BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

NICORETTE® 2 mg kauwgom
NICORETTE® 4 mg kauwgom
NICORETTE® MINT 2 mg kauwgom
NICORETTE® MINT 4 mg kauwgom
NICORETTE® CITRUS 2 mg kauwgom
NICORETTE® CITRUS 4 mg kauwgom
NICORETTE® FRESHMINT 2 mg kauwgom
NICORETTE® FRESHMINT 4 mg kauwgom
NICORETTE® FRESHFRUIT 2 mg kauwgom
NICORETTE® FRESHFRUIT 4 mg kauwgom
Nicotine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Nicorette zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Nicorette kauwgom en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Nicorette kauwgom gebruikt
3. Hoe wordt Nicorette kauwgom gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nicorette kauwgom
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NICORETTE KAUWGOM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Nicorette is een op smaak gebrachte suikervrije kauwgom met nicotine als werkzaam bestanddeel.

De nicotine in Nicorette behoort tot de groep van ontwenningsmiddelen. Nicorette 2 mg, Nicorette Mint 2 mg, Nicorette Citrus 2 mg, Nicorette Freshmint 2 mg en Nicorette Freshfruit 2 mg wordt gebruikt om de sterke behoefte aan nicotine die mensen kunnen krijgen bij het stoppen met roken of bij het verminderen, te bestrijden. Wanneer deze behoefte erg sterk is, kunt u Nicorette 4 mg, Nicorette Mint 4 mg, Nicorette Citrus 4 mg, Nicorette Freshmint 4 mg en Nicorette Freshfruit 4 mg gebruiken.

Wanneer u op de kauwgom kauwt, komt de nicotine langzaam vrij en wordt via de mond opgenomen in het lichaam. Deze nicotine is genoeg om de behoefte aan roken te verminderen. In tegenstelling tot tabaksrook bevat Nicorette geen schadelijk teer of koolmonoxide.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NICORETTE KAUWGOM GEBRUIKT
Gebruik Nicorette niet

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor nicotine of voor één van de andere bestanddelen van Nicorette;
* als u een ernstige hartaandoening heeft :
* een recent hartinfarct;
* hartritmestoornissen;
* een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris);
* een zogenaamde Prinzmetal angina;
* als u recent een hersenbloeding (beroerte) heeft gehad;
* als u een ontsteking in de mond, keel of slokdarm heeft.
Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Nicorette
Stop volledig met roken of rook minder wanneer u begint met het gebruik van Nicorette.

Wees extra voorzichtig met Nicorette
* als u last heeft van angina pectoris;
* als u recent een bypass of ballondilatatie van de hartslagaders kreeg;
* als u enig andere hartstoornis heeft;
* als u een aandoening van de bloedvaten heeft;
* als u last heeft van verhoogde bloeddruk (hypertensie) die nog niet onder controle is;
* als u een ernstig verminderde nier- en/of (sterk) verminderde leverwerking heeft;
* als u last heeft van een maag- of darmzweer;
* als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft (mogelijk heeft u minder insuline nodig als gevolg van het stoppen met roken);
* als u een hyperactieve schildklier heeft;
* als u een tumor van het bijniermerg (feochromocytoom) heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Langdurig gebruik van Nicorette door ex-rokers wordt afgeraden, omdat nicotine als verslavend wordt beschouwd. Nicotine is een toxische stof, die goed verdragen blijkt te worden tijdens nicotinevervangende therapie.

Nicorette dient niet te worden toegediend aan personen onder de 18 jaar zonder voorschrift van een arts.

Als u een kunstgebit heeft, kan het kauwen van kauwgom een probleem zijn. De kauwgom kan blijven plakken aan het kunstgebit en dit in zeldzame gevallen beschadigen.

Nicorette dient buiten bereik van kinderen te worden gehouden. Lage doses nicotine, die door volwassenen worden verdragen, kunnen bij kinderen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Roken kan de uitscheiding van sommige geneesmiddelen door het lichaam versnellen. Het stoppen met roken, met of zonder nicotinevervanging, kan de reactie van ex-rokers op gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen veranderen.

