Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor U. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Otrivin neusallergie azelastine zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien na gebruik van dit middel geen verbetering van de klachten optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Otrivin neusallergie azelastine en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Otrivin neusallergie azelastine gebruikt.
3. Hoe wordt Otrivin neusallergie azelastine gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Otrivin neusallergie azelastine?

Otrivin neusallergie azelastine, neusspray 1 mg/ml

* Het werkzame bestanddeel is azelastine hydrochloride 1 mg / ml.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn methylhydroxypropylcellulose, natriumedetaat, citroenzuur watervrij, natriumfosfaat - 12 H2O, natriumchloride en demi water

Registratiehouder:
Novartis Consumer Health B.V.,
BREDA

In het register ingeschreven onder RVG 26128.

1. WAT IS OTRIVIN NEUSALLERGIE AZELASTINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

* Otrivin neusallergie azelastine is een neusspray. De inhoud is 5, 10 ml of 20 ml.

Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgroottes op de markt zijn.

* Otrivin neusallergie azelastine bevat een anti-allergisch middel, azelastine-hydrochloride, geschikt voor plaatselijke toediening in de neus.

Bij een allergische reactie komen stoffen in de neus vrij (vnl. histamine) als reactie op lichaamsvreemde stoffen, bijvoorbeeld stuifmeel of huisstof. Otrivin neusallergie azelastine remt de werking van dit histamine, waardoor uw klachten kunnen verminderen.

* Otrivin neusallergie azelastine kan gebruikt worden voor de behandeling van verschijnselen van allergische aandoeningen van de neus (o.a. hooikoorts). Deze verschijnselen zijn niezen, een loopneus, verstopte neus en jeuk. Otrivin neusallergie azelastine dient niet gebruikt te worden bij verkoudheid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U OTRIVIN NEUSALLERGIE AZELASTINE GEBRUIKT.

Gebruik Otrivin neusallergie azelastine niet:

* wanneer gebleken is dat u overgevoelig bent voor azelastine hydrochloride of voor een van de bestanddelen van dit middel. (Zie onder "Andere bestanddelen (hulpstoffen)").

Wees extra voorzichtig met Otrivin neusallergie azelastine:

* Er zijn geen speciale waarschuwingen of voorzorgen voor gebruik

Zwangerschap

Er bestaan onvoldoende gegevens om de veiligheid van azelastine tijdens de zwangerschap bij de mens vast te stellen.
In de periode waarin u zwanger bent, wordt geadviseerd Otrivin neusallergie azelastine niet te gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Er bestaan onvoldoende gegevens om de veiligheid van azelastine bij borstvoeding bij de mens vast te stellen. Azelastine wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk.
In de periode waarin u borstvoeding geeft, wordt geadviseerd Otrivin neusallergie azelastine niet te gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In enkele gevallen kan het gebruik van azelastine neusspray leiden tot vermoeidheid, lusteloosheid, uitputting, duizeligheid of zwakheid. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het besturen van auto's
en het bedienen van machines.

Alcohol kan dit effect versterken.

Gebruik van Otrivin neusallergie azelastine in combinatie met andere geneesmiddelen

• In het geval van Otrivin neusallergie azelastine zijn er geen specifieke wisselwerkingen met andere (genees)middelen bekend.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u ook nog andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT OTRIVIN NEUSALLERGIE AZELASTINE GEBRUIKT?

Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar

De normale dosering is twee keer per dag één verstuiving in elk neusgat. Dit komt overeen met 0,56 mg azelastinehydrochloride (de werkzame stof) per dag.

Otrivin neusallergie azelastine kan worden gebruikt totdat de symptomen zijn verdwenen. De werking van Otrivin neusallergie azelastine houdt ongeveer 12 uur
aan.

Indien na gebruik van dit middel geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw huisarts.

Gebruiksaanwijzing:

1. Voor gebruik moet eerst de beschermkap worden verwijderd.
2. Bij de eerste maal gebruik moet u het flesje eerst onder druk brengen. Dit doet u door het pompje eerst enige malen in te drukken totdat er een fijne nevel wordt verkregen. Voor het gebruik van de spray de
neus eerst goed snuiten.
3. Spray eenmaal in elk neusgat waarbij het hoofd rechtop wordt gehouden.
4. Daarna de beschermkap weer op het flesje plaatsen.

In geval u bemerkt dat Otrivin neusallergie azelastine te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Otrivin neusallergie azelastine heeft gebruikt:

Toediening van azelastine via de neus zullen geen overdoseringen teweegbrengen

Wat u moet doen wanneer u Otrivin neusallergie azelastine bent vergeten te gebruiken:

Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Otrivin neusallergie azelastine bijwerkingen veroorzaken.

In enkele gevallen kan vermoeidheid, lusteloosheid, uitputting, duizeligheid of zwakheid voorkomen. Een bittere smaak, soms leidend tot misselijkheid, komt vaak voor en is meestal het gevolg van een verkeerde toediening (hoofd te ver achterover gebogen).

Tijdens het gebruik van Otrivin neusallergie azelastine komen de volgende bijwerkingen zelden voor:

geïrriteerd neusslijmvlies (neusbloeding, prikkelen, niezen, jeuken), vermoeidheid, reukstoornissen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U OTRIVIN NEUSALLERGIE AZELASTINE ?

Otrivin neusallergie azelastine. buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

Na eerste opening is Otrivin neusallergie azelastine nog 6 maanden houdbaar. Noteer daarom de datum van eerste opening op het etiket.

Niet bewaren in de koelkast of vriezer.
Bewaren in de originele verpakking. Droog bewaren.
Uiterste gebruiksdatum: Gebruik Otrivin neusallergie azelastine niet meer na de datum op de verpakking achter: "Niet te gebruiken na:" of "Exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/ goedgekeurd in december 2003