Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, oak als u Pevaryl-crème al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Pevaryl crème 10 mg/g

WAT IS PEVARYL-CRÈME?
Pevaryl-crème bevat econazolnitraat (10 mg per gram crème). Econazolnitraat is de stof die zorgt vaar de werking van Pevaryl-crème. Het is een stof die de groei remt van vrijwel alle schimmels die de huid kunnen besmetten.

Pevaryl-crème is een witte crème voor gebruik op de huid. Verder bevat Pevaryl-crème enkele hulpstoffen, namelijk macrogoistearaat en ethyleenglycolstearaat, oleoyl macrogolglycerides, vloeibare paraffine, butylhydroxyanisol (E 320), parfum, benzoëzuur (E 210) en water.

Pevaryl-crème is verpakt in een tube met een inhoud van 30 gram.
Pevaryl crème 10 mglg is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 07035 op naam van McNeil B.V., Postbus 90241, 5000 LV Tilburg.

WANNEER GEBRUIKT U PEVARYL-CRÈME?
Pevaryl-crème wordt gebruikt tegen infecties van de huid die worden veroorzaakt door schimmels of gisten. Bij een schimmelinfectie kan de huid rood en schilferig zijn en jeuken. Ook wordt Pevaryl-crème gebruikt bij pityriasis versicolor. Bij deze aandoening zijn er weinig jeukende, licht schilferende vlekken, meestal op de schouders en het bovenste gedeelte van de romp en bovenarmen. Bij mensen met een lichte (ongebruinde) huid zijn er lichtbruine vlekken te zien en bij mensen met een gebruinde huid lichtere vlekken. Pevaryl-crème wordt ook gebruikt voor de behandeling van een roodbruine verkleuring van de huid in vochtige huidplooien, die erythrasma wordt genoemd.

WANNEER MAG U PEVARYL-CREME NIET GEBRUIKEN?
U mag Pevaryl-crème niet gebruiken wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor econazolnitraat of voor een van de andere bestanddelen in de crème. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat is Pevaryl-crème?'. Als u overgevoelig bent voor andere antischimmelmiddelen, kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Pevaryl-crème. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of ernstige verergering van de huidaandoening waarvoor u dit middel gebruikt. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Pevaryl en raadpleeg uw arts.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

* Zwangerschap
Het is niet waarschijnlijk dat het gebruik van Pevaryl-crème tijdens de zwangerschap schadelijk is. Daarom mag u Pevaryl-crème gewoon gebruiken als u zwanger bent.

* Borstvoeding
Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan is het niet waarschijnlijk dat gebruik van Pevaryl-crème schadelijk is voor het kind. U mag Pevaryl-crème dus gewoon gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.

* Ogen en slijmvliezen
Zorg ervoor dat de crème niet in uw ogen of op de slijmvliezen (in de neus of mond) komt. Als er per ongeluk toch crème in de ogen komt, spael ze dan direct met veel water.

* Eczeem
Heeft u naast de schimmelinfectie ook last van eczeem? Dan is het belangrijk dat uw eczeem eerst behandeld wordt, voordat u Pevaryl gaat gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

* Hygiënische maatregelen
Was de besmette lichaamsdelen elke dag. Houd de voorwerpen die met de schimmelinfectie in aanraking komen alleen voor eigen gebruik (handdoek, washandje, borsteltje, nagelknipper), om te voorkomen dat u anderen besmet.
Bij voetschimmel meet u voorkomen dat u uzelf steeds opnieuw besmet vanuit uw kousen en schoenen. Was de voeten daarom zorgvuldig en verwijder de schilfers. Trek na de behandeling van de voeten schone sokken of kousen aan. Strooi verder elke dag wat schimmeldodende strooipoeder in uw kousen en af en toe ook wat in uw schoenen.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Pevaryl-crème uw reactievermogen nadelig beïnvloedt. Daarom kunt u gewoon deelnemen aan het verkeer of gevaarlijke machines bedienen wanneer u Pevaryi-crème gebruikt.

