BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

MOVIPREP® , poeder voor drank in sachets

Voor een lijst van werkzame bestanddelen, zie rubriek 6.
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is MOVIPREP en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u MOVIPREP gebruikt
3. Hoe wordt MOVIPREP ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u MOVIPREP
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS MOVIPREP EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

MOVIPREP is een poeder met citroensmaak dat verpakt is in vier sachets. Er zijn twee grote sachets (‘Sachet A’) en twee kleine sachets (‘Sachet B’). U hebt al deze sachets nodig voor één behandeling.
U moet MOVIPREP innemen om uw darmen te reinigen als voorbereiding op een onderzoek. MOVIPREP maakt uw darmen leeg, zodat u mag verwachten dat u een waterige stoelgang zal hebben.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MOVIPREP INNEEMT
Neem MOVIPREP niet in als u vermoedt of als uw arts vermoedt dat:

• u allergisch (overgevoelig) bent voor macrogol 3350 of voor één van de andere bestanddelen van MOVIPREP.
• u een obstructie (verstopping) heeft in uw darmen.
• u een geperforeerde (doorboorde) darmwand heeft.
• u een stoornis vertoont bij het legen van de maag.
• u een verlamming van de darm hebt (treedt vaak op na een operatie aan de buik).
• u lijdt aan fenylketonurie. Dit is een erfelijke ziekte waarbij het lichaam niet in staat is om een specifiek aminozuur te gebruiken. MOVIPREP bevat een bron van fenylalanine.
• uw lichaam niet in staat is om voldoende glucose-6-fosfaatdehydrogenase aan te maken.
• u een toxisch megacolon (een ernstige complicatie van acute ontsteking van de dikke darm) heeft.

Wees extra voorzichtig met MOVIPREP

Als u een zwakke gezondheid heeft of als u een ernstige medische aandoening heeft, moet u extra rekening houden met de mogelijke bijwerkingen vermeld in rubriek 4. Raadpleeg uw arts of apotheker als u zich zorgen maakt.
Voor u MOVIPREP inneemt, moet u uw arts laten weten of u een van de volgende problemen heeft:
- u moet vloeistoffen dikker maken om ze zonder problemen te kunnen doorslikken - neiging tot het overgeven van ingenomen drank, voedsel of maagzuur
- nierziekte
- hartfalen
- uitdroging
- terugkerende ernstige ontsteking van de darmen.
MOVIPREP mag niet worden gegeven aan patiënten met een verstoord bewustzijn zonder toezicht van een arts.

Inname met andere geneesmiddelen
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, neem ze dan minstens één uur voor u MOVIPREP inneemt of minstens één uur nadien, omdat ze kunnen worden weggespoeld uit uw spijsverteringsstelsel en daardoor niet zo doeltreffend kunnen zijn.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van MOVIPREP met voedsel en drank

Eet geen vast voedsel vanaf het moment dat u start met de inname van MOVIPREP tot na het onderzoek.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van MOVIPREP tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding; daarom mag het alleen worden gebruikt als de arts dit noodzakelijk vindt. Als u dus zwanger bent of borstvoeding geeft, bespreek dit dan met uw arts voor u MOVIPREP inneemt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

MOVIPREP heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van MOVIPREP
Dit geneesmiddel bevat 56,2 mmol absorbeerbaar natrium per liter. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.
Dit geneesmiddel bevat 14,2 mmol kalium per liter. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet.
Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

3. HOE WORDT MOVIPREP INGENOMEN

Volg bij het innemen van MOVIPREP nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is 2 liter oplossing, die op volgende manier wordt bereid:
Deze verpakking bevat 2 doorzichtige folies die elk twee sachets bevatten: Sachet A en sachet B. Elk paar sachets (A en B) moet opgelost worden in één liter water. Deze verpakking is daarom voldoende om 2 liter MOVIPREP oplossing te bereiden.
Voor u MOVIPREP inneemt, moet u de volgende instructies aandachtig lezen. U moet weten:
• Wanneer u MOVIPREP moet innemen
• Hoe u MOVIPREP moet bereiden
• Hoe u MOVIPREP moet drinken
• Wat u kan verwachten dat er zal gebeuren

Wanneer moet u MOVIPREP innemen
U heeft van uw arts of verpleegster richtlijnen gekregen over wanneer u MOVIPREP moet innemen. Uw behandeling met MOVIPREP moet beëindigd zijn voor uw klinisch onderzoek en kan ingenomen worden:
ofwel
verdeeld als 1 liter MOVIPREP op de avond voor en 1 liter in de vroege ochtend op de dag van het onderzoek,
ofwel
2 liter op de avond voor het onderzoek.

