Bijsluiter– Nisyleen Echinacea bruistabletten

Nisyleen® Echinacea bruistabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Nisyleen Echinacea bruistabletten zorgvuldig te gebruiken om het beste resultaat te krijgen.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 10 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Nisyleen Echinacea bruistabletten gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Nisyleen Echinacea bruistabletten in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nisyleen Echinacea bruistabletten?
6. Aanvullende informatie

1. Waarvoor wordt Nisyleen Echinacea bruistabletten gebruikt?

Nisyleen Echinacea bruistabletten is een traditioneel kruidengeneesmiddel ter verlichting van de symptomen van griep. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

* Wanneer u allergisch bent voor een van de bestanddelen of voor planten uit de Asteraceae(Compositae) familie, zoals madeliefjes, goudsbloemen of artisjokken (zie hoofdstuk 6).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Dit product bevat 17,05 mmol (of 392 mg) natrium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumarm dieet.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen klinische interacties met andere geneesmiddelen gerapporteerd.

Informeer uw arts of apotheker altijd over alle geneesmiddelen die u gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Het heeft de voorkeur om het gebruik van Nisyleen Echinacea bruistabletten te vermijden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid het gebruik van machines

Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe neemt u Nisyleen Echinacea bruistabletten in?

Nisyleen Echinacea bruistabletten zijn bestemd voor inname via de mond.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Dagelijks één of twee bruistabletten, opgelost in een glas water (circa 200 ml) innemen. De opgeloste tabletten dienen direct te worden opgedronken.
Neem dagelijks 1 of 2 bruistabletten bij de eerste tekenen van griep. Gebruik het product niet langer dan 10 dagen. Als de symptomen langer dan 10 dagen aanhouden, indien er hoge koorts optreedt of als de symptomen verergeren, dient een arts geraadpleegd te worden.

Wat moet u doen als u te veel Nisyleen Echinacea bruistabletten heeft ingenomen?

Tot op heden zijn er geen effecten bekend van overdosering.

Wat moet u doen als u Nisyleen Echinacea bruistabletten vergeten bent in te nemen?

Blijf uw gebruikelijke dosis op het gebruikelijke tijdstip innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Er zijn geen effecten te verwachten als u stopt met het gebruiken van Nisyleen Echinacea bruistabletten.

4. Mogelijke bijwerkingen

Huidklachten (overgevoeligheidsreacties) komen zeer zelden voor. Dit betekent dat deze bijwerkingen bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers optreden. Raadpleeg uw arts of apotheker indien u last krijgt van ernstige bijwerkingen of van bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld.

5. Hoe bewaart u Nisyleen Echinacea bruistabletten?

Bewaar Nisyleen Echinacea bruistabletten in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Nisyleen Echinacea bruistabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op het doosje na “Niet te gebr. na” (niet te gebruiken na) en op de onderzijde van de koker. De houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Na het openen van de koker zijn de bruistabletten nog 7 maanden houdbaar.
Hoewel Nisyleen Echinacea bruistabletten niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

6. Aanvullende informatie

Welke stoffen zitten er in Nisyleen Echinacea bruistabletten?

Het werkzame bestanddeel van Nisyleen Echinacea bruistabletten: 176 mg gedroogd perssap van verse bloeiende bovengrondse delen van Echinacea purpurea (L.) Moench (20-28:1).

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: citroenzuur watervrij (E330), natriumwaterstofcarbonaat, maltodextrine, natriumcyclamaat, natriumsaccharide, ascorbinezuur (E300), citroenaroma, siliciumdioxide (E551), citroenzuur- mono hydraat (E330).

Hoe ziet Nisyleen Echinacea bruistabletten er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Nisyleen Echinacea bruistabletten is verpakt in een kunststof koker met een inhoud van 20 bruistabletten. De bruistabletten zijn rond, plat en ivoorkleurig met bruine spikkels.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
D-83043 Bad Aibling
Duitsland

Voor inlichtingen en correspondentie:
VSM Geneesmiddelen bv
Berenkoog 35
1822 BH Alkmaar

Heeft u vragen over dit geneesmiddel, dan kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Tevens kunt u tijdens kantooruren bellen met VSM Productinformatie: 0800-9011 of e-mail naar info@vsm.nl.

In het register ingeschreven onder RVG 109091

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in Februari 2012