PATIENTENBIJSLUITER
Mucodyne® Adult 50 mg/ml hoestdrank, drank

Informatie voor de gebruiker

Samenstelling
Het product bevat als werkzaam bestanddeel 50 mg carbocisteine per ml.

Lijst van hulpstoffen
Drank 50 mg/ml: methylhydroxybenzoaat, saccharose, aromatisch elixer, kaneelessence, gezuiverd water en de kleurstof karamel (El50)

Verpakkingen
Flacon met 300 ml drank a 50mg/ml.

Werking
Het middel kan vastzittend slijm in de luchtwegen dunner maker, zodat het gemakkelijker kan worden opgehoest.

Registratiehouder
Novum Pharma BV,
Keysersweg 20,
2201 CW Noordwijk,
tel. 071-3643740.

RVG-nummer: 33153

Te gebruiken bij
Ter vergemakkelijking van het ophoesten indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.
Bij vastzittende hoest.

Niet te gebruiken bij
Overgevoeligheid voor het product.

Gebruik bij zwangerschap en bij borstvoeding

Het product kan voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en bij borstvoeding.

Voorzorgen
Bij volwassenen met een maag- of darmzweer of met een voorgeschiedenis hiervan, is terughoudendheid met het gebruik geboden.

Patiënten met suikerziekte dienen rekening te houden met het suikergehalte van de drank (50mglml): 6 gram per dosis.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Licht altijd uw arts in wanneer u mast dit product nog andere geneesmiddelen gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig warden gebruikt.

Waarschuwingen

De opgegeven dosering niet overschrijden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren, uw arts raadplegen.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Er zijn geen gegevens bekend over een effect op de rijvaardigheid Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering

Drank 50 mg/ml
Volwassenen : 3 maal daags 15 ml*

*15 ml komt overeen met een eetlepel.

Bijwerkingen
In sommige gevallen kunnen zich maagklachten voordoen.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

Wijze van bewaren en houdbaarheid

Bewaar beneden 25°C in de originele verpakking, buiten het bereik van kinderen.
De uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) staat op de buitenverpakking en op het etiket van de flacon achter de woorden "Niet te gebruiken na"

Datum van de bijsluiter
Mei 2007