PATIENTENBLISLUITER OTALGAN, oordruppels, oplossing 5 mg/g Lidocainehydrochloride

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijg,baar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Otalgan zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet
verbeteren.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Otalgan en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Otalgan gebruikt.
3. Hoe wordt Otalgan gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Otalgan?

Otalgan, oorduppels (RVG 00334)
Otalgan, oordruppels (RVG 00334)
patientenbijsluiter

1. Wat is Otalgan en waarvoor wordt het gebruikt?

Naam van het geneesmiddel
Otalgan, oordruppels


Samenstelling
Otalgan oordruppels bevatten als werkzaam bestanddeel lidocainehydrochloride, 5 mg/g en glycerol als hulpstof. l ml omvat ongeveer 28 druppels; per ml bevat Otalgan 6,3 mg lidocainehydrochloride.


Farmaceutische vorm en inhoud
Oordruppels (oplossing). 1 flacon bevat 12 gram oplossing.


Geneesmiddelengroep
Lidocaïnehydrochloride is een lokaal werkend pijnstillend middel.

Waarvoor wordt Otalgan gebruikt?
Otalgan wordt gebruikt bij oorpijn.
2. Wat u moet weten voordat u Otalgan gebruikt.
Gebruik Otalgan niet wanneer u een loopoor of trommelvliesperforatie heeft of heeft gehad, of overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met Otalgan indien er koorts optreedt, of de behandeling niet binnen 2 weken tot resultaat leidt; raadpleegt u dan uw arts.


Zwangerschap
Otalgan kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker eventueel om advies voordat u Otalgan gebruikt.


Borstvoeding
Bij gebruik van Otalgan volgens voorschrift tijdens het geven van borstvoeding is er geen risico aanwezig voor het kind. Vraag uw arts of apotheker eventueel om advies voordat u Otalgan gebruikt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat het gebruik van Otalgan volgens het voorschrift een effect heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.


Gebruik van Otalgan in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn van Otalgan geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.


3. Hoe wordt Otalgan gebruikt?
Naar gelang de leeftijd ca. 3 - 5 druppels in de gehoorgang brengen met tussenpozen van 2 - 4 uur. Breng vóár toediening het middel op lichaamstemperatuur.


4. Mogelijke bijwerkingen.
Zoals alle geneesmiddelen kan Otalgan bijwerkingen veroorzaken. Bij het gebruik van Otalgan kunnen soms overgevoeligheidsreacties optreden. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Otalgan?
Otalgan buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Niet boven 25°C bewaren in de originele omverpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Otalgan niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter "niet te gebruiken na". Na openen is Otalgan nog 1 jaar houdbaar.


Registratiehouder:
Vifor France SA, 123, me Jules Guesde,
F-92 300 LevalloisPerret,
Frankrijk.

In het register ingeschreven onder RVG 00334.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in April 2006.
Voor meer informatie: bel 0800 023 33 66 (gratis).