Bijsluiter ORAMORPH oplossing

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is ORAMORPH oplossing en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u ORAMORPH oplossing gebruikt
3. Hoe wordt ORAMORPH oplossing gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ORAMORPH oplossing?

ORAMORPH oplossing 20 mg / 1 ml ORAMORPH oplossing 10 mg / 5 ml Morfine als morfinesulfaatpentahydraat

• Het werkzame bestanddeel is morfine als morfinesulfaatpentahydraat. Oramorph oplossing 20 mg / 1 ml bevat per ml 20 mg morfinesulfaatpentahydraat. Oramorph oplossing 10 mg / 5 ml bevat per ml 2 mg morfinesulfaatpentahydraat.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
ORAMORPH oplossing 20 mg / 1 ml: Natriumedetaat, natriumbenzoaat (E21 1), citroenzuur (E 330), gezuiverd water.
ORAMORPH oplossing 10 mg / 5 ml: Sucrose, maïssiroop, methylhydroxybenzoaat (E218), propylhydroxybenzoaat (E216), ethanol 96%, gezuiverd water.

Registratiehouder:
L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. Strada Statale 67, Frazione Granatieri
I - 50018 Scandicci (Florence)
Italië
Telefoon: 00 39 055 73611

Distributeur:
Norgine B.V.
Hogehilweg 7
1101 CA Amsterdam

ORAMORPH oplossing 20 mg / 1 ml is in het register ingeschreven onder RVG 18758. ORAMORPH oplossing 10 mg / 5 ml is in het register ingeschreven onder RVG 18759.

1. WAT IS ORAMORPH OPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

ORAMORPH oplossing is een sterk werkende pijnstiller die zowel op het centrale
zenuwstelsel als op het zenuwstelsel elders in het lichaam werkt. Morfine, het werkzame bestanddeel van ORAMORPH oplossing wordt goed uit de darm opgenomen na toediening via de mond. ORAMORPH oplossing is een drank voor oraal gebruik die wordt geleverd in glazen flessen.

ORAMORPH oplossing 20 mg / 1 ml is leverbaar in :

- een druppelflacon van 20 ml (1 druppel bevat 1,25 mg morfinesulfaat:
8 druppels = 10 mg, (16 druppels = 20 mg)

- een fles van 100 ml met daaraan een doseerpipet met schaalverdeling 0,25-0,5-0,75- 1,0 ml

ORAMORPH oplossing 10 mg / 5 ml is leverbaar in flessen van 100 ml, 250 ml en 500 ml. Voor het doseren is een maatbeker met schaalverdeling 1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-10-15 ml in de verpakking ingesloten.

ORAMORPH oplossing wordt voorgeschreven voor de behandeling voor het verminderen van ernstige pijn.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ORAMORPH OPLOSSING GEBRUIKT
Gebruik ORAMORPH oplossing niet

- bij overgevoeligheid voor morfine gekenmerkt door rode vlekken in het gezicht, jeuk, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), anafylactische shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke, snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn)
- bij overgevoeligheid voor één van de andere bestanddelen (hulpstoffen).
- bij schedelletsel
- bij een verhoogde druk in de schedel
- bij coma
- bij kinderen jonger dan 6 jaar

Wanneer u:
- een verminderde ademhaling heeft (ademhalingsdepressie)
- een ontsteking in de longen heeft die de luchtwegen blokkeert
- acute (=plotselinge) buikpijn en verlamde twaalfvingerige darm heeft
- blauwe kleuring van de lippen, tong, de huid en slijmvliezen opmerkt. Dit komt door een tekort van zuurstof in het bloed (cyanose)
- verslaafd bent aan alcohol
- een acute leverziektes heeft
- last heeft van toevallen/stuipen
- een operatie aan de galblaas of de galwegen heeft ondergaan
- zwanger bent.

Wees extra voorzichtig met ORAMORPH oplossing
NB: Dit product valt onder de bepalingen van de Opiumwet.

- Het gebruik van morfine leidt tot gewenning en vaak ook tot afhankelijkheid.

