Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet inneemt.
3. Hoe wordt Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet?

Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet Het werkzaam bestanddeel is: loratadine.

Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet bevat per tablet 10 mg loratadine.

* De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose monohydraat, magnesiumstearaat, maiszetmeel en microkristallijne cellulose.

Registratiehouder
Novartis Consumer Health BV,
Breda

Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet, is in het register ingeschreven onder RVG 25767.

1. WAT IS OTRIVIN NEUSALLERGIE LORATADINE 10 MG TABLET EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet behoort tot de groep van geneesmiddelen die antihistaminica genoemd worden. Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet onderdrukt allergische reacties.

Verpakkingen
7, 10, 14, 20, 21, 30, 50, 60, 100 en 250 tabletten in doordrukstrips.

Niet alle verpakkingsgroottes worden op de markt gebracht.

Toepassing

Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet wordt gebruikt bij :
de verlichting van symptomen van allergische ontsteking van het neusslijmvlies, gekenmerkt door een loopneus, niezen, jeuk aan de neus en jeuk en een branderig gevoel aan de ogen (rhinitis) ter behandeling van chronische (langdurige) huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (netelroos, galbulten of urticaria) bij kinderen en jong volwassenen zwaarder dan 30 kg.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U OTRIVIN NEUSALLERGIE LORATADINE 10 MG TABLET INNEEMT.

Gebruik Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet niet
- indien u overgevoelig bent voor loratadine of voor één van de overige bestanddelen van de tablet

- bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wees extra voorzichtig met Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet
indien u een sterk verminderde werking van de lever heeft (zie ook "Dosering en wijze van gebruik")
* indien u op allergie getest gaat worden. Het gebruik van loratadine moet minstens 5 dagen vóór een allergietest gestopt worden

* indien u langdurig loratadine gebruikt. Langdurig gebruik kan bij bepaalde mensen een droge mond veroorzaken. Een droge mond geeft een verhoogd risico op het ontstaan van gaatjes in het gebit. Houd uw tanden daarom goed schoon als Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet langdurig gebruikt

indien u overgevoelig bent voor lactose. Dit geneesmiddel bevat lactose en is daarom niet geschikt voor mensen met lactase insufficiëntie, galactosemie of glucose/galactose malabsorptie syndroom.

Raadpleeg uw arts indien de bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Over het gebruik van loratadine tijdens de zwangerschap, bestaan nog onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Gebruik Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet niet tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Loratadine gaat over in de moedermelk. Geef geen borstvoeding als u Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zelden worden mensen slaperig van het gebruik van loratadine. Door slaperigheid kan het vermogen om deel te nemen aan het verkeer of om machines te bedienen, nadelig beïnvloed worden. Wacht eerst af hoe u op Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet reageert, voordat u actief aan het verkeer deelneemt of machines bedient.

Gebruik van Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet in combinatie met andere (genees)middelen

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden. De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst
.
Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van loratadine met bepaalde geneesmiddelen die door de lever worden afgebroken. Uw apotheker kan u hier meer informatie over geven. Overleg daarom met uw apotheker als u ook andere geneesmiddelen gebruikt.

3. HOE WORDT OTRIVIN NEUSALLERGIE LORATADINE 10 MG TABLET INGENOMEN?

Dosering en wijze van gebruik
De aangegeven dosering mag niet worden overschreden. De aanbevolen dosering is als volgt:

Volwassenen, jong volwassenen en kinderen zwaarder dan 30 kg: 10 mg loratadine (= 1 tablet), éénmaal per dag.

Als u een sterk verminderde werking van uw lever heeft, dient u de tablet om de dag in te nemen (de ene dag wel en de andere dag niet, dus 1 tablet elke 48 uur).

Ouderen en mensen met een verminderde werking van de nieren, hoeven de dosering niet aan te passen.

Wijze van gebruik
De tablet dient bij voorkeur vóór een maaltijd ingenomen te worden.


Duur van de behandeling

Deze is afhankelijk van uw symptomen, echter indien u na 3 dagen gebruik geen verbetering ondervindt, kunt u overwegen de behandeling te staken. Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet is waarschijnlijk niet het juiste geneesmiddel voor u.

Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet mag niet langer dan 14 dagen worden gebruikt zonder een arts te raadplegen.

Als u merkt dat Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Verschijnselen van overdosering kunnen o.a. zijn: slaperigheid, hoofdpijn en versnelde hartslag.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet in te nemen

Indien u Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet vergeten bent in te nemen moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt kort vóór, of op het moment dat u aan de volgende dosering toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is. Neem nooit een dubbele dosis van Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet om zo de vergeten dosering in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Aandoeningen van het zenuwstelsel:
De meest voorkomende bijwerkingen die gemeld werden, omvatten: vermoeidheid, hoofdpijn en droge mond.

Zelden werd haaruitval gemeld.

Aandoeningen van het maagdarm-stelsel:
Toename van de eetlust, maagdarmklachten zoals misselijkheid, ontsteking van het maagslijmvlies, gestoorde spijsvertering, keelontsteking en neusbloeding.

Aandoeningen van het immuunsysteem:
Allergische verschijnselen zoals huiduitslag als gevolg van overgevoeligheid voor dit middel.

Zelden zijn ernstige overgevoeligheidsreacties gemeld.
Aandoeningen van de lever of gal:
Zelden is een verstoorde werking van de lever gemeld.

Aandoeningen van het hart:
Incidenteel zijn hartritmestoornissen gemeld.

Zelden betekent: bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 mensen. Incidenteel betekent: bij minder dan 1 op de 10.000 mensen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker

5. HOE BEWAART U OTRIVIN NEUSALLERGIE LORATADINE 10 MG TABLET?

Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Er is geen speciale bewaartemperatuur.
Gebruik Otrivin neusallergie loratadine 10 mg tablet niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter "niet te gebruiken na:" of "Exp.:".
Voor alle geneesmiddelen geldt Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op: 17-06-2002