BIJSLUITER NICOPASS DROP-MINT

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 6 maanden niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten inneemt?
3. Hoe wordt Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten?

NICOPASS DROP-MINT, 1,5 mg zuigtabletten nicotine
• Het werkzame bestanddeel is nicotine. Dit is aanwezig in de vorm van nicotineresinaat, overeenkomend met 1,5 mg nicotine.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn isomalt, hypromellose, droog zoethoutextract zonder glycyrrhizinaat, watervrij natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, pepermunt aroma 1FF 13 571016 (natuurlijk pepermunt aroma, pulegone), gemaskeerd permaseal aroma GIVAUDAN 1 1031- 31(natuurlijke aromastoffen, maltodextrine, acacia, propyleenglycol), kaliumacesulfaam, ammonium glycyrrhizinaat, aspartaam (E951).

Registratiehouder.
PIERRE FABRE MEDICAMENT 45,
Place Abel Gance
F - 92100 BOULOGNE

Fabrikant:
DIETETIQUE ET PHARMACIE
Z.I. de la Coudette
F - 32290 AIGNAN

In het register ingeschreven onder RVG 32532

1.Wat is Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten en waarvoor wordt het gebruikt?

• Dit geneesmiddel is een bruine, ondoorzichtige, vierkante zuigtablet en is beschikbaar in doosjes van 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 of 204 zuigtabletten in blisterverpakking (PVC/PE/PVDC/Aluminium).

• Dit geneesmiddel wordt toegepast bij het verlichten van onthoudingsverschijnselen van nicotineverslaving als hulp bij het stoppen met roken.

2.Wat u moet weten voordat u Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten inneemt
Gebruik Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten niet ....

• indien u overgevoelig bent voor nicotine of voor één van de hulpstoffen.
• indien u niet-roker bent of gelegenheidsroker.
Raadpleeg in geval van twijfel uw arts of apotheker.

Wees extra voorzichtig met Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten...
• het gebruik van dit geneesmiddel moet gepaard gaan met het volledig stoppen van het gebruik van tabak.
• als u een verslaafde roker bent en ernstige hart- en bloedvataandoeningen hebt. Het stoppen met roken zonder het gebruik van medicijnen is in uw geval aan te raden (vb. via counseling). Indien dit niet lukt, mag dit geneesmiddel enkel gebruikt warden onder strikt medisch toezicht.
• als u stabiele hart- en bloedvatziektes, diabetes mellitus (suikerziekte), hyperthyroïdie (abnormaal hoge productie van schildklierhormonen), feochromocytoom (bijniertumor) of ernstig lever- en/of niertalen heeft, is medisch toezicht vereist voor het gebruik van dit geneesmiddel.
• slik de zuigtabletten niet door. Ingeslikte nicotine kan de symptomen bij personen met actieve slokdarmontsteking, mond- of keelinflammatie, maagontsteking of maagzweren verergeren.
• houd de zuigtabletten buiten het bereik van kinderen want nicotine is een giftige stof. Een behandelingsdosis voor volwassenen kan bij kinderen ernstige zelfs fatale vergiftigingsverschijnselen veroorzaken.
• want dit geneesmiddel bevat isomalt. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
• want dit geneesmiddel bevat aspartaam, een bron van fenylalanine. Dat kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten in combinatie met voedsel en drank

Drink niet of eet niet wanneer de zuigtablet in de mond is. Vermijd zuurrijke dranken (koffie of frisdranken) 15 minuten voor de inname van dit geneesmiddel.

Zwangerschap

Het is zeer belangrijk voor u en uw kind om te stoppen met roken tijdens uw zwangerschap. Stoppen met roken tijdens de zwangerschap kan niet zonder medisch advies en begeleiding en moet allereerst geprobeerd worden zonder nicotine vervangende middelen. Raadpleeg dus uw gynaecoloog, uw huisarts of een arts in een ontwenningscentrum.
Roken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan groeiachterstand van de foetus in de baarmoeder veroorzaken en zelfs vroeg- of doodgeboorte tot gevolg hebben, afhankelijk van de dagelijkse hoeveelheid tabak.
Indien het niet lukt om te stoppen met roken voor de 6' maand, mogen alleen onder medisch toezicht nicotine vervangende middelen gebruikt worden, omdat nicotine in het 3e trimester van de zwangerschap o.a. de hartslag van de foetus beïnvloedt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Nicotine gaat over in de moedermelk. Dit kan schadelijk zijn voor het kind. Daarom moet het gebruik van deze zuigtablet of tabak tijdens de borstvoeding vermeden worden. Indien het niet lukt om te stoppen met roken, mogen rokers die borstvoeding geven de zuigtablet enkel op medisch advies innemen. Indien u nicotine vervangende middelen gebruikt tijdens de borstvoeding, moet de zuigtablet net na de borstvoeding worden ingenomen en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding voorafgaan.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Stoppen met roken kan veranderingen in uw gedrag veroorzaken. Wanneer u de aanbevolen doses van Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten inneemt, is er geen bijzonder risico.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten

