Phosphoral™
BIJSLUITER
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

IN DEZE BIJSLUITER:
1.Wat is Phosphoral en waarvoor wordt het gebruikt? 4. Mogelijke bijwerkingen
2.Wat u moet weten voordat u Phosphoral inneemt 5. Hoe bewaart u Phosphoral?
3. Hoe wordt Phosphoral ingenomen?

PHOSPHORAL, drank
- De werkzame stof is dinatriumwaterstoffosfaat-dodecahydraat 10,8 g/45 ml (0,24 g/ml) en natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat 24,4 g/45 ml (0,542 g/ml)
- De andere bestanddelen zijn glycerol, sacharinenatrium, natriumbenzoaat (E211), gember-citroensmaak en gezuiverd water. De citroensmaak bestaat uit oleoresin gember, alcohol, citroenolie, deels gedeterpineerd citroenolie, citroenzuur en water. Het natriumgehalte is 5,0 g per dosis van 45 ml.

Registratiehouder:
E.C. De Witt & Company Limited. Tudor Road. Manor Park. Runcorn.WA7 1SZ. Verenigd Koninkrijk

Voor inlichtingen en correspondentie:
Ferring B.V.. Postbus 184. 2130 AD Hoofddorp

In het register ingeschreven onder RVG 21551

1.WAT IS PHOSPHORAL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Phosphoral is een drank en de verpakking bevat twee 45 ml flessen. Elke fles bevat één dosis.
Phosphoral is een zouthoudend laxeermiddel, dat werkt door het watergehalte van uw ontlasting te doen toenemen.
Phosphoral wordt voorgeschreven om uw darmen te reinigen vóór een “endoscopie”, dat is een inwendig kijkonderzoek van de darmen, of vóór een operatie aan de dikke darm of vóór een röntgenonderzoek.

2.WAT U MOET WETEN VOORDAT U PHOSPHORAL INNEEMT
Neem Phosphoral niet in:
- als u overgevoelig (allergisch) bent voor dinatriumwaterstoffosfaat-dodecahydraat, natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat of voor één van
de andere bestanddelen van Phosphoral.
- als u weet of vermoedt dat u een verstopte, geperforeerde of verlamde darm heeft.
- als u hartklachten heeft die ademloosheid of gezwollen enkels tot gevolg hebben.
- als u een vergroot darmkanaal heeft.
- als u aan gestoorde nierfunctie lijdt.
- als u misselijk bent, braakt of maagpijn heeft.
- als u een actieve darmontsteking heeft.
Phosphoral niet bij kinderen beneden 15 jaar gebruiken.

Pas goed op met Phosphoral: Indien u in een zwakke toestand of bejaard bent,of indien u aan een hart- of nieraandoening lijdt, of indien u een kunstmatige opening naar het colon (colostoma) heeft, of als u op een zoutarm dieet bent, of als u al verstoringen heeft in het zoutgehalte van uw bloed, dan moet u uw arts inlichten alvorens Phosphoral te gebruiken. Het kan zijn dat u extra supervisie nodig heeft tijdens de behandeling.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Inname van Phosphoral met voedsel en drank: Zie rubriek 3. ‘Hoe wordt Phosphoral ingenomen?’.

Zwangerschap: Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. U dient Phosphoral niet te gebruiken indien u zwanger bent.

Borstvoeding: Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Indien u borstvoeding geeft dan u moet u uw arts raadplegen. Deze zal dan beslissen of u Phosphoral kunt gebruiken.

Rijvaardigheid en bediening van machines: Niet van toepassing.

Inname van Phosphoral samen met andere geneesmiddelen: Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Licht uw arts in ieder geval in over geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of pijn in de borststreek (calciuminstroomblokkeerders), geneesmiddelen voor het legen van de blaas (diuretica), bepaalde geneesmiddelen voor psychische aandoeningen (lithium), en andere geneesmiddelen die uw water- en zoutevenwicht zouden kunnen beïnvloeden.
Wanneer u Phosphoral gebruikt kan het voorkomen dat het lichaam regelmatig gebruikte geneesmiddelen (bijv. orale voorbehoedsmiddelen, geneesmiddelen voor suikerziekte of epilepsie of antibiotica) minder goed of geheel niet opneemt.

3. HOE WORDT PHOSPHORAL INGENOMEN?
Dit product is alleen bestemd voor volwassenen; niet aan kinderen beneden 15 jaar geven.
Niet iedereen reageert op dezelfde manier op laxeermiddelen. Het is mogelijk dat Phosphoral meerdere stoelgangen veroorzaakt.
Het middel begint dikwijls na 30 minuten te werken en kan 6 uur werkzaam zijn. Wij raden u aan in de nabijheid van een toilet te blijven totdat de stoelgangen stoppen.
Het is belangrijk dat u geen vast voedsel eet gedurende de behandeling met Phosphoral.
In plaats van vast voedsel voor ontbijt, middageten en avondeten moet u “heldere vloeistoffen” of water drinken.
“Heldere vloeistoffen” zijn: water, heldere soep, gezeefde vruchtensap zonder vruchtvlees (maar geen rood of paars gekleurde vruchtensappen), thee of koffie zonder melk, heldere koolzuurhoudende en niet-koolzuurhoudende niet-alcoholische dranken, bijv. limonade.
U moet uw behandeling met Phosphoral beginnen op DE DAG VÓÓR uw ziekenhuisafspraak.
U moet nagaan wanneer uw afspraak is. Indien uw afspraak vóór 12 uur ’s middags is dan moet u de doseringsinstructies voor een morgenafspraak volgen.
Indien uw afspraak na 12 uur ’s middags is dan moet u de doseringsinstructies voor een middagafspraak volgen.