Wanneer u bijvoorbeeld geneesmiddelen als theofylline (middel gebruikt bij astma), tacrine (middel gebruikt bij de ziekte van Alzheimer), clozapine of olanzapine (middelen gebruikt bij schizofrenie), ropinirol (middel gebruikt bij de ziekte van Parkinson), imipramine, clomipramine of fluvoxamine (middelen gebruikt bij depressie), flecaïnide (middel gebruikt bij onregelmatige hartslag) of pentazocine (krachtige pijnstiller) gebruikt, kan het stoppen met roken leiden tot een verhoging van de hoeveelheid geneesmiddel in uw bloed.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Nicorette met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Zwangerschap
Nicotine kan een effect hebben op de ongeboren vrucht. U dient volledig te stoppen met roken wanneer u zwanger bent, bij voorkeur zonder gebruik van nicotinevervangende middelen. U dient Nicorette daarom niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, met uitzondering van vrouwen die niet kunnen stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Het gevaar van doorgaan met roken tijdens de zwangerschap kan een groter risico betekenen voor de ongeboren vrucht, dan het gebruik van nicotinevervangende producten onder deskundige begeleiding. Overleg eerst met uw arts als u Nicorette wilt gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Nicotine komt in de moedermelk. Het is mogelijk dat de zuigeling hierdoor wordt beïnvloed. Daarom dient u Nicorette niet te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines waargenomen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nicorette

Nicorette 2 mg bevat 191.22 mg sorbitol (E420) per kauwgom. Nicorette 4 mg bevat 178.97 mg sorbitol (E420) per kauwgom. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT NICORETTE KAUWGOM GEBRUIKT

Volg bij het gebruiken van Nicorette nauwgezet de instructies in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Nicorette mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar zonder medisch voorschrift van een arts.

STOPPEN MET ROKEN
1. Stop vanaf de eerste dag volledig met roken.

2. U neemt één Nicorette kauwgom wanneer u de behoefte voelt om te roken.
Sterk afhankelijke rokers moeten aanvankelijk Nicorette (Mint/Citrus/Freshmint/Freshfruit) 4 mg gebruiken. U mag dan maximaal 14 kauwgommen per dag gebruiken.
Van de 2 mg kauwgom heeft u waarschijnlijk genoeg aan ongeveer 14 kauwgommen per dag.
3. Kauw langzaam, met regelmatige pauzes.

Langzaam en met tussenpozen kauwen totdat... de specifieke smaak optreedt
“Parkeer” de kauwgom achter een kies ...herhaal voorgaande zodra de specifieke smaak is verdwenen

Na ongeveer 30 minuten kauwen-met-tussenpauzen is alle beschikbare nicotine uit de kauwgom vrijgekomen. De effecten van nicotine merkt u pas na een paar minuten; de snelle bevrediging zoals die optreedt bij het roken kunt u dus ook niet verwachten.
Het gebruik van zure dranken zoals koffie of frisdranken moet u vermijden gedurende 15 minuten voor en tijdens het kauwen. Deze dranken beïnvloeden de opname van nicotine in de mondholte. Het langzame kauwen bevordert een optimale opname van de nicotine door het mondslijmvlies. Doorslikken van het speeksel moet dus tot een minimum beperkt blijven.
4. Nicorette heeft een speciale sterke smaak, die in het begin wat vreemd kan lijken. Wees gerust, u zal er snel aan wennen.
5. Het risico om weer te gaan roken, is de eerste 3 tot 4 maanden het hoogst. Stop het gebruik van Nicorette dus niet te vlug tijdens deze kritische periode.
6. Nicorette kan alleen maar helpen. Definitief met roken stoppen zal altijd uw persoonlijke inzet vragen. Advies en ondersteuning verbeteren de kans op succes.
7. Zorg dat u altijd een paar kauwgommen op zak heeft. Leg ze op alle plaatsen waar u voorheen uw sigaretten bewaarde.
8. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag.
De duur van de behandeling is individueel. Er wordt aanbevolen na een behandeling van ongeveer drie maanden, het gebruik van Nicorette geleidelijk te verminderen. Wanneer u dagelijks nog maar 1-2 kauwgommen gebruikt, kunt u de behandeling stoppen. Gebruik van Nicorette langer dan één jaar achtereen wordt niet aangeraden.
9. Houd enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan terugkeren.
10. Houd uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan.

MINDER ROKEN
1. Vervang zoveel mogelijk uw sigaret door een kauwgom.
De kauwgom moet gebruikt worden zodra er een drang is om te roken en dit om de rookvrije periode zo lang mogelijk te houden. Hierdoor wordt het aantal sigaretten gereduceerd.

2. Kauw langzaam, met regelmatige pauzes.

Langzaam en met tussenpozen kauwen totdat... de specifieke smaak optreedt
“Parkeer” de kauwgom achter een kies ...herhaal voorgaande zodra de specifieke smaak is verdwenen

Na ongeveer 30 minuten kauwen-met-tussenpauzen is alle beschikbare nicotine uit de kauwgom vrijgekomen. De effecten van nicotine merkt u pas na een paar minuten; de snelle bevrediging zoals die optreedt bij het roken kunt u dus ook niet verwachten.
Het gebruik van zure dranken zoals koffie of frisdranken moet u vermijden gedurende 15 minuten voor en tijdens het kauwen. Deze dranken beïnvloeden de opname van nicotine in de mondholte. Het langzame kauwen bevordert een optimale opname van de nicotine door het mondslijmvlies. Doorslikken van het speeksel moet dus tot een minimum beperkt blijven.
3. Verminder het sigarettenverbruik tot u volledig kan stoppen.
4. Zorg dat u altijd een paar kauwgommen op zak heeft. Leg ze op alle plaatsen waar u voorheen uw sigaretten bewaarde.
5. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag. Wanneer u dagelijks nog maar 1-2 kauwgommen gebruikt, kunt u de behandeling stoppen.
6. Houd enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan terugkeren.
7. Houd uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan.