Dit geneesmiddel bevat aspartaam. Aspartaam (E 951) bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
Dit geneesmiddel bevat isomalt. Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers met verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerking kan ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Roken kan de uitscheiding van sommige geneesmiddelen door het lichaam versnellen. Het stoppen met roken, met of zonder nicotinevervanging, kan het effect van gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen veranderen.
Als u stopt met roken en Nicopass gaat gebruiken, informeer in elk geval uw arts als u:
- theofylline gebruikt (middel tegen astma en chronische, irreversibele, diffuse vernauwingen van de luchtwegen). De dosis moet mogelijk worden aangepast en nauwkeurige klinische controle is noodzakelijk.
- flecaïnide (middel tegen hartritmestoornissen), clozapine, olanzapine (middelen tegen psychose), ropinirol (middel bij de ziekte van Parkinson) of pentazocine (sterk werkzame pijnstiller) gebruikt. De hoeveelheid van deze geneesmiddelen in uw bloed kan verhogen. Mogelijk moet de dosis worden aangepast door uw arts.
- nifedipine, bèta-blokkers (middelen tegen hoge bloeddruk) of insuline (middel tegen suikerziekte) gebruikt. Mogelijk moet de dosis worden aangepast door uw arts.
- diuretica (waterafdrijvende middelen) of H2-antihistaminica (middelen tegen maagzweren) gebruikt. Het effect van deze geneesmiddelen daalt,
- een anticonceptiepil of bepaalde hormonale substitutiegeneesmiddelen neemt: daar de hoeveelheid ervan in uw bloed kan verhogen, ervaart u meer bijwerkingen.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten ingenomen?

Volwassenen en ouderen:
Wanneer u sterk tot zeer sterk verslaafd bent aan nicotine, zijn zuigtabletten die 1,5 mg nicotine bevatten niet geschikt (score van 7 tot 10 op de Fagerstromtest).
Om uw graad van verslaving te kunnen meten, doe de Fagerstromtest.

FAGERSTRöMTEST
Wanneer rookt U uw eerste sigaret nadat u bent wakker geworden?
- binnen de 5 minuten : 3
- na 6 tot 30 minuten : 2
- na 31 tot 60 minuten :1
- na 60 minuten : 0


Vindt u het moeilijk niet te roken op plaatsen waar het verboden is ?
- ja : 1
- neen : 0


Welke sigaret van de dag kunt u moeilijk overslaan ?
- de eerste: 1
- een andere: 0


Hoeveel sigaretten rookt u per dag ?
- 10 of minder : 0
- 11 tot 20 : 1
- 21 tot 30 : 2
- 31 of meer : 3


Rookt u meer tijdens de eerste uren in de voormiddag dan tijdens de rest van de dag ?
- ja : 1
- neen : 0


Rookt u wanneer u zo ziek bent dat u bijna de hele dag in bed moet blijven ?
- ja : 1
- neen : 0


TOTAAL AANTAL PUNTEN :• score tussen 0 en 2 : u bent niet verslaafd aan nicotine. U kan stoppen met roken zonder nicotinesubstituten. Als u echter bezorgd bent over stoppen met roken, raadpleeg dan uw apotheker of arts.
• score tussen 3 en 4 : u bent licht verslaafd aan nicotine.
• score tussen 5 en 6 : u bent matig verslaafd aan nicotine.

Het gebruik van nicotinesubstituten zal uw kansen op slagen verhogen, Raadpleeg uw apotheker of arts om de voor u meest geschikte behandeling te kiezen.

• score tussen 7 en 10 : u bent sterk tot zeer sterk verslaafd aan nicotine.
Het gebruik van nicotinesubstituten wordt aanbevolen om u te helpen deze
nicotineverslaving te overwinnen. Deze behandeling gebruikt worden in een voldoende en juiste dosering.

Raadpleeg uw apotheker of arts, eventueel iemand de gespecialiseerd is in hulp bij nicotineontwenning.

Dosering
De behandeling van nicotineverslaving verloopt gewoonlijk in 2 fasen.

1ste fase:
Zuig langzaam op een zuigtablet telkens wanneer u een dringende behoefte heeft om te roken. Over het algemeen bedraagt het aantal zuigtabletten van 1,5 mg 8 tot 12 per dag. U mag nooit meer dan 20 zuigtabletten per dag innemen.
Deze fase duurt ongeveer 3 maanden, maar kan variëren naargelang van de individuele reactie.

