Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Pariet al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Pariet* maagsapresistente tabletten 10 en 20 mg

WAT ZIJN PARIET-TABLETTEN?

Pariet-tabletten bevatten rabeprazolnatrium. Dat is de stof die zorgt voor de werking van Pariet. Rabeprazolnatrium is een zogenaamde protonpompremmer; die zorgt ervoor dat uw maag minder zuur aanmaakt.

Er zijn Pariet-tabletten met 10 mg rabeprazolnatrium en met 20 mg rabeprazolnatrium. De verschillende sterkten zijn te herkennen aan de verschillende kleuren en opschriften.

• Pariet-tabletten 10 mg zijn roze en rond. Op elke 10 mg-tablet staat ‘E’ en daaronder ‘241’ in zwart gedrukt.

• Pariet-tabletten 20 mg zijn geel en rond. Op elke 20 mg-tablet staat ‘E’ en daaronder ‘243’ in rood gedrukt.

De tabletten bevatten verder: mannitol (E 421), magnesiumoxide, hyprolose, magnesiumstearaat, ethylcellulose, hypromelloseftalaat, tweevoudig geacetyleerde monoglyceriden, talk (E 553B), titaniumoxide (E 171) en carnaubawas.

De 10 mg-tabletten zijn gekleurd door rood ijzeroxide (E 172); de opdruk bevat inkt (witte schellak, zwart ijzeroxide (E 172), gedehydrateerd ethylalcohol, 1-butanol).

De 20 mg-tabletten zijn gekleurd door geel ijzeroxide (E 172); de opdruk bevat inkt (witte schellak, rood ijzeroxide (E 172), carnaubawas, glycerine vetzuur ester, gedehydrateerd ethylalcohol, 1-butanol). Pariet-tabletten zitten in verpakkingen met 7 of 28 tabletten. De tabletten zitten in een doordrukstrip met 7 stuks of met 14 stuks.

Daarnaast zijn er van de 20 mg tabletten verpakkingen met 50 tabletten. Hierbij zit elke tablet in een afzonderlijke doordrukstrip.

Pariet maagsapresistente tabletten 10 en 20 mg zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder respectievelijk RVG 23210 en RVG 23211,

op naam van Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
e-mail: janssen-cilag@jacnl.jnj.com.

WANNEER GEBRUIKT U PARIET?

Pariet-tabletten gebruikt u:

• als u een actieve ontsteking van de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni) of een actieve, goedaardige ontsteking van de maag (maagzweer) heeft;
• om een beschadiging/ontsteking van de slokdarm te genezen (deze beschadiging/ontsteking kan het gevolg zijn van oprispingen van maagzuur) en bij klachten die hiermee samengaan.

Als de slokdarm genezen is, kan Pariet ook gedurende lange tijd worden voorgeschreven om te zorgen dat de beschadiging/ontsteking en klachten niet terugkomen (een zogenaamde onderhoudsbehandeling);
• bij matige tot zeer ernstige slokdarmklachten (zoals ‘brandend maagzuur’) die niet worden veroorzaakt door een ontsteking. Pariet-tabletten zorgen dat de maag minder maagzuur produceert. Hierdoor kan de ontsteking genezen en vermindert de pijn;
• bij het Zollinger-Ellison syndroom. Bij deze zeldzame aandoening maakt de maag te grote hoeveelheden zuur aan waardoor maag- en darmzweren ontstaan;
• in combinatie met twee daarvoor geschikte antibiotica (claritromycine en amoxicilline) om een infectie met de bacterie Helicobacter pylori te bestrijden bij een maagzweer.

WANNEER MAG U PARIET NIET GEBRUIKEN?

• Gebruik Pariet-tabletten niet als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de tablet. Welke dit zijn, vindt u onder: ’Wat zijn Pariet-tabletten?’. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Pariet en raadpleeg uw arts.

• Gebruik Pariet niet wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor andere zogenaamde protonpompremmers.

• Gebruik Pariet niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

• Zwangerschap en Pariet

U mag Pariet niet gebruiken als u zwanger bent. Bent u van plan binnenkort in verwachting te raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Pariet toch mag gebruiken.

• Borstvoeding en Pariet

U mag Pariet niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg zo nodig met uw arts.

• Kinderen en Pariet

Er is geen ervaring met Pariet bij kinderen. Gebruik Pariet daarom niet bij kinderen.

• Maagtumor

Vertel het uw arts wanneer u een maagtumor heeft.

• Leverziekten

Vertel het uw arts ook wanneer u een ernstige leveraandoening heeft.
In deze gevallen krijgt u mogelijk een andere dosering of behandeling voorgeschreven.

• Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en Pariet

Het is niet waarschijnlijk dat Pariet uw rijvermogen of vermogen om machines te bedienen zal beïnvloeden. Maar als u zich tijdens de behandeling slaperig voelt, kunt u beter niet rijden of gevaarlijke machines bedienen.

ANDERE GENEESMIDDELEN EN PARIET

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet gelijktijdig worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).
Zo heeft Pariet invloed op geneesmiddelen waarbij maagzuur nodig is voor goede opname uit de darm, zoals itraconazol en ketoconazol (beide tegen schimmelinfectie).

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

DOSERING VAN PARIET

Uw arts of apotheker vertelt u hoeveel u moet innemen. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen zijn de regels als volgt.
Voor een actieve ontsteking van de twaalfvingerige darm: vier weken lang eenmaal daags 20 mg (een gele tablet of twee roze tabletten). Als uw arts dat nodig vindt, kan het zijn dat u de behandeling nog eens vier weken moet voortzetten.
Voor een actieve, goedaardige maagzweer:zes weken lang eenmaal daags 20 mg (een gele tablet of twee roze tabletten). Als uw arts dat nodig vindt, kan het zijn dat u de behandeling nog eens zes weken moet voortzetten.