Wat u moet doen als u meer van Nicorette heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u Nicorette gaat gebruiken, dient u volledig te stoppen met roken of het roken te verminderen. De verschijnselen van een overdosering kunnen ontstaan, wanneer u een groot aantal kauwgommen tegelijk of zeer snel na elkaar kauwt, of wanneer u tijdens het gebruik van Nicorette volledig doorgaat met roken. Het risico op vergiftiging ten gevolge van het doorslikken van de kauwgom is klein, omdat de opname in het lichaam zonder kauwen langzaam en niet compleet is.
De symptomen van overdosering zijn ernstige hoofdpijn, duizeligheid, buikpijn, misselijkheid, speekselvloed, diarree, zweten, verminderd gehoor en slapte. Bij hoge doseringen kunnen deze symptomen worden gevolgd door te lage bloeddruk, zwakke en onregelmatige pols, ademhalingsmoeilijkheden, uitputting, plotselinge afname van de bloedsomloop en algemene convulsies.
Wanneer u teveel nicotine heeft ingenomen of wanneer een kind een kauwgom heeft gebruikt, vraag dan direct medisch advies aan uw arts of bij een eerstehulpafdeling dan wel bij een vergiftigingsinformatiecentrum (telefoon: 112).
Nicotine doseringen die door volwassen rokers tijdens de behandeling worden verdragen, kunnen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken bij kleine kinderen en kunnen fataal zijn.

Wat moet u doen als u bent vergeten Nicorette te gebruiken

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen

Als u stopt met het gebruik van Nicorette
Niet van toepassing

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Nicorette bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meeste bijwerkingen treden op gedurende de eerste drie tot vier weken van de behandeling. De bijwerkingen zijn afhankelijk van de hoeveelheid die u gebruikt en zijn het gevolg van een verkeerde kauwtechniek of van de effecten van nicotine. Wanneer u te snel kauwt kan Nicorette in het begin de keel irriteren of de hik of misselijkheid veroorzaken.

De frequentie van de bijwerkingen wordt geëvalueerd overeenkomstig de volgende regels:
Zeer vaak: Bij meer dan 1 van de 10 gebruikers
Vaak: Bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
Soms: Bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers
Zelden: Bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers
Zeer zelden: Bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers
Onbekend: Kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Zenuwstelselaandoeningen:
Zeer vaak: hoofdpijn
Vaak: duizeligheid

Hartaandoeningen:
Soms: hartkloppingen
Zelden: hartritmestoornis (omkeerbaar atriumfibrilleren)

Maagdarmstelselaandoeningen:
Zeer vaak: maagdarmklachten, de hik, misselijkheid
Vaak: braken


Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: huiduitslag; huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Zeer vaak: pijnlijke mond of keel, kaakspierpijn
Zelden: allergische reacties; plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)
Enkele symptomen zoals duizeligheid, hoofdpijn en slapeloosheid kunnen verband houden met onthoudingsverschijnselen ten gevolge van het stoppen met roken. Blaren in de mond kunnen voorkomen wanneer u stopt met roken. Het is niet vastgesteld of dit te maken heeft met de behandeling met nicotine.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NICORETTE KAUWGOM

Bewaren beneden 25°C.
Gebruik Nicorette niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ‘niet te gebruiken na’ of ‘Exp’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Nicorette

Nicorette 2 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 2 mg nicotine.

- De andere bestanddelen zijn natriumbicarbonaat (E500), watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, sorbitolpoeder (E420i), sorbitol 70% (E420ii), smaakstoffen, glycerol 85% (E422) en talk (E553b).

Nicorette 4 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 4 mg nicotine.

- De andere bestanddelen zijn watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, sorbitolpoeder (E420i), sorbitol 70% (E420ii), smaakstoffen, glycerol 85% (E422), de kleurstof chinolinegeel (E104) en talk (E553b).

Nicorette Mint 2 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 2 mg nicotine.


- De andere bestanddelen zijn natriumbicarbonaat (E500), watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol, colloïdaal magnesiumoxide (E530) en talk (E553b).

Nicorette Mint 4 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 4 mg nicotine.

- De andere bestanddelen zijn watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol, colloïdaal magnesiumoxide (E530), de kleurstof chinolinegeel (E104) en talk (E553b).

