BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw dokter of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel hebt gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Neotigason en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Neotigason inneemt
3. Hoe wordt Neotigason ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Neotigason?

Neotigason® 10, 10 mg capsules Neotigason® 25, 25 mg capsules

• Het werkzame bestanddeel is acitretine.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn gelatine, gesproeidroogde glucosestroop, natriumascorbaat, zwart ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171) en microkristallijne cellulose.

Registratiehouder:
Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
220 IS Hafnarfjordur, IJsland

Voor informatie kunt u contact openemen met:
Actavis B.V.,
Baarnsche Dijk 1,
3741 LN Baarn

Neotigason 10 is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 13103.
Neotigason 25 is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 13104.

1. WAT IS NEOTIGASON EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Neotigason 10 is verkrijgbaar als bruin-witte capsules à 10 mg acitretine Neotigason 25 is verkrijgbaar als geel-bruine capsules à 25 mg acitretine
Neotigason 10 is verpakt in een omdoos met vrijwel ondoorzichtige doordrukstrips. Elke omdoos bevat 30 capsules.
Neotigason 25 is verpakt in een omdoos met vrijwel ondoorzichtige doordrukstrips. Elke omdoos bevat 30 capsules.

Acitretine behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staat onder de naam retinoïden. Retinoïden zijn afgeleid van vitamine A. Het middel wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige vormen van bepaalde huidziekten waarbij de verhoorning van de huid gestoord is en die onvoldoende of in het geheel niet meer op andere behandelingen reageren. Met Neotigason worden de verschijnselen van de ziekte maar niet de ziekte zelf behandeld.

Neotigason wordt voorgeschreven:
• aan mensen met uitgebreide en ernstige vormen van verschillende huidaandoeningen door stoornissen van de buitenste huidlaag, de opperhuid, zoals psoriasis, gepaard gaande met een kaarsvetachtige, schilferende, droge huiduitslag.

• bij de behandeling van bepaalde huidaandoeningen die gekenmerkt zijn door droge schilfers als gevolg van een sterke verhoorning (ichthyosis) en daarop gelijkende aandoeningen waarbij een "rasphuid" (pityriasis) of kleine verhevenheden van de huid en slijmvliezen (lichen ruber) ontstaan.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NEOTIGASON INNEEMT
Gebruik Neotigason niet

• wanneer u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd en dus zwanger zou kunnen zijn of worden omdat Neotigason misvormingen bij het ongeboren kind kan veroorzaken. Als u samen met de dokter de mogelijke risico's hebt besproken en toch besluit Neotigason te gebruiken moet u voldoen aan een aantal
STRIKTE voorwaarden (zie bij Zwangerschap).
• wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame stof of een van de hulpstoffen of andere retinoïden. Overgevoeligheid uit zich doorgaans in het optreden van huidreacties, zoals uitslag, galbulten en/of jeuk
• wanneer u lever niet goed werkt
• wanneer uw nieren niet goed werken
• wanneer u teveel vitamine A (hebt) gebruikt, dat wil zeggen meer dan wat normaal met het voedsel wordt ingenomen.
• wanneer u het antibioticum tetracycline gebruikt
• wanneer u teveel vetten of cholesterol in uw bloed hebt
• wanneer u behandeld wordt met methotrexaat (een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker, psoriasis en reuma)
• wanneer u de zogenaamde minipil (een anticonceptiepil met alleen een lage hoeveelheid progesteron) gebruikt
• bij kinderen.