2" fase:
Wanneer de dringende behoefte om te roken volledig verdwenen is, verminder dan geleidelijk aan het aantal zuigtabletten per dag.
De behandeling moet worden stopgezet wanneer de dagelijkse dosis verminderd is tot 1 à 2 zuigtabletten.
Het wordt aangeraden om de zuigtabletten niet langer dan 6 maanden te gebruiken.

Kinderen en adolescenten (< 18 jaar).
Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u dit geneesmiddel niet zonder medisch advies gebruiken. Men heeft geen ervaring betreffende de behandeling met dit geneesmiddel bij adolescenten jonger dan 18 jaar.

Wijze van toediening Oromucosaal gebruik
Plaats de zuigtablet in de mond waar deze langzaam zal oplossen. Beweeg de zuigtablet regelmatig van de ene kant in de mond naar de andere kant en zuig er langzaam op tot deze volledig is opgelost. De structuur van de zuigtabletten is zo gemaakt dat ze in ongeveer 30 minuten oplossen, waardoor de nicotine geleidelijk aan vrijkomt en bijgevolg langzaam wordt opgenomen door het mondslijmvlies.

Kauw de zuigtabletten daarom niet en slik ze niet in.
Drink niet of eet niet wanneer de zuigtablet in de mond is. Vermijd zuurrijke dranken (koffie of frisdranken) 15 minuten voor de inname van dit geneesmiddel.
U mag het product niet langer dan 6 maanden gebruiken zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten heeft ingenomen:

Als u meer Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten heeft gebruikt dan u zou mogen, of wanneer een kind één of meer zuigtabletten inneemt, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET EEN ARTS OF EEN SPOEDDIENST.
Kleine hoeveelheden nicotine zijn gevaarlijk voor kinderen.
Er kunnen ernstige vergiftigingsverschijnselen optreden die zich uiten door zwakte, transpiratie, speekselvloed, brandende keel, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, gehoor- en gezichtsstoornissen, hoofdpijn, verlaagde bloeddruk (hypotensie), zwakke en onregelmatige pols, ademhalingsmoeilijkheden, uitputting, flauwvallen door stoornissen in de bloedsomloop (cardiovasculaire collaps) en stuiptrekkingen die fataal kunnen zijn.

Wanneer u te veel van Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten wordt gestopt:

Mogelijke ontwenningsverschijnselen kunnen optreden zoals bij het stoppen met roken.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten bijwerkingen veroorzaken.
Het gebruik van Nicopass Drop-Mint in de aanbevolen dosis heeft geen ernstige bijwerkingen aangetoond. De meeste door patiënten gemelde bijwerkingen vinden over het algemeen plaats tijdens de eerste 3-4 weken na aanvang van de behandeling.
Bij de start van de behandeling kunnen nicotinezuigtabletten soms een lichte irritatie van de keel veroorzaken en tevens de speekselvloed verhogen. Overvloedig inslikken van opgeloste nicotine kan in het begin de hik veroorzaken.
Gevoelige patiënten kunnen in het begin lichte tekenen van spijsverteringsstoornissen of zuurbranden vertonen.
Nicotine zuigtabletten kunnen bijwerkingen veroorzaken die lijken op de bijwerkingen die optreden bij nicotine die op andere wijze is toegediend (zoals pleisters, kauwgom, sigaretten,...).

Volgende bijwerkingen komen vaak (>1/100, <1/10) voor:
zenuwstelselaandoeningen: duizeligheid, hoofdpijn
ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: pijn in de keelholte en luchtpijp, de hik
maagdarmstelselaandoeningen: keelpijn, mondirritatie (brandend en kietelend gevoel), droge mond, misselijkheid, braken, onaangenaam gevoel in de buik

Volgende bijwerkingen komen soms (>1/1000, <1/100) voor:
hartaandoeningen: hartkloppingen (palpitaties)
huid- en onderhuidaandoeningen: roodheid van de huid (erythema), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria)

Volgende bijwerkingen komen zelden (>1/10000, < 1/1000) voor:
- immuunsysteemaandoeningen: allergische reacties
- hartaandoeningen: bepaalde hartritmestoornissen (atriumfibrillatie)

Indien u niet gewend bent om tabaksrook te inhaleren, kan overvloedig gebruik van nicotinezuigtabletten mogelijk leiden tot misselijkheid, flauwte of hoofdpijn (hetgeen u ook kunt ervaren na het inhaleren van tabak).
Duizeligheid, hoofdpijn, slaapproblemen en aften in de mond kunnen samenhangen met de nicotineontwenning en niet met het gebruik van Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten?

Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden

Niet bewaren boven 30°C.
In de oorspronkelijke verpakking bewaren om te beschermen tegen vocht.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Nicopass Drop-Mint, 1,5 mg zuigtabletten niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp''.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 0 8 DEC 2006