Voor een beschadiging/ontsteking van de slokdarm en klachten die hiermee samengaan: vier tot acht weken lang eenmaal daags 20 mg (een gele tablet of twee roze tabletten). Bij een langdurige onderhoudsbehandeling, zal uw arts of de apotheker u vertellen welke tabletsterkte (10 of 20 mg) u eenmaal daags moet innemen en hoe lang u de tabletten moet gebruiken.

Voor matige tot zeer ernstige slokdarmklachten die niet worden veroorzaakt door een ontsteking moet u eenmaal daags 10 mg (een roze tablet) innemen. Als uw klachten na vier weken verdwenen zijn, kan het zijn dat uw arts u voorschrijft een tablet van 10 mg in te nemen op die momenten dat uw klachten terugkomen. Ga terug naar uw arts voor verder onderzoek als de klachten na vier weken niet over zijn.

Voor het Zollinger-Ellison syndroom: de startdosering is 60 mg (drie gele tabletten) eenmaal per dag. Afhankelijk van het effect zal uw arts de dosering zo nodig aanpassen. U kunt de behandeling in overleg met uw arts voortzetten zolang dit noodzakelijk is. Bij een dosering van 120 mg per dag is het beter de tabletten verdeeld over de dag in een tweemaal daagse dosering in te nemen.

Voor bestrijding van de bacterie Helicobacter pylori: zeven dagen lang tweemaal daags 20 mg Pariet (een gele tablet of twee roze tabletten per keer) in combinatie met de antibiotica claritromycine en amoxicilline.

De klachten verminderen gewoonlijk al voordat de ontsteking is genezen. Toch moet u doorgaan met innemen totdat uw arts u vertelt dat u mag stoppen.

HOE MOET U PARIET INNEMEN?

U kunt de tabletten onafhankelijk van de maaltijd innemen. Om inname niet te vergeten is het bij een eenmaal daagse inname het beste als u de tablet(ten) telkens voor het ontbijt in zijn geheel met wat water inneemt. U mag niet op de tabletten kauwen.

STOPPEN MET PARIET

Stop niet op eigen houtje met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Pariet heeft ingenomen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder ’Dosering van Pariet). Raadpleeg altijd een arts wanneer u of iemand in uw omgeving te veel Pariet heeft ingenomen.

WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN PARIET IN TE NEMEN?

Wanneer u merkt dat u bent vergeten uw tablet(ten) in te nemen, neem dan de vergeten dosis zo spoedig mogelijk in. Neem uw volgende tablet(ten) op het gebruikelijke tijdstip en ga op de gewone manier door met het gebruik. Maar als het al tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten tablet(ten) dan over, dus neem geen dubbele dosis.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Bij onderzoek naar Pariet werden de tabletten in het algemeen goed verdragen. De waargenomen bijwerkingen waren in het algemeen licht tot matig en van tijdelijke aard. De bijwerkingen die het meest voorkomen, zijn hoofdpijn, diarree, buikpijn, krachteloosheid, winderigheid, huiduitslag en droge mond.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten):
• algemeen: krachteloosheid, onduidelijke pijn, rugpijn, griepachtige verschijnselen, infectie, hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid;
• spijsverteringsstelsel: diarree, misselijkheid, buikpijn, winderigheid, braken en verstopping;
• luchtwegen: keelontsteking, hoesten en ontsteking van het neusslijmvlies, gekenmerkt door niezen, verstopping van de neus en loopneus.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten):
• algemeen: spierpijn, pijn op de borst, droge mond, rillingen, beenkramp, gewrichtspijn en koorts;
• spijsverteringsstelsel: maag-darmklachten, oprispingen;
• luchtwegen: ontsteking van de luchtwegen, gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm, ontsteking van de bijholte(n);
• huid: huiduitslag, roodheid die verdwijnt bij het stoppen met de tabletten;
• urinewegen: infectie van de urinewegen;
• zenuwstelsel: zenuwachtigheid, slaperigheid;
• lever en gal: verhoogde activiteit van enzymen in de lever.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten):
• algemeen: eetstoornissen (anorexie) gewichtstoename, zweten;
• huid: jeuk, blaren/blazen die verdwijnen na het stoppen van de behandeling;
• urinewegen: nierontsteking;
• spijsverteringsstelsel: maagontsteking, ontsteking van de mondholte, smaakstoornissen;
• zenuwstelsel: depressie, zichtstoornissen;
• hart en bloed: daling van het aantal witte bloedcellen en/of de bloedplaatjes en een teveel aan witte bloedcellen (leukocytose). Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als u onverklaarbare blauwe plekken krijgt;
• stoornissen van het immuunsysteem: allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling van het gezicht, lage bloeddruk en benauwdheid);
• lever en gal: geelzucht, leverontsteking, hersenaandoening door een leverstoornis.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
• huid: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken, ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), ernstige, plotselinge overgevoeligheidsreactie met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).

Naast het bovenstaande kwam ook borstontwikkeling bij mannen en vochtophoping voor, maar het is onduidelijk of dit te maken had met het gebruik van Pariet.
Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U PARIET-TABLETTEN?

De juiste bewaarwijze is:
• samen met deze gebruiksaanwijzing;
• in de originele verpakking;
• niet boven 25 °C;
• niet in de koelkast;

• buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG ZIJN PARIET-TABLETTEN HOUDBAAR?

Pariet-tabletten zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 08 - 2009 of EXP.: 08 - 2009 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2009 niet meer mag gebruiken.

Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in september 2007.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet gelijktijdig worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

• Wat houdt een juist gebruik in?

• Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het hebt gekregen.
• Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
• Gebruik het niet langer dan is aangegeven.

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.