Penidural® D/F
Poeder voor suspensie voor injectie

Informatie voor de gebruiker
Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Penidural D/F injectie al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat is Penidural D/F injectie en hoe werkt het?

Samenstelling
Penidural D/F injectie bevat per flacon als werkzame stoffen 600.000 IE benzathinebenzylpenicilline, 300.000 IE benzylpenicilineprocaine en 300.000 IE benzylpenicillinekalium. De hulpstoffen zijn lecithine, natriumcarboxymethylcellulose en natriumcitraat.

Hoe ziet Penidural D/F injectie eruit en hoe is het verpakt?
Penidural D/F injectie wordt geleverd als witachtig poeder voor oplossing voor injectie in een flacon. De flacon is met een ampul water voor injectie verpakt in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Penidural D/F injectie.

Hoe werkt Penidural D/F injectie?
Penidural D/F injectie wordt u door uw arts voorgeschreven voor de behandeling van infecties die veroorzaakt worden door bepaalde bacteriën. Penidural D/F behoort tot de groep van de penicillines en zorgt ervoor dat de bacteriën afsterven. Het gevolg is dat de infectie wordt bestreden.
Als u zich na enkele dagen niet beter voelt, neem dan contact op met uw arts.

Registratiehouder en fabrikant
Penidural D/F injectie is in het register ingeschreven ten name van Yamanouchi Pharma B.V. en wordt gemaakt door Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp.

Penidural D/F injectie is uitsluitend op recept verkrijgbaar en heeft als registratienummer RVG 03332.

Waarvoor kan Penidural D/F injectie gebruikt worden?
Penidural D/F injectie wordt gebruikt bij streptococceninfecties, zoals bijvoorbeeld roodvonk, keelontsteking en erysipelas (wondroos).

Wat u moet weten vóór u Penidural D/F injectie krijgt
Wanneer mag Penidural D/F injectie niet gebruikt worden?
U dient Penidural D/F injectie niet toegediend te krijgen indien u weet dat u overgevoelig bent voor penicillines, procaine en/of aan procaine verwante stoffen. Waarschuw in dat geval eerst uw arts of verpleegkundige, vóór u Penidural D/F krijgt.

Voorzorgen bij het gebruik van Penidural D/F injectie
Patiënten die overgevoelig zijn voor cefalosporines kunnen ook overgevoelig zijn voor penicillines. Langwerkende, procainehoudende penicillines moeten niet aan kinderen in de eerste levensweken of aan vroeggeborenen worden gegeven.
Rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor Penidural D/F. In zeldzame gevallen kan een hevige overgevoeligheidsreactie (shock) optreden, met name bij patiënten met astma of patiënten die in het verleden overgevoelig zijn gebleken. Bij overgevoeligheidsreacties of koorts en rillingen moet u direct uw arts of verpleegkundige raadplegen.
Het is raadzaam hem/haar ook in te lichten over andere klachten, die na 1-2 dagen niet overgaan.

Wisselwerking
Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.
Gelijktijdig gebruik met het anti-jichtmiddel probenecide, het antireumamiddel indometacine, het middel fenylbutazon tegen gewrichtsontstekingen of acetylsalicylzuur (aspirine) kunnen hogere bloedspiegels van penicilline geven.
Antibiotica die de bacteriegroei remmen, zoals tetracyclines, macroliden en chlooramfenicol kunnen de werkzaamheid van Penidural D/F verminderen.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding
Voor zover bekend kan Penidural D/F injectie in de voorgeschreven dosering zonder gevaar tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding worden toegediend.
Een kleine hoeveelheid benzylpenicilline komt in de moedermelk terecht. Dit levert geen gevaar op voor het kind, behalve dat het kind overgevoelig voor Penidural D/F kan worden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Hierover zijn geen gegevens bekend. Het is echter niet waarschijnlijk dat Penidural D/F injectie invloed heeft op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.
Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen Geen.

Aanwijzingen voor het gebruik van Penidural D/F injectie
Hoe dient Penidural D/F injectie toegediend te worden?
Penidural D/F injectie wordt u door uw arts of verpleegkundige diep in een spier ingespoten. De normale dosering is: 1 enkele injectie. Eventueel kan de arts van deze dosering afwijken.

Te veel Penidural D/F injecties gekregen?
Wanneer u te veel Penidural D/F injecties heeft gekregen kan dit leiden tot convulsies (stuipen) met name bij patiënten met verminderde nierfunctie. Nierbeschadiging, effecten op de bloedstolling, op hart en vaten en ernstige overgevoeligheidsreacties kunnen eveneens voorkomen.
Het is verstandig uw arts te raadplegen.

Bijwerkingen
Huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) rode vlekjes kunnen optreden. Ernstige overgevoeligheidsreacties en plaatselijke vochtophoping in met name het strottenhoofd komen zelden voor. U dient uw arts hierover in te lichten.
Bij hoge doses kan ontsteking van het nierweefsel optreden.
Soms kunnen afwijkingen in het bloed of verlenging van de bloedingstijd voorkomen. In enkele gevallen kan 24-48 uur na de injectie koorts optreden.
Plaatselijke reacties na injectie kunnen voorkomen. Injectie in een spier kan pijnlijk zijn. Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Penidural D/F injectie bewaard worden?
Bewaar Penidural D/F poeder voor oplossing voor injectie bij kamertemperatuur (15-25°C) in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd. Het kan worden gebruikt tot aan de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven.
Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie
Door wie wordt Penidural D/F injectie op de markt gebracht? Penidural D/F injectie wordt in Nederland op de markt gebracht door: Yamanouchi Pharma B.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon : 071 - 5455 854
Telefax : 071 - 5455 850

Datum laatste wijziging © Yamanouchi Europe B.V.
Juli 1999

Leiderdorp