Nurofen 400 orange bruisgranulaat

Bijsluitertekst


Wat u moet weten over Nurofen 400 orange bruisgranulaat
In deze bijsluiter leest u hoe u Nurofen 400 orange bruisgranulaat veilig kunt gebruiken voor het beste resultaat.


Nurofen 400 orange bruisgranulaat is een product van:
Reckitt Benckiser Healthcare B.V.,
Postbus 721, 2130 AS Hoofddorp


In het register ingeschreven onder RVG 19423.


Samenstelling
Nurofen 400 orange bruisgranulaat bevat per sachet 400 mg ibuprofen. Om het produkt te kunnen maken, zijn de volgende hulpstoffen gebruikt: cellulose MC, croscermellose natrium, appelzuur, natriumsaccharine, saccharose (suiker), povidon, natriumwaterstofcarbonaat, natriumcarbonaat (watervrij), natriumlaurylsulfaat, sinaasappelsmaakstof.

Verpakking
Nurofen 400 orange bruisgranulaat is verkrijgbaar in doosjes van [aantal] sachets met bruisgranulaat.

Hoe werkt Nurofen 400 orange bruisgranulaat?
Nurofen 400 orange bruisgranulaat bevat ibuprofen. Ibuprofen is een pijnstiller met tevens koortswerende en ontstekingsremmende werking. Ibuprofen remt de vorming van bepaalde stoffen in het lichaam (prostaglandines geheten), die betrokken zijn bij pijn, koorts en ontstekingsreacties. Op deze manier vermindert ibuprofen pijn en koorts en remt het ontstekingen.
Nurofen 400 orange bruisgranulaat wordt gebruikt bij: - hoofdpijn
- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- kiespijn
- menstruatiepijn
- spierpijn
- reumatische pijn
- koorts en pijn na vaccinatie
Wanneer mag u Nurofen 400 orange bruisgranulaat niet gebruiken?
Gebruik Nurofen 400 orange bruisgranulaat niet:
- bij een bestaande of steeds terugkerende maagdarmzweer;
- bij een zwerende darmontsteking, een maagdarmbloeding of andere bloedingen zoals hersenbloedingen;
- als u overgevoelig bent voor ibuprofen of andere bestanddelen van het produkt;
- als u eerder astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties kreeg na het gebruik van andere soortgelijke pijnstillers, zoals acetylsalicylzuur;
- bij ernstige lever- en/of nieraandoeningen, bij ernstig hartfalen;
- als u snel bloedt of als u met antistollingsmiddelen wordt behandeld.


2. Wees extra voorzichtig met Nurofen 400 oraqnge bruisgranulaat
Geneesmiddelen zoals Nurofen 400 orange bruisgranulaat kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (14 dagen). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.


Waar moet u op letten als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft?
Overleg in dit geval met uw arts over het gebruik van Nurofen 400 orange bruisgranulaat.
Wat is de invloed van Nurofen 400 orange bruisgranulaat op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen?
Mocht u last hebben van duizeligheid na het gebruik van Nurofen 400 orange bruisgranulaat dan wordt u afgeraden om een motorrijtuig te besturen of mogelijk gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden te verrichten.


Kunt u tegelijkertijd andere geneesmiddelen gebruiken?
Ibuprofen kan het effect van bloeddrukverlagende middelen, zoals "plaspillen" en de zogenaamde "Beta-blokkers" enigszins verminderen. Het wordt ontraden tegelijkertijd andere geneesmiddelen te gebruiken zonder advies van uw apotheker of arts in te winnen.


Waar moet u op letten als u Nurofen 400 orange bruisgranulaat gaat gebruiken?
Het wordt ontraden Nurofen 400 orange bruisgranulaat langdurig of veelvuldig te gebruiken, tenzij uw arts anders adviseert. Indien uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts. Doordat Nurofen 400 orange bruisgranulaat ontstekingen remt, kan een eventuele infectie minder snel opvallen: wees hierop bedacht. Nurofen 400 orange bruisgranulaat bevat per sachet ongeveer 2,2 g suiker en 132 mg natrium. Als u suikerziekte heeft of een strikt zoutarm dieet volgt, moet u hiermee rekening houden.

Hoe gebruikt u Nurofen 400 orange bruisgranulaat?
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: eerst 1 sachet innemen, hierna zo nodig 1 sachet per keer innemen.
Neem niet meer dan 3 sachets in per 24 uur; verspreid de momenten waarop u Nurofen 400 orange bruisgranulaat inneemt zo gelijkmatig mogelijk over de dag.
Strooi de inhoud van het sachet in een vol glas water. Er ontstaat een bruisende oplossing met een lichte sinaasappelsmaak. Roer even en drink het glas helemaal leeg.


Wat moet u doen als er teveel Nurofen 400 orange bruisgranulaat is ingenomen?
Na het (moedwillig) innemen van teveel Nurofen 400 orange bruisgranulaat kunnen bijwerkingen in versterkte mate optreden. Waarschuw direct een arts en probeer indien mogelijk de patiënt te laten braken.


Welke bijwerkingen heeft Nurofen 400 orange bruisgranulaat?
Elk geneesmiddel kan soms ongewenste effecten hebben: zogenaamde bijwerkingen.
De hierna genoemde bijwerkingen kunnen voorkomen. Deze verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van het gebruik van Nurofen 400 orange bruisgranulaat. Waarschuw uw apotheker of arts
- Vasthouden van vocht (oedeemvorming), hoge bloeddruk en hartfalen..
- Huiduitslag van uiteenlopende aard, zoals blaasjes, bobbeltjes of rode vlekken, al dan niet jeukend.
- Maagdarmklachten, zoals zuurbranden, misselijkheid, opgeblazen gevoel en diarree. - Duizeligheid, oorsuizen of wazig zien.
- In hoge doseringen (meer dan 1000 mg per dag) kan Nurofen 400 orange bruisgranulaat de bloedingstijd verlengen.
- Heel soms kan het optreden van een combinatie van verschijnselen, zoals acuut hoge koorts, buikpijn en huiduitslag een teken zijn van een algemene overgevoeligheidsreactie.
Geneesmiddelen zoals Nurofen 400 orange bruisgranulaat kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.


Hoe bewaart u Nurofen 400 orange bruisgranulaat?
Bewaar geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen!
De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op het doosje onder 'Niet te gebruiken na' en op de sachets naast de letters 'exp'. Gebruik Nurofen 400 orange bruisgranulaat niet na deze datum.

Deze tekst is herzien en goedgekeurd in Februari 2007.