* Extra informatie over bepaalde bestanddelen
Pevaryl-crème bevat benzoëzuur (E 210) en butyihydroxyanisol (E 320). Beide stoffen kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren_

ANDERE GENEESMIDDELEN EN PEVARYL-CRÈME
Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering van een van de middelen). Voor zover bekend, kunt u andere geneesmiddelen zonder bezwaar gelijktijdig gebruiken met Pevaryi-crème.

DOSERING VAN PEVARYL-CRÈME
Uw arts of apotheker vertelt u hoe vaak en hoe lang u Pevaryl-crème moet gebruiken. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen zijn de regels als volgt,
Breng de crème elke ochtend en avond aan; zonder ook maar een dag over te slaan. Wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is (meestal na enkele weken), ga dan nog minstens 1 week door met behandelen. Hiermee voorkomt u dat de klacht snel terugkomt,
Wanneer na 14 dagen gebruik van Pevaryl-crème geen enkele verbetering van de aandoening is opgetreden, raadpleeg dan uw arts.

HOE MOET U PEVARYL-CRÈME GEBRUIKEN?
1. Was de aangetaste plekken en haal losse schilfers weg. Droog de plekken daarna zorgvuldig af met een aparte handdoek. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen.
2. Breng Pevaryl-crème dun aan op de schimmelplekken en op de huid onmiddellijk eromheen en wrijf de crème zachtjes in, tot deze volledig in de huid gedrongen is. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen en op de voetzooi. Op plaatsen die snel vochtig worden (bijvoorbeeld tussen de tenen en in huidplooien), kunt u het beste na het aanbrengen van de crème een gaasverband aanbrengen, om de huid goed droog te houden.
3. Was daarna zorgvuldig uw handen (behalve wanneer de crème voer uw handen bedoeld is).
4. Trek dan schone kleren, kousen, sokken aan. Op die manier besmet u uzelf niet opnieuw en geneest de huid sneller.

Nieuwe tube openmaken
Draai de dop los, keer deze om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit.

STOPPEN MET PEVARYL-CRÈME
U kunt zonder bezwaar stoppen met Pevaryl-crème, maar als u het op doktersvoorschrift gebruikt, stel dan uw arts op de hoogte.

WAT MOET U DOEN B1J OVERDOSERING?
Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Pevaryl-crème heeft gebruikt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie ander 'Dosering van Pevaryl-crème'). Wanneer Pevaryl-crème te dik of te vaak wordt gebruikt, kunnen er roodheid, zwelling of een brandend gevoel ontstaan. Stop in dit geval met Pevaryl en raadpleeg uw arts.
Als iemand per ongeluk Pevaryl-crème heeft ingeslikt, raadpleeg dan voor alle zekerheid een arts.

WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN PEVARYL-CREME TE GEBRUIKEN?
Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten Pevaryl-crème aan te brengen. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen dubbele hoeveelheid aanbrengen; u moet de vergeten keer dan overslaan. Probeer echter niet te vergeten uw geneesmiddel aan te brengen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. De behandeling met Pevaryl-crème wordt in het algemeen geed verdragen (als u de crème tenminste dun aanbrengt en niet langer gebruikt dan uw arts heeft voorgeschreven).
Zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten) komen roodheid, branderigheid en blaasjes op de huid voor. Wanneer dit elke keer na het aanbrengen gebeurt, kan dit wijzen op een overgevoeligheid. Stop dan met het gebruik van Pevaryl en raadpleeg uw arts.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U PEVARYL-CREME?
De juiste bewaarwijze is:
* in een dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);
* samen met deze gebruiksaanwijzing;
* buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG IS PEVARYL-CREME HOUDBAAR?
Ais u Pevaryl-crème op de juiste manier bewaart, is een ongeopende tube houdbaar tot de datum die op het doosje en/of op de tube staat. Bijvoorbeeld: niet te gebruiken na 08-2008 of EXP.: 08-2008 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2008 niet meer mag gebruiken.

Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in juli 2005.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen meet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.
Wat houdt een juist gebruik in?
Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
- Gebruik het alleen in de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid.
Gebruik het niet langer dan is aangegeven door uw arts.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerste hulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.
Wilt u meer weten over Pevaryl-crème of over schimmelaandoeningen van de huid?
Vragen over Pevaryl-crème of over schimmelaandoeningen van de huid kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker.