Otrivin®

Neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met Menthol
neusspray voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar (doseerspray)

Informatie voor de gebruiker
Wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol al eerder heeft gebruikt. Het is namelijk mogelijk dat de informatie inmiddels is gewijzigd.

Wat is Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol?

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol bevat als werkzame stof xylometazolinehydrochloride (1 mg/ml).

Verder bevat het menthol, eucalyptol, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, dinatriumedetaat, natriumchloride, sorbitol, macrogol glycerol hydroxystearaat en gezuiverd water.

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol bevat geen conserveringsmiddel. Het pompje is zodanig ontworpen dat verontreiniging van de inhoud niet kan voorkomen.

Verpakking

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline I mg/ml preservative-free met menthol, neusspray wordt geleverd in een flacon van 10 ml, voorzien van een doseerpompje.

Geneesmiddelengroep

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol behoort tot de groep geneesmiddelen ter behandeling van neusaandoeningen. Het vermindert de zwelling van het neusslijmvlies

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Importeur/Registratiehouder van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline1 mg/ml preservative-free met menthol, neusspray in Nederland is

Novartis Consumer Health B.V.,
Breda.

Inschrijvingsnummer
Otrivin neusverkoudheid xylometazolinel mg/ml preservative-free met menthol, neusspray is geregistreerd onder RVG 21774

Wanneer gebruikt u Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol?

U gebruikt Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol wanneer u last heeft van een verstopte neus.

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol zorgt voor een snelle en langdurige verlichting bij neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor de patiënt die last heeft van een dichte of verstopte neus gemakkelijker kan ademhalen. De werking van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline I mg/ml preservative-free met menthol begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.

Wanneer mag u OtAvin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol niet gebruiken?

Als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol kunt u het middel beter niet gebruiken.

Wanneer u kort geleden een neus-operatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/mI preservative-free met menthol te gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Bij jonge kinderen kan menthol namelijk een spastische kramp van de spieren van het strottenhoofd en flauwtes veroorzaken. Contact met de ogen vermijden.

Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline1 mg/ml preservative-free met menthol. Z

Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol niet gedurende lange tijd aan een stuk door gebruikt worden.

Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden.

Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken.

Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.

Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekte of een schildklierziekte, moet u eerst uw arts raadplegen.

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol in de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Voor zover bekend kan Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml met menthol gedurende de zwangerschap gebruikt worden. Houdt u zich aan de voorschriften in deze bijsluiter en gebruik het middel niet langer dan een week. Voorzichtigheid is geboden wanneer er sprake is van hoge bloeddruk of een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek). Raadpleeg u in deze gevallen eerst uw arts.

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml met menthol bij het geven van borstvoeding. Voorzichtigheid is daarom geboden

Gebruik samen met andere geneesmiddelen
Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol versterkt worden.

Dosering en wijze van gebruik
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Snuit de neus, 2 sprays in ieder neusgat. De behandeling herhalen, echter niet meer dan 4-6 maal per dag.

Handel bij toediening zoals op de plaatjes aangegeven.

De doorzichtige beschermdop verwijderen.
Als u de flacon voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst een paar keer op de bovenkant van het neusstukje drukken om het pompsysteem met de oplossing te vullen. De flacon goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen.
2 sprays in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening aangegeven. Terwijl u pompt, moet u door de neus inademen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Wat de doen bij overdosering

Wanneer u per ongeluk te veel Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol preservative-free gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw huisarts of apotheker.

Heeft Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol bijwerkingen?

Een geneesmiddel kan soms een ongewenst effect, een zogenaamde bijwerking, hebben.

U kunt last krijgen van een brandend gevoel in neus en keel, plaatselijke irritatie van de slijmvliezen of een droog neusslijmvlies, misselijkheid en hoofdpijn. Soms kan het voorkomen dat na enkele dagen gebruik een tegengestelde werking optreedt, waardoor de neusverstopping en vochtafscheiding uit de neus juist weer toenemen. Personen bij wie neussprays, zoals Otrivin neusverkoudheid xylometazoline1 mg/ml preservative-free met menthol, bijzonder sterk werken, kunnen last krijgen van hartkloppingen. Ook zijn overgevoeligheidsreacties en voorbijgaande problemen met het gezichtsvermogen gemeld.

Wanneer een van deze bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol en raadpleeg eventueel uw arts of apotheker.

Krijgt u te maken met een bijwerking die hierboven niet genoemd staat, dan wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Bewaring en houdbaarheid
Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml preservative-free met menthol is beneden 25 °C houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum welke op de verpakking aangegeven is.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Oktober 1999