Wees extra voorzichtig met Neotigason
• Wanneer u lijdt aan suikerziekte. Het vaker controleren van het suikergehalte in uw bloed is dan noodzakelijk bij het begin van de behandeling
• wanneer u alcohol drinkt ( zie onder "Zwangerschap" en "Mogelijke bijwerkingen"). Bespreek met uw dokter uw alcoholgebruik
• wanneer u merkt dat u problemen hebt bij het zien, vooral in het donker (zie ook bij Rijvaardigheid en het gebruik van machines)
• wanneer u last hebt van droge ogen
• wanneer u contactlenzen draagt. Vanwege de droge ogen is het soms noodzakelijk om een bril te dragen
• wanneer u bloeddonor bent. Tijdens de behandeling met Neotigason en gedurende 1 jaar na het stoppen van de behandeling mag u geen bloed geven.
Raadpleeg uw dokter indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden is geweest.
Verder is het van belang om het volgende te weten:
• Uw dokter zal bij u voordat de behandeling begint het bloed laten controleren om uw leverfunctie te controleren. Ook tijdens de eerste 1 tot 2 maanden na het begin van de behandeling moet het bloed iedere week of om de week gecontroleerd worden. Daarna tenminste iedere 3 maanden. Als blijkt dat uw leverfunctie niet normaal is, moet deze wekelijks gecontroleerd worden. Als de behandeling vanwege deze afwijkende leverfunctie voortijdig wordt gestaakt, moet de leverfunctie tenminste gedurende 3 maanden na het stoppen van de Neotigasonbehandeling gecontroleerd worden.
• Als u lijdt aan suikerziekte of wanneer bij u de vetstofwisseling verstoord is, wanneer u te zwaar bent of wanneer u teveel alcohol drinkt en bij langdurige behandeling, moet uw bloed op vetten en cholesterol gecontroleerd worden.
• Omdat de combinatie van zonlicht en Neotigason soms risico's met zich mee kan brengen is het beter eerst met uw dokter te overleggen of blootstelling aan zonlicht of het gebruik van een zonnebank in uw geval raadzaam is.

• Voorafgaand aan de behandeling met Neotigason en tijdens een langdurige behandeling zal uw dokter regelmatig (b.v. jaarlijks) röntgenfoto's van sommige botten laten maken omdat Neotigason kan leiden tot verbening. Als dat bij u het geval is, zal de dokter met u de voor- en nadelen van het doorgaan met de behandeling bespreken.

Gebruik van Neotigason in combinatie met voedsel en drank
Het gebruik van alcohol in combinatie met Neotigason verhoogt de kans op bijwerkingen ( zie onder "Zwangerschap" en "Mogelijke bijwerkingen").

Zwangerschap

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling met Neotigason of binnen 2 jaar na het stoppen van de behandeling, bestaat er een grote kans dat u een ernstig misvormd kind krijgt. Daarom mag u Neotigason NOOIT tijdens de zwangerschap gebruiken en niet binnen 2 jaar na het stoppen van de behandeling zwanger worden.
Wanneer u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd mag u Neotigason uitsluitend gebruiken als u aan een aantal STRIKTE voorwaarden voldoet:
• u moet lijden aan een ernstige aandoening die niet meer op andere behandelingen reageert
• u moet de gegeven instructies goed begrijpen en die ook op goede wijze uitvoeren
• u moet door uw dokter zijn voorgelicht over het risico van zwanger worden tijdens de behandeling en gedurende 2 jaar na het stoppen van de behandeling. Ook moet u door u dokter zijn voorgelicht over de te nemen voorzorgen en uw dokter moet u vertellen wat de gevolgen van een zwangerschap kunnen zijn
• u moet in staat zijn om doeltreffende maatregelen te nemen om te zorgen dat u niet zwanger wordt
• u moet goed begrijpen wat er kan gebeuren als u geen doeltreffende voorbehoedsmiddelen gebruikt
• u moet zonder onderbreking doeltreffende voorbehoedsmiddelen gebruiken 1 maand voordat de behandeling begint, tijdens de behandeling en gedurende 2 jaar na het stoppen van de behandeling
• u moet binnen twee weken voordat de behandeling begint een betrouwbare zwangerschapstest laten uitvoeren en deze test moet uitwijzen dat u niet zwanger bent
• u moet met de behandeling beginnen op de tweede of de derde dag van de eerstvolgende normale menstruatie
• u wordt ten sterkste aangeraden tijdens de behandeling elke maand een zwangerschapstest te laten uitvoeren
• u mag tijdens de behandeling en tot 2 maanden na het stoppen van de behandeling geen alcohol gebruiken omdat alcohol de kans op misvormingen verhoogt
• uw dokter zal u vragen of u alles goed hebt begrepen en als dat zo is moet u dat bevestigen en moet u zich bereid verklaren alle maatregelen op te volgen.
• als u later nog eens een kuur met Neotigason krijgt, moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen
• u moet deze voorwaarden ook opvolgen als u nooit voorbehoedsmiddelen gebruikt omdat u onvruchtbaar bent. Alleen als uw baarmoeder is weggehaald zijn de voorwaarden voor u niet van toepassing

Borstvoeding

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
U mag geen borstvoeding geven als u Neotigason inneemt. Neotigason gaat over in de moedermelkRijvaardigheid en het gebruik van machines

Omdat Neotigason de aanpassing van uw ogen aan het donker kan beïnvloeden, kan uw rijvaardigheid afnemen, bijvoorbeeld bij het binnenrijden van een tunnel.