Belangrijk: Eet geen vast voedsel meer vanaf het moment dat u de inname MOVIPREP begint tot na het onderzoek.
Hoe moet u MOVIPREP bereiden
• Open één doorzichtige folie en neem er de sachets A en B uit
• Voeg de inhoud van ZOWEL sachet A als B toe aan een beker van een 1 liter
• Giet 1 liter water in de beker en roer tot al het poeder is opgelost en de MOVIPREP oplossing helder of licht troebel is. Dit kan 5 minuten duren.

Hoe moet u MOVIPREP drinken
Drink de eerste liter van de MOVIPREP oplossing over een periode van één tot twee uur. Probeer om de 10-15 minuten een glas leeg te drinken.
Als u hiermee klaar bent, bereid dan de tweede liter MOVIPREP oplossing met de inhoud van de sachets A en B van de resterende folie, en drink deze oplossing op.
Tijdens deze behandeling is het aanbevolen om nog een extra liter heldere vloeistof(fen) te drinken om te voorkomen dat u te veel dorst krijgt en dat u uitgedroogd raakt. Water, heldere soep, vruchtensap (zonder vruchtvlees), frisdranken, thee of koffie (zonder melk) zijn allemaal geschikt. U mag deze dranken drinken op elk moment dat u dit wenst.

Wat u kan verwachten dat er zal gebeuren
Als u de MOVIPREP oplossing begint te drinken, moet u in de nabijheid van een toilet blijven. Op een bepaald moment zal u een waterige stoelgang beginnen te krijgen. Dit is volkomen normaal en wijst erop dat de MOVIPREP oplossing werkt. De stoelgang zal snel stoppen nadat u gestopt bent met drinken.
Als u deze richtlijnen volgt, zullen uw darmen leeg zijn, en dit zal helpen om uw onderzoek te doen slagen.

Wat u moet doen als u meer van MOVIPREP heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer MOVIPREP inneemt dan u zou mogen, kan u overvloedige diarree krijgen, wat kan leiden tot uitdroging. Drink overvloedige hoeveelheden vloeistof, vooral vruchtensappen. Raadpleeg uw arts of apotheker als u zich zorgen maakt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten MOVIPREP in te nemen

Als u vergeet MOVIPREP in te nemen, neem dan de dosis zodra u beseft dat u het niet hebt ingenomen. Als dit meerdere uren is na het tijdstip waarop u het moest innemen, vraag uw arts of apotheker dan om advies.
Het is belangrijk dat uw voorbereiding minstens één uur voor het onderzoek is afgelopen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Kinderen
MOVIPREP mag niet ingenomen worden door kinderen onder de 18 jaar.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan MOVIPREP bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Het is normaal dat u diarree krijgt als u MOVIPREP inneemt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (d.w.z. ze traden bij meer dan 1 op 10 patiënten op die de behandeling kregen) zijn:
Buikpijn, gezwollen buik, vermoeidheid, pijn rond de anus, dorst en misselijkheid.

Vaak voorkomende bijwerkingen (d.w.z. ze traden bij minder dan 1 op 10 maar meer dan 1 op 100 patiënten op die de behandeling kregen) zijn:
Honger, slaapproblemen, duizeligheid, braken, spijsverteringsstoornissen en rillingen.

Soms voorkomende bijwerkingen (d.w.z. ze traden bij minder dan 1 op 100 maar meer dan 1 op 1000 patiënten op die de behandeling kregen) zijn:
Hoofdpijn, ongemak, slikproblemen, wijziging van de zoutwaarden in het bloed: verlaagde hoeveelheid bicarbonaat, verhoogde of verlaagde hoeveelheid calcium, verhoogde of verlaagde hoeveelheid chloride, verlaagde hoeveelheid fosfor en wijzigingen in de leverfunctietesten.
Gewoonlijk treden deze reacties alleen op voor de duur van de behandeling.

