Bijsluiter

Para-Speciaal huidspray

Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Para-Speciaal al vaker hebt gebruikt. Soms is er namelijk reden om deze informatie aan te passen aan nieuwe inzichten.

Samenstelling
Per gram huidspray 6,6 mg bioalletnne en 26,4 mg piperonyibutoxide. Hulpstoffen: gezuiverde petroleumolie, butaan.

Hoe wordt Para-Speciaal afgeleverd?
Para-Speciaal is een spuitbus met 90 gram huidspray, met een verlengd sproeistuk, verpakt in een kartonnen doos. Het volume is 145 ml.

Tot welke groep geneesmiddelen behoort Para-Speciaal?
Para Speciaal behoort tot de groep van synthetische luizendodende middelen. De combinatie van de twee werkzame bestanddelen doodt zowel de luizen als de neten.

Wie brengt Para-Speciaal in de handel?
Byk Nederland bv, Weerenweg 29
1161 AG Zwanenburg

Inschrijving in het register
ParaSpeciaal is ingeschreven onder RVG 09553.

Voor wie is ParaSpeciaal bestemd?
Het middel wordt gebruikt voor de behandeling van hoofdluis en schaamluis.

Wanneer moet het middel niet worden gebruikt?
Bij overgevoeligheid voor het product of één van de bestanddelen.
Para-Speciaal moet ook niet worden gebruikt door personen die lijden aan astma, en door jonge kinderen die vaak last hebben van bronchitis met benauwdheid, ademnood en piepende ademhaling. Bij deze personen kan de hoofdluis beter bestreden wonden met een vloeibaar luizendodend middel (shampoo), dan met een product in sprayvorm. Dit geldt eveneens voor diegenen die de behandeling uitvoeren.

Waar moet u op letten bij het gebruik van Para-Speciaal?
* Para-Speciaal moet uitsluitend uitwendig gebruikt wonden, in een goed geventileerde ruimte
* de spray mag nooit in de buurt van open vuur of gloeiende voorwerpen zoals brandende sigaren, sigaretten of pijp worden aangebracht
* spuit niet op de slijmvliezen van ogen, neus en mond
* spoel zorgvuldig met water af wanneer per ongeluk op neus, mond of ogen is gespoten
* zorg dat het middel niet wordt opgelikt, doorgeslikt of ingeademd
* gebruik geen haardroger wegens de kans op ontbranding
* maak kleding, kammen, haarborstels, hoofdkussens en andere voorwerpen die besmet kunnen zijn met luizen, goed schoon (temperatuur tenminste 60°C)
* gezinsleden moeten eveneens worden onderzocht op hoofdluis, en moeten zonodig ook worden behandeld
* Para-Speciaal mag niet worden gesprayd in de nabijheid van kinderen jonger dan 2 jaar.

Alvorens u een kind beneden 2 jaar met Para-Speciaal wilt behandelen tegen hoofdluis, moet u uw arts raadplegen. Bij heel jonge kinderen moet namelijk een kortere inwerkingstijd aangehouden worden. Bovendien mag dan de spray niet direct op het hoofdje worden verstoven, maar moet Para-Speciaal met een watje dat met het middel doordrenkt is, op het hoofdje worden aangebracht.

Kunt u Para-Speciaal gebruiken wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt?
Er zijn geen gegevens bekend dat Para Speciaal niet mag worden toegepast wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt. Overleg zonodig met uw arts.

Kunt u Para-Speciaal gebruiken tijdens de zwangerschap en het geven van
borstvoeding?
Het is niet bekend dat Para-Speciaal gevaar zou opleveren bij gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding, doch overleg met uw arts is wel noodzakelijk in deze situaties.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken Gezien de aard van het middel, is een verminderd reactievermogen niet waarschijnlijk.

Hoe moet u ParaSpeciaal gebruiken?
Para Speciaal moet uitwendig aangebracht worden in een goed geventileerde ruimte op een droge hoofdhuid en droog haar. Steek het sproeistuk tussen de haren op een paar cm van de hoofdhuid, druk de knop van de spuitbus telkens kort in en verplaats het sproeistuk voortdurend, net zolang tot al het haar en de gehele hoofdhuid met de vloeistof is doordrenkt.
Tijdens de behandeling kunnen ogen en mond het best beschermd worden door middel van een handdoek.
Vervolgens moet Para-Speciaal tenminste 30 minuten inwerken; gedurende deze tijd kan het haar aan de lucht gedroogd worden (geen haardroger gebruiken wegens het gevaar van ontbranding). tenminste na een half uur contacttijd, kan het haar gewassen wonden met een normale shampoo, en dienen de dode luizen en neten met een stofkam te worden uitgekamd.

Bij kinderen beneden 2 jaar moet een kortere inwerkingstijd worden aangehouden. U dient dan contact op te nemen met uw huisarts. In elk geval mag bij kleine kinderen Para-Speciaal nooit rechtstreeks op het hoofdje wonden gespoten; met een door Para-Speciaal doordrenkt watje, moet zorgvuldig het hoofdje worden bevochtigd

Hoe lang moet u ParaSpeciaal gebruiken
Indien nodig, kan na 8-9 dagen een tweede behandeling worden uitgevoerd. Daarom wordt aanbevolen, het behandelde haar regelmatig te inspecteren.

Wat moet u doen wanneer er teveel is gebruikt?
Omdat het hier gaat om een middel in sprayvorm, is er niet veel gevaar wanneer er teveel Para-Speciaal wordt gebruikt. Wanneer teveel Para-Speciaal op het haar is aangebracht, zodat de vloeistof langs nek en schouders druipt, kunt u het teveel afwassen, eventueel met shampoo, en goed met water spoelen.

Wanneer de vloeistof per ongeluk is ingenomen, dient u echter onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Para-Speciaal?
Na overmatig gebruik van het middel kan sprake zijn van verschijnselen zoals allergische huidreacties. in enkele gevallen zijn de volgende bijwerkingen waargenomen: rode plekken, jeuk, en in zeldzame gevallen een pijnlijk gevoel van de hoofdhuid. Soms kan roos ontstaan.

Neem contact op met uw arts wanneer u bijwerkingen ondervindt die hierboven niet zijn genoemd.

Aanwijzingen voor bewaring en houdbaarheid
Bewaren bij kamertemperatuur (25°C), verwijderd van open vuur of een warmtebron. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld na de aanduiding "niet te gebruiken nam. Op de spuitbus staat deze datum na de aanduiding "Exp". De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaartal.
De spuitbus buiten bereik van kinderen houden.
De houder staat onder druk: niet blootstellen aan de zon of temperaturen boven. Ook na gebruik niet doorboren of in het vuur werpen.

Datum laatste herziening van de bijsluiter Maart 2001

Voor nadere informatie over Para-Speciaal kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker u kunt ook een briefje schrijven aan Byk Nederland bv, Antwoordnummer 17, 1160 VB Zwanenburg. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.