Niet vergeten: Dit geneesmiddel is alleen voor u voorgeschreven en dient niet langer dan één dag te worden gebruikt zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Phosphoral te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Phosphoral heeft ingenomen dan u zou mogen:
Indien u meer Phosphoral inneemt dan u verteld was, of indien iemand anders Phosphoral heeft ingenomen, dan moet u een arts of ziekenhuis raadplegen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Phosphoral bijwerkingen veroorzaken.
Het kan voorkomen dat het gebruik van Phosphoral bijwerkingen veroorzaakt zoals hoofdpijn, braken, vermoeidheid, misselijkheid, maagpijn, opgezwollen gevoel in de maag, maagkrampen of darm-krampen, diarree of allergische reacties (met of zonder uitslag), krachteloosheid, rillingen of duizeligheid.
Bij sommige patiënten kan water aan de weefsels onttrokken worden (dehydratie) of kunnen verstoringen optreden in het zoutgehalte van het bloed (electrolytverstoringen).
Zeer zelden worden bij het onderzoek kleine zweertjes (aften) waargenomen in het onderste deel van de darm. Deze zijn niet van belang voor het ziektebeeld en zullen vanzelf weer verdwijnen.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PHOSPHORAL?
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Niet bewaren boven 25 °C.
Gebruik Phosphoral niet meer na de datum op de verpakking achter exp.

Deze bijsluiter werd voor het laatst herzien/goedgekeurd in juli 2002.

Morgenafspraak (08.00 uur – 12.00 uur)
DE DAG VÓÓR UW AFSPRAAK
Drink om 7.00 uur als ontbijt tenminste één vol glas water of
“heldere vloeistof”. U kunt meer drinken indien u dat wenst.
Neem onmiddellijk hierna uw eerste dosis. De inhoud van een
fles (45 ml) Phosphoral in een half glas (120 ml) koud water
verdunnen. Deze oplossing drinken, gevolgd door een vol glas
(240 ml) koud water. U kunt nog meer koud water drinken indien
gewenst.
Drink om 13.00 uur als middageten tenminste drie volle glazen
(totaal 720ml) “heldere vloeistof” of water. U mag meer drinken
indien u dat wenst.
Gedurende de middag kunt u zoveel water of “heldere vloeistof”
drinken als u wilt.
Drink om 19.00 uur als avondeten tenminste één vol glas
“heldere vloeistof” of water. U mag meer drinken indien u dat
wenst.
Neem onmiddellijk hierna uw tweede dosis.De inhoud van de
tweede fles (45 ml) Phosphoral in een half glas (120 ml) koud
water verdunnen. Deze oplossing drinken, gevolgd door een vol
glas (240 ml) koud water, of meer indien gewenst.
Tot middernacht mag U zoveel water of “heldere vloeistof”
drinken als u nodig acht.

Middagafspraak (12.00 uur – 17.00 uur)
DE DAG VÓÓR UW AFSPRAAK
Eet om 13.00 uur als middageten een lichte snack, bijvoorbeeld
soep en een boterham. Na het middageten mag u geen vast
voedsel innemen tot na uw ziekenhuisafspraak.
Gedurende de middag mag u zoveel water of “heldere vloeistof”
drinken als u wilt.
Drink om 19.00 uur als avondeten tenminste één glas water of
“heldere vloeistof”. U mag meer drinken indien u dat wenst.
Neem onmiddellijk hierna uw eerste dosis. De inhoud van één
fles (45 ml) Phosphoral in een half glas (120 ml) koud water
verdunnen. Deze oplossing drinken, gevolgd door een vol glas
(240 ml) koud water. U kunt nog meer water of “heldere
vloeistof” drinken indien gewenst.
Gedurende de avond moet u tenminste drie volle glazen (720
ml) “heldere vloeistof” of water drinken voordat u naar bed gaat.

DE DAG VAN UW AFSPRAAK
Drink om 7.00 uur als ontbijt tenminste één glas “heldere
vloeistof” of water. U mag meer drinken indien u dat wenst.
Neem onmiddellijk hierna uw tweede dosis. De inhoud van de
tweede fles (45 ml) Phosphoral in een half glas (120 ml) koud
water verdunnen. Deze oplossing drinken, gevolgd door
tenminste één vol glas (240 ml) koud water. U mag meer water of
“heldere vloeistof” drinken indien gewenst.
Tot 08.00 uur mag u nog meer water of “heldere vloeistof” drinken.