Penidural® Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Informatie voor de gebruiker

Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Penidural injectie al enige tijd gebruikt.

De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat is Penidural injectie en hoe werkt het?

Samenstelling
Penidural injectie bevat als werkzame stof 1.200.000 IE benzathinebenzylpenicilline per flacon.

De hulpstoffen zijn lecithine, polysorbaat 80, simethicon, mannitol, povidon K17 en natriumcitraat.

Hoe ziet Penidural injectie eruit en hoe is het verpakt?

Penidural injectie wordt geleverd als witachtig poeder voor oplossing voor injectie in een flacon. De flacon is met een ampul water voor injectie verpakt in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Penidural injectie 1.200.000 IE.

Hoe werkt Penidural injectie?

Penidural injectie wordt u door uw arts voorgeschreven voor de behandeling van infecties die veroorzaakt worden door bepaalde bacteriën. Penidural behoort tot de groep van de penicillines en zorgt ervoor dat de bacteriën afsterven. Het gevolg is dat de infectie wordt bestreden.

Als u zich na enkele dagen niet beter voelt, neem dan contact op met uw arts.

Registratiehouder en fabrikant

Penidural injectie is in het register ingeschreven ten name van
Astellas Pharma B.V.
en wordt gemaakt door

Astellas Pharma Europe B.V.,
Leiderdorp.

Penidural injectie is uitsluitend op recept verkrijgbaar en heeft als registratienummer RVG 03330.

Waarvoor kan Penidural injectie gebruikt worden?

Penidural injectie wordt gebruikt bij syfilis (een geslachtsziekte), tropische infecties, waarbij kleurige vlekken op de huid voorkomen en andere infecties veroorzaakt door bacteriën waartegen benzathinebenzylpenicilline werkzaam is.

Ook wordt Penidural injectie gebruikt om herhaalde aanvallen van acuut reuma te voorkomen.

Wat u moet weten vóór u Penidural injectie krijgt

Wanneer mag Penidural injectie niet gebruikt worden?

U dient Penidural injectie niet toegediend te krijgen indien u weet dat u overgevoelig bent voor penicillines, povidon of voor één van de andere bestanddelen van Penidural. Waarschuw in dat geval eerst uw arts of verpleegkundige, vóór u Penidural krijgt.

Voorzorgen bij het gebruik van Penidural injectie

Patiënten die overgevoelig zijn voor cefalosporines kunnen ook overgevoelig zijn voor penicillines. Rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor Penidural. In zeldzame gevallen kan een hevige overgevoeligheidsreactie (shock) optreden, met name bij patiënten met astma of patiënten die in het verleden overgevoelig zijn gebleken.

Bij overgevoeligheidsreacties of koorts en rillingen moet u direct uw arts of verpleegkundige raadplegen.

Het is raadzaam hem/haar ook in te lichten over andere klachten, die na 1-2 dagen niet overgaan.

Wisselwerking

Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Gelijktijdig gebruik met het anti jichtmiddel probenecide, het antireumamiddel indometacine, het middel fenylbutazon tegen gewrichtsontstekingen of acetylsalicylzuur (aspirine) kunnen hogere bloedspiegels van penicilline geven.

Antibiotica die de bacteriegroei remmen, zoals tetracyclines, macroliden en chlooramfenicol kunnen de werkzaamheid van Penidural verminderen.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Voor zover bekend kan Penidural injectie in de voorgeschreven dosering zonder gevaar tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding worden toegediend.
Een kleine hoeveelheid benzylpenicilline komt in de moedermelk terecht. Dit levert geen gevaar op voor het kind, behalve dat het kind overgevoelig voor Penidural kan worden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Hierover zijn geen gegevens bekend. Het is echter niet waarschijnlijk dat Penidural injectie invloed heeft op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Aanwijzingen voor het gebruik van Penidural injectie

Hoe dient Penidural injectie toegediend te worden?

Penidural injectie wordt u door uw arts of verpleegkundige diep in een spier ingespoten. De normale doseringen zijn:

Voorkomen van acuut reuma:
1 injectie van 1.200.000 IE om de 3-4 weken.

Syfilis:
Eenmalig 2 injecties van 1.200.000 IE, 1 in iedere bil.

Tropische infecties
1 eenmalige injectie van 1.200.000 IE.


Aangeboren syfilis bij oudere kinderen:
50.000 IE/kg lichaamsgewicht tot maximaal 2 injecties van 1.200.000 IE.

Eventueel kan de arts van deze doseringen afwijken.

Te veel Penidural injecties gekregen?

Wanneer u te veel Penidural injecties heeft gekregen kan dit leiden tot convulsies (stuipen) met name bij patiënten met verminderde nierfunctie. Nierbeschadiging, effecten op de bloedstolling, op hart en vaten en ernstige overgevoeligheidsreacties kunnen eveneens voorkomen.
Het is verstandig uw arts te raadplegen.

Penidural injecties vergeten?

Wanneer u een Penidural injectie niet op tijd toegediend hebt gekregen, moet u de dosis alsnog laten toedienen.

Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende dosis toe bent, dan hoeft u de vergeten dosis niet meer toegediend te krijgen, maar wordt gewoon het schema gevolgd, alsof er niets gebeurd is.

Bijwerkingen

Huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) rode vlekjes kunnen optreden. Ernstige overgevoeligheidsreacties en plaatselijke vochtophoping in met name het strottenhoofd komen zelden voor.
U dient uw arts hierover in te lichten.

Bij hoge doses kan ontsteking van het nierweefsel optreden.
Soms kunnen afwijkingen in het bloed of verlenging van de bloedingstijd voorkomen. In enkele gevallen kan 24-48 uur na de injectie koorts optreden.

Plaatselijke reacties na injectie kunnen voorkomen. Injectie in een spier kan pijnlijk zijn. Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Penidural injectie bewaard worden?

Niet bewaren boven 25oC. Bewaar Penidural in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd. Het kan worden gebruikt tot aan de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven. Buiten het bereik van kinderen bewaren!
Overige informatie

Door wie wordt Penidural injectie op de markt gebracht?
Penidural injectie wordt in Nederland op de markt gebracht door:
Astellas Pharma B.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon 071 - 5455 854
Telefax : 071 - 5455 850

Datum laatste wijziging januari 2008