Nicorette Citrus 2 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 2 mg nicotine.

- De andere bestanddelen zijn natriumbicarbonaat (E500), watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, xylitol (E967), bloedsinaasappelsmaakstof, colloïdaal magnesiumoxide (E530) en talk (E553b).

Nicorette Citrus 4 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 4 mg nicotine.

- De andere bestanddelen zijn watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, xylitol (E967), bloedsinaasappelsmaakstof, colloïdaal magnesiumoxide (E530), de kleurstof chinolinegeel (E104) en talk (E553b).

Nicorette Freshmint 2 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 2 mg nicotine.

- De andere bestanddelen zijn natriumbicarbonaat (E500), watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol, kalium acesulfaam, licht magnesiumoxide
(E530), talk (E553b) en stikstof. Omhulling: xylitol (E967), pepermuntolie, acacia drooggespoten, titaniumdioxide, carnaubawas en gezuiverd water.

Nicorette Freshmint 4 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 4 mg nicotine.

- De andere bestanddelen zijn watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol, kalium acesulfaam, colloïdaal magnesium oxide (E530), de kleurstof chinolinegeel (E104), talk en stikstof. Omhulling: xylitol (E967), pepermuntolie, acacia drooggespoten, titaniumdioxide, carnaubawas, de kleurstof chinolinegeel (E104) en gezuiverd water.

Nicorette Freshfruit 2 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 2 mg nicotine.

- De andere bestanddelen zijn natriumbicarbonaat (E500), watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol, kalium acesulfaam, licht magnesiumoxide (E530), talk (E553b) en stikstof. Omhulling: xylitol (E967), tuttifrutti QL84441, acacia drooggespoten, titaniumdioxide, carnaubawas, hypromellose, sucralose, polysorbaat 80 en gezuiverd water.

Nicorette Freshfruit 4 mg kauwgom

- Het werkzaam bestanddeel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 4 mg nicotine.

- De andere bestanddelen zijn watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis, xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol, kalium acesulfaam, colloïdaal magnesium oxide (E530), de kleurstof chinolinegeel (E104), talk (E553b) en stikstof. Omhulling: xylitol (E967), tuttifrutti QL84441, acacia drooggespoten, titaniumdioxide, carnaubawas, de kleurstof chinolinegeel (E104) hypromellose, sucralose, polysorbaat 80 en gezuiverd water.

Hoe ziet Nicorette er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Nicorette 2 mg is een vierkante kauwgom, beige van kleur.
Nicorette 4 mg is een vierkante kauwgom, geel van kleur.
Nicorette Mint 2 mg is een vierkante kauwgom, beige van kleur.
Nicorette Mint 4 mg is een vierkante kauwgom, geel van kleur.
Nicorette Citrus 2 mg is een vierkante kauwgom, beige van kleur.
Nicorette Citrus 4 mg is een vierkante kauwgom, geel van kleur.
Nicorette Freshmint 2 mg is een vierkante kauwgom, met omhulling, wit van kleur. Nicorette Freshmint 4 mg is een vierkante kauwgom, met omhulling, ivoor van kleur. Nicorette Freshfruit 2 mg is een vierkante kauwgom, met omhulling, wit van kleur. Nicorette Freshfruit 4 mg is een vierkante kauwgom, met omhulling, ivoor van kleur.
Nicorette 2 mg en 4 mg, Nicorette Mint 2 mg en 4 mg, Nicorette Citrus 2 mg en 4 mg zijn verkrijgbaar in doosjes van 30 of 105 kauwgommen, in blisterverpakking (Al/PVC/PVDC).
Nicorette Freshmint 2 mg en 4 mg, Nicorette Freshfruit 2 mg en 4 mg zijn verkrijgbaar in doosjes van 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 of 210 kauwgommen, in blisterverpakking (Al/PVC/PVDC).
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson&Johnson Consumer B.V.
Rooseveltweg 15
1314 SJ Almere

Fabrikant
McNeil AB
Norrbroplatsen 2 251 09 Helsingborg Zweden
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen

Nicorette 2 mg kauwgom: RVG 09155
Nicorette 4 mg kauwgom: RVG 14228
Nicorette Mint 2 mg kauwgom: RVG 16525
Nicorette Mint 4 mg kauwgom: RVG 16526
Nicorette Citrus 2 mg kauwgom: RVG 19599
Nicorette Citrus 4 mg kauwgom: RVG 19600
Nicorette Freshmint 2 mg kauwgom: RVG 31524
Nicorette Freshmint 4 mg kauwgom: RVG 31525
Nicorette Freshfruit 2 mg kauwgom: RVG 32548
Nicorette Freshfruit 4 mg kauwgom: RVG 32549

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2010