Gebruik van Neotigason in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw dokter of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.
• U mag Neotigason niet samen met vitamine A innemen; dit verhoogt de kans op hypervitaminose A (teveel vitamine A).
• U mag Neotigason niet samen met het antibioticum tetracycline gebruiken omdat dan een verhoogde druk in de hersenen kan ontstaan.
• U mag Neotigason niet samen met methotrexaat (een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van kanker, psoriasis en reuma) gebruiken omdat deze combinatie leverontsteking kan veroorzaken.
• Neotigason kan de betrouwbaarheid van de zogenaamde minipillen (een anticonceptiepil met alleen een lage hoeveelheid progesteron) nadelig beïnvloeden, daarom kunt u deze pillen niet als anticonceptivum gebruiken als u ook Neotigason gebruikt.
• De werking van fenytoïne (een middel tegen epilepsie) kan versterkt worden door Neotigason. Dat kan betekenen dat de dosering van fenytoïne moet worden aangepast.

3. HOE WORDT NEOTIGASON INGENOMEN?

Uw dokter zal u vertellen hoeveel Neotigason u moet innemen, op welk tijdstip van de dag en hoe lang u Neotigason moet innemen. U moet zich strikt hieraan houden.
Bij het nauwkeurig opvolgen van het voorschrift van uw dokter verminderen de ziekteverschijnselen meestal, maar het kan weken duren voordat een goed of redelijk goed effect wordt bereikt. Als u de aanwijzingen niet goed opvolgt zullen de ziekteverschijnselen niet of nauwelijks afnemen en eerder verergeren.
De dosering is per persoon verschillend en wordt door uw dokter bepaald aan de hand van uw reactie op het middel. De gebruikelijke dosering is:
• de eerste 2 tot 4 weken een capsule van 25 milligram of 3 capsules van elk 10 milligram per dag
• daarna wordt een een vaste dosering (meestal 25-50 mg per dag) vastgesteld. Deze dosering kan tot 75 milligram (3 capsules van 25 milligram) per dag bedragen.
De capsules dienen tijdens de maaltijd of met wat melk te worden ingenomen.
Met andere uitwendige behandelingen van de huid kunt u na overleg met uw dokter meestal gewoon doorgaan.
In geval u bemerkt dat Neotigason te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw dokter of uw apotheker.
Als u de indruk hebt dat uw klachten en verschijnselen niet of onvoldoende door de behandeling met Neotigason verminderen, overleg dan met uw dokter of u met de Neotigasonbehandeling zult doorgaan of dat er een andere behandeling gekozen moet worden.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Neotigason heeft ingenomen

Indien u teveel Neotigason hebt ingenomen, kunt u last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid en/of braken, slaperigheid, prikkelbaarheid en jeuk. U moet dan het gebruik van Neotigason onmiddellijk staken en uw dokter raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Neotigason in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van Neotigason om zo de vergeten dosis in te halen. Bent u vergeten uw capsules in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in ga dan gewoon verder volgens het doseringsschema.

Wanneer en hoe dient de behandeling met Neotigason te worden beëindigd?

