Bijsluiter

Otrivin® Neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml
Classic Neusspray voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar (doseerspray)

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van de arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 7 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml gebruikt.
3. Hoe wordt Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml?

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml, neusspray

* Het werkzame bestanddeel is: xylometazolinehydrochloride.

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml bevat 1 mg xylometazolinehydrochloride per ml vloeistof.

* De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: dinatriumedetaat, benzalkoniumchloride (conserveermiddelen), natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water.

Registratiehouder

Importeur/Registratiehouder van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml Classic, neusspray in Nederland is
Novartis Consumer Health B.V.,
Claudius Prinsenlaan 140,
4818 CP Breda.

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml is in het register ingeschreven onder: RVG 05370, neusspray 1 mg/ml.

1. WAT IS OTRIVIN NEUSVERKOUDHEID XYLOMETAZOLINE 1 MG/ML EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Eigenschappen

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml vermindert bij verkoudheid de zwelling van het slijmvlies in de neuskeelholte. De werking begint reeds na enkele minuten en houdt meerdere uren aan.

Verpakking

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml: 10 ml in flacon, voorzien van een doseerpompje.

Toepassing

Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml wordt toegepast bij een verstopte neus als gevolg van neusverkoudheid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U OTRIVIN NEUSVERKOUDHEID XYLOMETAZOLINE 1 MGIML GEBRUIKT.

Gebruik Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml niet
- bij overgevoeligheid voor xylometazolinehydrochloride of één van de overige bestanddelen van de neusspray

na verwijdering van de hypofyse (het hersenaanhangsel) via het wiggebeen of na een chirurgische ingreep via de neus, waarbij het hersenvlies is komen vrij te liggen.

Wees extra voorzichtig met Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml

Wanneer sprake is van één van de onderstaande omstandigheden.

U mag Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml niet langer dan één week aan één stuk gebruiken. Wanneer er na zeven dagen geen verbetering in de klachten is opgetreden, dient u uw arts te raadplegen. De aanbevolen dosis mag, met name bij kinderen en ouderen, niet worden overschreden.

Contact met de ogen dient vermeden te worden. Personen met de oogziekte nauwe kamerhoek glaucoom (verhoogde oogboldruk) dienen een neusspray zoals Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml met voorzichtigheid te gebruiken.

Tevens is voorzichtigheid geboden bij patiënten die op dit soort geneesmiddelen een sterke reactie in de vorm van slapeloosheid, duizeligheid, onwillekeurige bevingen (tremoren), een onregelmatige hartwerking of een verhoogde bloeddruk ontwikkelen.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die lijden aan een hoge bloeddruk, of aan een aandoening van de hartbloedvaten of de schildklier.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml kan voor zover bekend zonder gevaar overeenkomstig het voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Voorzichtigheid is geboden bij hoge bloeddruk en als er sprake is van een verminderde doorbloeding van de placenta.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Bij het geven van borstvoeding dient men voorzichtig te zijn met het gebruik van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 0,5 mg/ml.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml in combinatie met andere (genees)middelen

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden. De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van xylometazoline met bepaalde antidepressiva.

Wanneer u zulke (genees)middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.

3. HOE WORDT OTRIVIN NEUSVERKOUDHEID XYLOMETAZOLINE 1 MG/ML GEBRUIKT?
Dosering en wijze van gebruik
De aanbevolen dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:
naar behoefte één of meerdere malen, maar ten hoogste 4-6 maal per dag 1 spray Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml in elk neusgat.

Wijze van gebruik
Snuit de neus en handel bij toediening zoals op de plaatjes is aangegeven.

1. De beschermdop verwijderen.
2. Als u het flesje voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst een paar keer op de bovenkant van het neusstukje drukken om het pompsysteem met de oplossing te vullen.
3. De verstuiver goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen.
4. 1 spray in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening aangegeven. Terwijl u pompt, moet u door de neus inademen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Als u merkt dat Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml heeft gebruikt of heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml heeft gebruikt of heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Overdosering kan zowel door toediening via de neus als via de mond plaatsvinden. Overdosering kan, met name bij kleine kinderen, de volgende symptomen geven: angst, opwinding, hallucinaties (waanvoorstelling) of stuipen afgewisseld door daling van de lichaamstemperatuur, zeer extreme vorm van slaperigheid tot bewusteloosheid (lethargie) tot coma. Andere symptomen van overdosering kunnen zijn: pupilvernauwing of juist pupilverwijding, zweten, bleekheid, cyanose (blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen), hartkloppingen en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling).

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan xylometazoline bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Een brandend gevoel in de neus of de keel, lokale irritatie, een droog neusslijmvlies, misselijkheid of hoofdpijn zijn als bijwerking waargenomen. Indien u Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml langere tijd gebruikt, zal het lichaam op de continue onderdrukking van de zwelling van het neusslijmvlies reageren met een tegengestelde reactie. Deze tegengestelde reactie leidt tot verstopping van de neus. Bij personen bij wie neusdruppels, zoals Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml, bijzonder sterk werken, kunnen hartkloppingen optreden.

Over het hele lichaam verspreide allergische reacties of verstoring van het gezichtsvermogen, die vanzelf weer herstelt, kunnen voorkomen.

Indien u een bijwerking als ernstig ervaart, of als u last krijgt van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat vermeld, waarschuw dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U OTRIVIN NEUSVERKOUDHEID XYLOMETAZOLINE 1 MG/ML?

Bewaar Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml bij kamertemperatuur (15-25°C), op een droge en donkere plaats in de originele verpakking.

Houd geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Otrivin neusverkoudheid xylometazoline 1 mg/ml niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".
Een aangebroken verpakking is maximaal tot 1 maand na opening houdbaar.
Voor alle geneesmiddelen geldt Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op: oktober 2003