Movicolon Naturel 13,7 g
BIJSLUITER

Leest u deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Movicolon Naturel 13,7 g en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Movicolon Naturel 13, 7 g gebruikt?
3. Hoe wordt Movicolon Naturel 13, 7 g gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Movicolon Naturel 13, 7 g?

Naam

Movicolon Naturel 13,7 g, poeder voor drank

Samenstelling
De werkzame bestanddelen zijn Macrogol 3350, natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride en kaliumchloride .
Movicolon Naturel 13,7 g bevat 13,125 g Macrogol 3350, 178,6 mg natriumwaterstofcarbonaat, 3 50,8 mg natriumchloride en 50,2 mg kaliumchloride per sachet.

Registratiehouder
Norgine B.V.
Hogehilweg 7
1101 CA Amsterdam

In het register ingeschreven onder RVG 31960

1. Wat is Movicolon Naturel 13,7 g en waarvoor wordt het gebruikt ?

Movicolon Naturel 13,7 g is een poeder voor drank.
Het bestaat uit een doos van 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 of 100 sachets met poeder.

Movicolon Naturel 13,7 g is een laxeermiddel.

Movicolon Naturel 13,7 g wordt gebruikt voor behandelingen van chronische verstopping (obstipatie) bij volwassenen. Tevens wordt het gebruikt voor de behandeling van volledige ernstige verstopping (faecale impactie) bij volwassenen en kinderen.

2. Wat u moet weten voordat u Movicolon Naturel 13,7 g gebruikt
Gebruik Movicolon Naturel 13,7 g niet

* Wanneer er bij u sprake is van een volledige verstopping van de darmen, perforatie van de darmwand of verlamming van de darmspieren.
* Wanneer u ontstekingen heeft van het darmkanaal, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, toxisch megacolon.
* Wanneer u acute buikpijn heeft.
* Indien u overgevoelig bent voor Macrogol of één van de overige bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Movicolon Naturel 13,7g in de volgende gevallen
* Verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.
* Wanneer u symptomen ervaart als gevolg van een verstoorde zouthuishouding (b.v opgezwollen lichaamsdelen, kortademigheid, toegenomen vermoeidheid, dorst) dient u direct met de behandeling te stoppen. Er dienen dan maatregelen te worden genomen om de zouthuishouding te herstellen.
* Wanneer u een volledige ernstige verstopping heeft (faecale impactie) en daarbij tevens chronisch bedlegerig bent of een mogelijk verminderde darmmotiliteit (vermogen van de darmen om te kunnen bewegen) heeft.
Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap/borstvoeding

Vraag u arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Movicolon Naturel 13,7 g heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Movicolon Naturel 13,7 g

Movicolon Naturel 13,7 g bevat geen suiker en kan dus gebruikt worden door diabetici. Ook patiënten die een lactose-vrij dieet moeten volgen, kunnen Movicolon Naturel 13,7 g gebruiken. In het geval van een zoutarm dieet moet rekening worden gehouden met het natriumgehalte in Movicolon Naturel 13,7 g (0,19 g/sachet).

Gebruik van Movicolon Naturel 13,7 g in combinatie met andere geneesmiddelen Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen vastgesteld. Toch wordt aangeraden minstens 2 uur te wachten tussen de inname van Movicolon Naturel 13,7 g en een ander geneesmiddel.

3. Hoe wordt Movicolon Naturel 13,7 g gebruikt ?

Dosering

Chronische verstopping (obstipatie)

Volwassenen en bejaarden:
1 à 2 sachets per dag afhankelijk van het individuele effect.
Het laxerend effect treedt 24 tot 48 uur na inname op.
De benodigde dosis kan bij langdurig gebruik geleidelijk minder worden.

Movicolon Naturel 13,7 g dient niet te worden gebruikt voor chronische verstopping bij kinderen.

Volledige ernstige verstopping (faecale impactie)

Volwassenen en bejaarde patiënten:
8 sachets per dag, in te nemen binnen een periode van 6 uur. De behandeling duurt maximaal 3 dagen.

Patiënten met een verminderde hartfunctie:
Voor de behandeling van volledige ernstige verstopping (faecale impactie) dienen de doses zodanig verdeeld te worden, dat niet meer dan 2 sachets per uur worden ingenomen.


Patiënten met verminderde nierfunctie:

Er is geen aanpassing van de dosis nodig voor zowel de behandeling van verstopping alswel de behandeling van faecale impactie.

Kinderen:
Voor de behandeling van volledige ernstige verstopping bij kinderen is een afwijkend doseringsschema van toepassing. Zie voor dit doseringsschema de bijsluiter van Movicolon Junior Naturel 6,9 g, poeder voor drank.

Wijze van gebruik
De inhoud van één sachet oplossen in een glas water (125 ml) en goed roeren tot het volledig is opgelost. Vervolgens de oplossing opdrinken.
Wat u moet doen wanneer u teveel van Movicolon Naturel 13,7 g heeft gebruikt

Wanneer u te veel Movicolon Naturel 13,7 g heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Neem grote hoeveelheden vloeistof, met name vruchtensap, in.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Movicolon Naturel 13,7 g in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Movicolon Naturel 13,7 g om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Movicolon Naturel 13,7 g bijwerkingen veroorzaken. Als gevolg van het uitzetten van de darminhoud kunnen uitrekking van de buik, pijn en darmgeruis voorkomen.

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn diarree, misselijkheid. Deze verdwijnen gewoonlijk 24 tot 48 uur na het stopzetten van de behandeling.
Tevens kan er pijn in de ingewanden optreden bij personen die lijden aan functionele stoornissen van de ingewanden. Bij een beperkt aantal mensen is een allergische reactie op Movicolon Naturel 13,7 g mogelijk.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

5. Hoe bewaart u Movicolon Naturel 13,7 g ?

Movicolon Naturel 13,7 g buiten bereik en zicht van kinderen houden.
De sachets bewaren in de originele verpakking.
Een eenmaal bereide oplossing dient in de koelkast (bij 2 – 8 C) en afgedekt bewaard te worden en binnen 6 uur te worden gebruikt.
De houdbaarheidsdatum is vermeld op de sachets na EX. (maand/jaar).
Niet gebruiken indien het sachet beschadigd is.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: 3 Mei 2007