INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

IMPORTEUR
Zambon Nederland B.V. Algolweg 9A
3821 BG Amersfoort

WERKZAME STOFFEN
Panotile bevat 10.000 IE polymyxine B sulfaat, 10 mg neomycinesulfaat, 1 mg fludrocortisonacetaat en 40 mg lidocaïne-hydrochloride per ml.

WERKING/TOEPASSING
Polymyxine en neomycine hebben een bacteriedodende werking, fludrocortison werkt ontstekingsremmend en lidocaïne neemt de pijn weg. De oordruppels worden gebruikt bij ontstekingen van de uitwendige gehoorgang, door voor de werkzame stoffen gevoelige bacteriën, mits het trommelvlies intact is.

NIET GEBRUIKEN BIJ
Panotile dient niet te worden gebruikt bij patiënten met een doorgebroken trommelvlies en/of bij patiënten met overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
Panotile mag niet worden gebruikt bij primaire of onbehandelde virus en/of schimmelinfecties.

BIJWERKINGEN
Soms irritatie, branderig gevoel of overgevoeligheidsreacties.

WAARSCHUWINGEN/VOORZORGEN
Gebruik van corticosteroïd bevattende preparaten gedurende langere tijd en zonder controle door de arts wordt in het algemeen ontraden. Indien er overgevoeligheidsreacties optreden is het raadzaam het gebruik van Panotile te staken.

ZWANGERSCHAP/BORSTVOEDING
Panotile kan, voor zover bekend, zonder gevaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap.
Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met de arts.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID
Er zijn geen gegevens bekend over een eventuele nadelige invloed van deze oordruppels op de rijvaardigheid. De patiënt dient rekening te houden met een mogelijke nadelige invloed van zijn ooraandoening op het horen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor het gebruik het flesje op lichaamstemperatuur brengen.
Panotile oordruppels worden in het oor gedruppeld op de hierbij aangegeven wijze.
1. Het lipje lostrekken en de beschermkap afnemen, waardoor de druppelaar zichtbaar wordt (fig. 1).
2. Bij het druppelen in de uitwendige gehoorgang, het hoofd licht naar de andere zijde gebogen houden.
3. Op de druppelteller drukken totdat men het verlangde aantal druppels heeft (fig. 2).
4. De beschermkap weer op de druppelteller plaatsen en het hoofd weer oprichten (fig. 3).

DOSERING
Mits niet anders voorgeschreven door de arts:
* Volwassenen : 2-4 maal daags 4-5 druppels
* Kinderen : 3-4 maal daags 2-3 druppels

Men kan ook een gaas- of wattentampon in de gehoorgang plaatsen en deze met Panotile doordrenken. Die tampon moet gedurende 24 uur in de gehoorgang blijven en regelmatig met Panotile worden doordrenkt.
De behandelingsduur is afhankelijk van de ernst van de infectie.

BEWARING EN HOUDBAARHEID
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge plaats.
De houdbaarheid is beperkt. De geopende verpakking na afloop van de behandeling niet bewaren.
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking.

VERPAKKING
Verpakking met 1 druppelflesje à 12 ml.

RVG NUMMER
Panotile is in het register ingeschreven onder RVG 06585.

Voor verdere informatie raadplege men de arts of apotheker,
die over volledige geregistreerde produktinformatie beschikken.

Oktober 1996