- Verlaging van de dosis is te adviseren bij patiënten met een verminderde werking van de schildklier, vergroting van de prostaat, onvoldoende werking van de nieren en gestoorde werking van de lever.

- Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met shockverschijnselen of met verminderde ademhalingscapaciteit, zoals bij verminderde elasticiteit van de longen (emfyseem), ernstige vervorming van de wervelkolom (kyfoscoliose) en ernstige vetzucht (obesitas) en bij patiënten met een vernauwing van de luchtwegen of bij overmatige slijmafscheiding uit de longblaasjes.

- Voorzichtigheid is eveneens geboden bij patiënten met hart- en vaatziekten of het optreden van vochtophopingen waarin geen putjes kunnen worden gedrukt (myxoedeem) en bij een te langzaam werkende schildklier of bij een vergiftiging die leidt tot een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (toxische psychose).

- Morfinepreparaten kunnen verschijnselen bij acute buikletsels versluieren; zij mogen hierbij niet worden toegepast voordat de diagnose is vastgesteld.

- Zoals voor alle morfinepreparaten geldt, dient het gebruik van dit product 24 uur voor het verrichten van operaties die de pijnoorzaak wegnemen te worden gestaakt. Als in deze gevallen verdere behandeling met morfinepreparaten nodig is, moet de dosering worden aangepast aan de behoefte na de operatie.
De benodigde duur van de behandeling is per patiënt verschillend, afhankelijk van de ernst van de pijn.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Het gebruik tijdens de zwangerschap wordt afgeraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u ORAMORPH oplossing gebruikt.

Borstvoeding

Het gebruik van ORAMORPH oplossing tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u ORAMORPH oplossing gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen voertuig want gebruik van ORAMORPH oplossing kan tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent veilig te rijden. Gebruik geen gereedschap en/of bedien geen machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ORAMORPH

oplossing ORAMORPH oplossing 20 mg /1 ml:

Natriumbenzoaat (E211) kan de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. Het kan de kans op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.

ORAMORPH oplossing 10 mg / 5 ml:

Dit geneesmiddel bevat 300 mg/ml sucrose (saccharose). Bij gebruik van de aanbevolen dosering levert elke dosis tussen de 750 en 3000 mg sucrose. Niet geschikt bij een erfelijk fructose intolerantie, glucose galactose malabsorptie syndroom of sucrase-isomaltase deficiëntie. Kan maagklachten en diarree veroorzaken.

Methylhydroxybenzoaat (E218) en propylhydroxybenzoaat (E216) kunnen vertraagde allergische reacties zoals ontsteking van de huid (contactdermatitis) veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme).

Gebruik van ORAMORPH oplossing in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Gelijktijdige toediening van morfine en alcohol, slaapmiddelen, narcosemiddelen en andere centraal werkende stoffen kunnen de bijwerkingen van morfine versterken.

Bij gelijktijdige toediening met andere middelen uit dezelfde groep als ORAMORPH oplossing (opiaten) zijn levensbedreigende effecten op het centraal zenuwstelsel en ademhaling en hartfunctie waargenomen.
De effecten van spierverslappende middelen kunnen toenemen bij gelijktijdig gebruik met ORAMORPH oplossing.

Voorts beïnvloedt het de werking van de volgende geneesmiddelen zoals bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten (beta-adrenerge receptorblokkerende stoffen), middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica), bepaalde slaapmiddelen (barbituraten) en bepaalde middelen tegen psychoses (butyrofenonen). Morfine kan het effect van middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) versterken.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT ORAMORPH OPLOSSING GEBRUIKT?

ORAMORPH oplossing 20 mg / 1 ml voor orale toediening:
Volwassenen: gebruikelijke dosis 10 - 20 mg (0,5 - 1 ml of 8 - 16 druppels)
iedere 4 uur

Kinderen van 6-12 jaar: maximum dosering 5 - 10 mg (0,25 - 0,5 ml of 4 - 8 druppels) iedere 4 uur

ORAMORPH oplossing 10 mg / 5 ml voor orale toediening:
Volwassenen: gebruikelijke dosis 10 - 20 mg (5 - 10 ml) iedere 4 uur

Kinderen van 6-12 jaar: maximum dosering 5 - 10 mg (2,5 - 5 ml) iedere 4 uur
ORAMORPH oplossing is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

De dosering kan worden opgevoerd onder toezicht van een arts. Dit is afhankelijk van de ernst van de pijn en de voorgeschiedenis van de patiënt, zoals het gebruik van pijnstillers.

