4 kg, 1-2 ml
6 kg, 1,5-3 ml
8 kg, 2-4 ml
10 kg, 2,5-5 ml
15 kg, 4-7,5 ml
20 kg 5-10 ml
25 kg, 6-12,5 ml
30 kg, 7,5-15 ml
Vanaf 35 kg, 10-20- ml

Als u Motilium niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken.


HOE MOET U MOTILIUM-SUSPENSIE INNEMEN?
• Elke keer voordat u de suspensie inneemt, mengt u de inhoud van de fles volledig. U doet dit met een zachte beweging om de vorming van schuim te voorkomen.
• Meet de hoeveelheid die u in moet nemen af met het bijbehorende maatdopje. Let op: de pijl aan de zijkant moet naar boven wijzen! Het maatdopje heeft 3 streepjes: één voor 21/2 ml, één voor 5 ml en één voor 10 ml. Neem Motilium onverdund in. Meng het dus niet door een glas water, thee of limonade.
• Motilium-suspensie werkt het beste wanneer u deze 15 tot 30 minuten voor het eten inneemt en, als het nodig is, voor het slapengaan. Wanneer u dit niet heeft gedaan en pas tijdens of na het eten de klachten krijgt, dan mag u de suspensie alsnog innemen.
• Wanneer u Motilium gebruikt omdat u misselijk bent of omdat u moet overgeven, dan kunt u de suspensie op elk tijdstip van de dag innemen.

Hoe moet u de fles openen?
De fles heeft een kindveilige dop.
U krijgt de fles als volgt open: druk de plastic schroefdop naar beneden en draai tegelijkertijd de dop tegen de richting van de klok in.

Hoe gebruikt u het maatdopje?
Gebruik het maatdopje zoals het op de fles zit. Zorg dat de kant met de maatverdeling (met de kleinste inhoud) naar boven is gericht; dat is de kant die u moet vullen. Als de pijl aan de zijkant naar boven wijst, is de goede kant boven.

STOPPEN MET MOTILIUM
Als u Motilium op recept gebruikt, stop dan niet op eigen houtje met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts.


WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?
Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Motilium heeft ingenomen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder ’Dosering van Motilium-suspensie’). Raadpleeg in deze gevallen een arts. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: sufheid, verwardheid en bepaalde bewegingsstoornissen zoals stijve spieren, beverigheid, onwillekeurige bewegingen en niet lang stil kunnen zitten. Kinderen zijn gevoeliger voor grote hoeveelheden Motilium dan volwassenen. Neem daarom onmiddellijk contact op met een arts als een kind Motilium heeft ingenomen.
Bij overdosering kunt u altijd geactiveerde kool (laten) innemen (verkrijgbaar bij drogist en apotheek) innemen. Geactiveerde kool neemt de Motilium op die nog in de maag aanwezig is en die nog niet door het lichaam is opgenomen. Neem daarnaast altijd contact op met een arts als u of iemand in uw omgeving te veel Motilium heeft ingenomen.


WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN UW MOTILIUM IN TE NEMEN?
Wanneer u bent vergeten uw Motilium-suspensie in te nemen, doe dat dan alsnog zodra u dat merkt. Maar wanneer het al bijna tijd is voor de volgende dosis, is het verstandiger de vergeten dosis niet meer in te nemen.


MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen.
Volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)
- Hormonale stoornissen: zwelling van de borstklier of afscheiding van melk en menstruatiestoornis.
Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
- Stoornissen van het zenuwstelsel: abnormale spierbewegingen of tremor (bevingen) kunnen voorkomen. Het risico op dergelijke abnormale spierbewegingen is het grootst bij pasgeboren baby’s, peuters en kleine kinderen.
- Stoornissen van het immuunsysteem: allergische reacties (bv. huiduitslag, jeuk, kortademigheid, hijgende ademhaling en/of gezwollen gezicht) werden gemeld; als deze bijwerkingen optreden, stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Stoornissen van het cardiovasculair systeem: zeer zelden werden hartritmestoornissen gemeld; als deze bijwerkingen optreden, stopt u onmiddellijk de behandeling en raadpleegt u onmiddellijk een arts. - Diarree
Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.


HOE BEWAART U MOTILIUM-SUSPENSIE?
De juiste bewaarwijze is:
• in de originele verpakking;
• samen met deze gebruiksaanwijzing;
• niet boven 25 °C;
• niet in de koelkast of de vriezer;
• buiten het bereik en zicht van kinderen.


HOE LANG IS MOTILIUM-SUSPENSIE HOUDBAAR?
Een nog niet aangebroken fles Motilium-suspensie is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06-2008 of EXP.: 06-2008 betekent dat u het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag gebruiken.
Als de fles eenmaal open is geweest, is de suspensie hooguit nog 3 maanden goed.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.
Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst gedeeltelijk gewijzigd in juni 2008.


Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?
- Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
- Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid. - Gebruik het niet langer dan is aangegeven.

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.


Wilt u meer weten over Motilium of over misselijkheid en braken?
Vragen over Motilium of over misselijkheid en braken kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker. Voor vragen over misselijkheid en braken kunt u ook contact opnemen met de Maag Lever Darm Stichting MLDS: 0900-20 25 625.