Uw dokter kan het beste beoordelen wanneer en hoe u moet stoppen met Neotigason. U moet uw dokter altijd inlichten als u met het gebruik van Neotigason wilt stoppen.
In het algemeen kan de behandeling gestopt worden als de huidafwijkingen geheel of vrijwel geheel zijn verdwenen
Het is geen probleem om Neotigason later weer te gebruiken als uw dokter het opnieuw voorschrijft.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Neotigason bijwerkingen veroorzaken.
De bijwerkingen van Neotigason hangen nauw samen met de dosering. Naarmate de dosering per dag hoger is, neemt de kans op bijwerkingen bij u toe. De meeste bijwerkingen treden op bij het begin van de behandeling wanneer de dosering nog moet worden aangepast. Ook verdwijnen de meeste bijwerkingen bij het verlagen van de dosering of na het stoppen van de behandeling.
Soms komt het voor dat de huidaandoening tijdens het begin van de behandeling tijdelijk verergert.
Omdat Neotigason is afgeleid van vitamine A lijken de meest voorkomende bijwerkingen op de dezelfde verschijnselen die voorkomen bij iemand die teveel vitamine A gebruikt.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen:
Huid
Droge huid, droge lippen, ontstoken lippen, eventueel met kloven; haaruitval die in de regel van voorbijgaande aard is en in enkele gevallen zonlichtovergevoeligheid.
Op de gezonde huid kunnen schilfers, roodheid, blaasjes en jeuk optreden en soms een omloop van een nagel of een abnormale nagelstructuur (breekbare nagels). Met een verzachtende zalf worden deze verschijnselen meestal verlicht.
Droge lippen kunnen worden behandeld met een vette lippenzalf.
Spier- en skeletstelsel
Pijn van gewrichten, spieren of botten, botafwijkingen en kalkafzetting buiten het gewricht.

Zenuwstelsel
Verhoging van de druk in de hersenen (pseudotumor cerebri) kan soms voorkomen. Symptomen hiervan kunnen zijn: ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken en stoornissen bij het zien. Als deze verschijnselen bij u optreden moet u de behandeling stoppen en onmiddellijk een dokter raadplegen.

Zintuigen
Droogheid van de ogen kan vóórkomen, hetgeen in sommige gevallen kan leiden tot ontsteking van (delen van) het oog. Het dragen van contactlenzen kan een probleem worden, waardoor het noodzakelijk kan worden voor een bril te kiezen. Droge ogen kunen behandeld worden met een milde oogzalf.
Soms kunnen problemen optreden bij de aanpassing van de ogen aan donker. Wazig zien kan ook voorkomen.
Droge slijmvliezen van de neus en de keel waardoor neusbloeding, heesheid en ontsteking van neusslijmvlies kunnen optreden.

Maagdarmkanaal
Droge slijmvliezen van de mond waardoor ontsteking van de mond en het tandvlees of smaakstoornis kunnen optreden.
Verschijnselen van darmontsteking. Misselijkheid en braken.Lever
Voorbijgaande verhoging van bepaalde leverenzymen (transaminasen, alkalische fosfatase, bilirubine) en enkele gevallen van leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van huid of ogen). Als bij u geelzucht optreedt, moet u de behandeling stoppen en uw dokter raadplegen

Laboratoriumwaarden
Verhoogd vetzuur en cholesterol in het bloed zijn waargenomen. Dit verschijnsel komt vooral voor bij patiënten met aanleg voor een verhoogde vetzuurspiegel (suikerziekte, zwaarlijvigheid, alcoholmisbruik of vetstofwisselingsstoornis) maar de veranderingen zijn niet blijvend van aard en kunnen soms met een dieet worden behandeld. Het is echter niet uitgesloten dat het verhoogde vetzuur en cholesterol soms tot vernauwing van de slagaders kunnen leiden.

Diversen
Zeer zelden komt algehele vochtophoping (oedeem) voor. Als dit voorkomt kan een nieronderzoek noodzakelijk zijn.
In enkele gevallen zijn opvliegers gemeld.
Bij vrouwen bestaat een toegenomen kans op een schimmelinfectie (candidiasis) en ontstekingen van de schede en de uitwendige geslachtsdelen.
Een enkele maal zijn gemeld: hoofdpijn, slaperigheid, zweten, dorst, gebrek aan eetlust.

Als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, licht dan uw dokter of apotheker in.

5. HOE BEWAART U NEOTIGASON?

De Neotigason verpakking moet beneden 25°C worden bewaard in de originele verpakking. Neotigason capsules niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking is vermeld onder "Niet te gebruiken na" of "EXP.". Na die datum is het niet zeker, dat Neotigason de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.

Bewaar de verpakkingen van Neotigason, evenals andere geneesmiddelen, uit het zicht en buiten het bereik van kinderen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2007