De voorgeschreven dosis Oramorph oplossing 20 mg / 1 ml kan bij de 20 ml druppelflacon worden afgemeten per druppel (bijv. 8 druppels = 10 mg morfinesulfaat) of bij de 100 ml fles per ml met behulp van de doseerpipet (bijv. 0,5 ml = 10 mg morfinesulfaat). Verdun de dosis in water of vruchtensap, roer en drink direct op.

De voorgeschreven dosis van Oramorph oplossing 10 mg / 5 ml kan worden afgemeten per ml met behulp van de ingesloten maatbeker (bijv. 5 ml = 10 mg morfinesulfaat). De oplossing kan in deze hoedanigheid worden opgedronken. Nadat de oplossing is ingenomen dient voldoende water te worden gedronken.

Voor ouderen wordt een lagere dosering aangeraden.

Wanneer u wisselt van andere morfine-preparaten naar ORAMORPH oplossing kan aanpassing van de dosering gewenst zijn.

In geval u bemerkt dat ORAMORPH oplossing te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van ORAMORPH oplossing heeft ingenomen:

Wanneer u teveel van ORAMORPH oplossing heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden bij een overdosering zijn: kleine, vernauwde pupillen, een verlaagde bloeddruk en een verminderde, bemoeilijkte ademhaling.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ORAMORPH oplossing in te nemen:

Wanneer u een dosis heeft vergeten, kunt u deze alsnog innemen vóór de volgende inname. Wanneer het echter bijna tijd is voor de volgende inname kunt u de vergeten dosis overslaan en gewoon volgens het voorschrift van uw arts verdergaan. Neem nooit een dubbele dosis van ORAMORPH oplossing om zo de vergeten dosis in te halen.


Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met ORAMORPH oplossing wordt gestopt:

U mag niet plotseling stoppen met dit geneesmiddel. Het gebruik van opiaten kan vaak leiden tot afhankelijkheid. Abrupt afbreken van de morfine toediening bij afhankelijke personen leidt tot ontwenningsverschijnselen. Overleg met uw arts om de dosering langzaam af te bouwen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ORAMORPH oplossing bijwerkingen veroorzaken.
De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen:
Zeer vaak: > 1/10
Vaak: >1/100-<1/10
Soms: >1/1000-<1/100
Zelden: >1/10000-<1/1000
Zeer zelden, inclusief afzonderlijke gevallen: <1/10000

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Vaak: gebrek aan eetlust (anorexia).

Psychische stoornissen Vaak: verwardheid.
Soms: stemmingsveranderingen, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), nachtmerries.
Zeer zelden: kans op gewenning en afhankelijkheid.

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: sufheid, vernauwing van de pupillen (miosis).
Soms: duizeligheid.
Zelden: verhoogde druk in de schedel.

Bloedvataandoeningen
Zelden: bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), verlaagde bloeddruk (hypotensie).

Ademhalingsstelselaandoeningen
Soms: ademhalingsmoeilijkheden.

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak: misselijkheid, overgeven, verstopping (obstipatie).
Vaak: droge mond.

Lever- en galaandoeningen
Soms: krampen (spasmen) van de galwegen.

Huidaandoeningen
Vaak: zweten, allergische huidreacties, huiduitslag met hevige jeuk.
Zelden: vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en jeuk.

Nier- en urinewegaandoeningen
Soms: het achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ORAMORPH OPLOSSING?

ORAMORPH oplossing buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in de originele verpakking zodat ORAMORPH oplossing wordt beschermd tegen licht.
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik ORAMORPH oplossing niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp.”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in mei 2008.