Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Pancrease HL al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.
Pancrease HL capsules met gereguleerde afgifte

Dit geneesmiddel wordt in de handel gebracht door:
Janssen Cilag B.V.

Wat zijn Pancrease HL-capsules?

Pancrease HL-capsules zijn wit van kleur en langgerekt van vorm. Op de capsules staat ’—HL—’. Pancrease HL-capsules bevatten pancreatine.

De hoeveelheid pancreatine komt overeen met 25.000 F.I.P.-eenheden lipase, 22.500 F.I.P.-eenheden amylase en 1250 F.I.P.-eenheden protease per capsule. Lipase, amylase en protease zijn de stoffen die zorgen voor de werking van Pancrease HL-capsules.

Verder bevatten Pancrease HL-capsules hulpstoffen: in de capsule: gehydrogeneerde castorolie, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, croscarmellosenatrium (E 466), microkristallijne cellulose (E 460), simethicon, methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer, talk, en triethylcitraat.

De capsule zelf: gelatine (E 485), en titaandioxide (E 171), schellak, water, sojalecithine (E 322), dimeticon en rood ijzeroxide (E 172). De printinkt: schellak, rood ijzeroxide (E172), industrieel gemethyleerde ethylalcohol 74 OP, propyleenglycol (E 490), isopropylalcohol, n-butylalcohol en gezuiverd water of: schellak, rood ijzeroxide (E 172), gedehydrateerde alcohol, propyleenglycol, isopropylalcohol, butylalcohol, geconcentreerd ammonia-oplossing, kaliumhydroxide en gezuiverd water.

Pancrease HL-capsules zijn verpakt in een plastic tablettenflacon met 100 capsules.

Pancrease HL-capsules bevorderen de spijsvertering. Lipase, amylase en protease, de werkzame bestanddelen in Pancrease HL-capsules, zijn belangrijke stoffen voor de spijsvertering. Ze worden door de alvleesklier (pancreas) gemaakt.

Pancrease HL capsules met gereguleerde afgifte zijn in het Register van
Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 16134 op naam van

Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
telefoon: 0800-242 42 42.

Wanneer gebruikt u Pancrease HL-capsules?

U heeft Pancrease HL gekregen omdat uw alvleesklier niet goed werkt. Een onvoldoende werking van de alvleesklier kan voorkomen bij taaislijmziekte (cystische fybrose), bij een langdurige ontsteking van de alvleesklier, na een operatieve verwijdering van de alvleesklier, na bepaalde maag- en darmoperaties of bij afsluiting of verstopping van de afvoerkanaaltjes van de alvleesklier door een gezwel.

Wanneer mag u Pancrease HL NIET gebruiken?

U mag Pancrease HL niet gebruiken wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de capsules. Welke dit zijn, vindt u onder ’Wat zijn Pancrease HL-capsules?’. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag of jeuk. Als u hiervan last krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Pancrease HL mag ook niet worden gebruikt bij een beginnende alvleesklierontsteking.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Welke voorzorgen moet u nemen voordat u Pancrease HL gaat gebruiken?

• Zwangerschap
Bent u zwanger of van plan om gedurende de periode van behandeling in verwachting te raken? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Pancrease HL voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken.

• Borstvoeding
Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Pancrease HL voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken.

• Deelname aan het verkeer, bedienen van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Pancrease HL uw reactievermogen nadelig beïnvloedt. Daarom kunt u gewoon deelnemen aan het verkeer of gevaarlijke machines bedienen wanneer u Pancrease HL gebruikt.

Andere geneesmiddelen en Pancrease HL

Er zijn geen ongewenste wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.
Waarschuwingen
Wanneer u hoge doseringen Pancrease HL gebruikt, dan kunt u last krijgen van buikpijn en/of een moeilijke stoelgang. Neem contact op met uw arts als deze verschijnselen bij u optreden.

Hoeveel Pancrease HL moet u innemen?

Uw arts heeft u wellicht verteld hoeveel Pancrease HL u moet innemen. Houd u altijd aan dit voorschrift. In het algemeen is de dosering als volgt.

Zowel voor kinderen als voor volwassenen is de gebruikelijke dosering 1 tot 2 capsules bij iedere hoofdmaaltijd en 1 capsule bij een hapje tussendoor. Omdat de behoefte van persoon tot persoon verschilt, kan het zijn dat sommige mensen bij iedere hoofdmaaltijd 3 capsules in moeten nemen.

Soms kan uw arts het nodig vinden dat de dosis wordt verhoogd. Uw arts zal de dosering dan langzaam verhogen. Volg de aanwijzingen van uw arts zorgvuldig op en verander de dosering niet zonder uw arts te raadplegen.

Hoe moet u Pancrease HL innemen?
• Het is het beste om de capsules heel door te slikken met een paar slokken water.

• Heeft u moeite met het doorslikken van de capsules?

Dan kunt u de capsules openmaken en de korrels uitstrooien op een beetje zacht en ’zurig’ voedsel (bijvoorbeeld appelmoes, yoghurt of kwark) op een lepel. Het is het beste om hiervoor zacht voedsel te nemen wat u zo door kunt slikken, want het is belangrijk dat u niet op de korrels kauwt. Druk de korrels ook niet plat. Houd de korrels niet in de mond, maar slik ze onmiddellijk door. Vraag uw arts of apotheker zo nodig om uitleg.

• Sluit de tablettenflacon steeds goed nadat u Pancrease HL heeft ingenomen.

Wat moet u doen bij overdosering?

Overdosering betekent dat u meer Pancrease HL heeft ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven, of dat iemand in uw omgeving uw Pancrease HL heeft ingenomen. Raadpleeg in deze gevallen een arts. Verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: diarree en misselijkheid.

Mogelijke bijwerkingen door gebruik van Pancrease HL
Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Van Pancrease HL zijn de volgende bijwerkingen bekend.

• Het is mogelijk dat u overgevoelig bent voor Pancrease HL. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag of jeuk. Als u hiervan last krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

• Wanneer u Pancrease HL gebruikt in hogere doseringen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing, kunt u last krijgen van buikpijn en/of een moeilijke stoelgang. Neem contact op met uw arts als deze verschijnselen bij u optreden.
Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

Hoe bewaart u Pancrease HL-capsules?

Sluit de plastic tablettenflacon steeds goed nadat u Pancrease HL heeft ingenomen. Bewaar de Pancrease HL-capsules steeds in de verpakking die u van de apotheek heeft gekregen, met deze gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

De juiste manier om Pancrease HL- capsules te bewaren is: beneden 25 °C in een goed gesloten verpakking en buiten het bereik van kinderen.

Hoe lang zijn Pancrease HL-capsules houdbaar?

Als u Pancrease HL-capsules op de juiste manier bewaart, zijn ze houdbaar tot de datum die op het doosje en/of op de tablettenflacon staat. Bijvoorbeeld: niet gebruiken na 08-2009 of EXP.: 08-2009 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2009 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in maart 2008.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

• Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen. ? Gebruik het alleen in de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid.

• Gebruik het niet langer dan is aangegeven door uw arts.

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.