Wanneer de problemen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden.
Als u één van de volgende effecten ondervindt, stop dan met de inname van MOVIPREP en neem onmiddellijk contact op met uw arts. U mag geen MOVIPREP meer innemen totdat u navraag heeft gedaan bij uw arts.
- uitslag of jeuk
- zwelling van uw gezicht, enkels of een ander deel van uw lichaam - hartkloppingen
- extreme vermoeidheid
- kortademigheid.

Als u geen stoelgang krijgt binnen 6 uur na inname van MOVIPREP, stop dan de inname en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

5. HOE BEWAART U MOVIPREP Houd het geneesmiddel

buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik MOVIPREP niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de sachets. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaar MOVIPREP sachets op kamertemperatuur (niet boven 25ºC).
Nadat u MOVIPREP heeft opgelost in water, kan de oplossing (afgedekt) bewaard worden bij kamertemperatuur (niet boven 25ºC). Deze kan ook worden bewaard in de koelkast (2°C-8ºC). Bewaar de oplossing niet langer dan 24 uur.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat MOVIPREP
Sachet A bevat de volgende werkzame bestanddelen:
Macrogol (ook bekend als polyethyleenglycol) 3350 100 g
Watervrij natriumsulfaat 7,500 g
Natriumchloride 2,691 g
Kaliumchloride 1,015 g

Sachet B bevat de volgende werkzame bestanddelen:
Ascorbinezuur 4,700 g
Natriumascorbaat 5,900 g

De concentratie aan elektrolyten als beide sachets bereid zijn tot één liter oplossing is de volgende:
Natrium 181,6 mmol/l (waarvan niet meer dan 56,2 mmol absorbeerbaar is)
Sulfaat 52,8 mmol/l
Chloride 59,8 mmol/l
Kalium 14,2 mmol/l
Ascorbaat 29,8 mmol/l

Andere bestanddelen zijn:
Citroenaroma (bevat maltodextrine, citral, citroenolie, limoenolie, xanthan gom, vitamine E), aspartaam (E951) en kalium acesulfaam (E950) als zoetstoffen.

Hoe ziet MOVIPREP er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Deze verpakking bevat 2 doorzichtige folies die elk twee sachets bevatten: sachet A en sachet B. Elk paar sachets (A en B) moet opgelost worden in één liter water.
MOVIPREP poeder voor drank in sachets is beschikbaar in verpakkingsgroottes van 1, 10, 40, 80, 160 en 320 verpakkingen van eenmalige behandeling. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Norgine BV,
Hogehilweg 7,
1101 CA Amsterdam ZO,
Nederland.

Fabrikant:
Norgine Limited,
New Road, Hengoed,
Mid Glamorgan,
CF82 8SJ, Verenigd Koninkrijk.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Land Merknaam Registratienummer
België MOVIPREP
Denemarken MOVIPREP
Duitsland MOVIPREP
Finland MOVIPREP
Frankrijk MOVIPREP
Ierland MOVIPREP
Italië MOVIPREP
Luxemburg MOVIPREP
Nederland MOVIPREP RVG 34072
Oostenrijk MOVIPREP
Spanje MOVIPREP
Verenigd Koninkrijk MOVIPREP PL 00322/0084
Zweden

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2007

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Noot voor medisch personeel:
MOVIPREP moet met voorzorg toegediend worden aan kwetsbare patiënten met een zwakke gezondheid of patiënten met ernstige klinische stoornissen zoals:
• verstoorde braakreflex, of met neiging tot aspiratie of regurgitatie
• verstoord bewustzijn
• ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min)
• hartinsufficiëntie (NYHA klasse III of IV)
• dehydratie
• ernstige acute ontstekingsziekte

De aanwezigheid van dehydratie moet gecorrigeerd worden voor MOVIPREP wordt gebruikt.

Halfbewuste patiënten of patiënten die gevoelig zijn voor aspiratie of regurgitatie moeten nauwgezet geobserveerd worden tijdens de toediening, vooral als dit via nasogastrische weg gebeurt.