BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Phosphoral 24,4 g / 10,8 g, drank
natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat en dinatriumfosfaat-dodecahydraat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Phosphoral en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Phosphoral inneemt
3. Hoe wordt Phosphoral ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Phosphoral
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS PHOSPHORAL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Phosphoral is een darmreinigend product, dat werkt door het watergehalte van uw ontlasting te doen toenemen. Het is een drank die u via de mond inneemt en de verpakking bevat twee 45 ml flessen. Elke fles bevat één dosis.

U dient Phosphoral in te nemen om uw darmen (dikke darm of colon) te reinigen vóór een “endoscopie”, dat is een inwendig kijkonderzoek van de darmen, of vóór een operatie aan de dikke darm of vóór een röntgenonderzoek. Het is belangrijk dat uw darmen volledig leeg zijn zodat uw artsen het goed kunnen bekijken.
Phosphoral is geen behandeling voor verstopping.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PHOSPHORAL INNEEMT
Neem Phosphoral niet in als u:

* allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen in dit geneesmiddel: dinatriumfosfaat-dodecahydraat, natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat of voor één van de andere bestanddelen van Phosphoral (zie rubriek 6 voor een lijst hiervan)
* jonger bent dan 18 jaar
* misselijk bent, braakt of buikpijn heeft
* aan nierfalen lijdt
* aan congestief hartfalen lijdt
* een abnormale vochtophoping in de buik heeft
* weet of vermoedt dat u een verstopte, geperforeerde of verlamde darm heeft
* een erfelijk of verkregen vergroot darmkanaal heeft (megacolon)
* een actieve darmontsteking heeft
* overactieve bijschildklieren (hyperparathyreoïdie) heeft

Neem Phosphoral niet in in combinatie met andere laxeermiddelen die natriumfosfaat bevatten.

Overleg met uw arts wanneer een van de bovenstaande punten voor u van toepassing is. Uw arts zal dan beslissen of Phosphoral voor u geschikt is.

Wees extra voorzichtig met Phosphoral als u:
* in een zwakke toestand of een oudere patiënt bent (65 jaar of ouder)
* aan een hart- of nieraandoening lijdt
* lijdt aan veranderingen in zoutspiegels in uw lichaam (verstoringen van elektrolytbalans) of risico loopt van dergelijke veranderingen, bijvoorbeeld als u uitgedroogd bent
* lage bloeddruk heeft of verminderde beweging in delen van of al uw ingewanden heeft
* een kunstmatige opening naar het colon (colostoma) of de ileus (ileostoma) heeft
* een ander soort operatie of chirurgische ingreep op uw maag en darmen hebt ondergaan
* op een zoutarm dieet bent

Raadpleeg uw arts indien u denkt dat één van de bovenstaande waarschuwingen nu voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Phosphoral zou kleine veranderingen in het hartritme kunnen veroorzaken door verstoringen van het zoutgehalte in het bloed zodat u mogelijk nauwlettender medisch toezicht nodig heeft tijdens uw behandeling.
Na inname van Phosphoral zult u vaker en dunnere ontlasting hebben. U moet zoveel mogelijk heldere vloeistoffen (zie rubriek 3) drinken zodat u niet uitgedroogd raakt.
Dit product werkt over het algemeen binnen 30 minuten tot 6 uur. Als u geen ontlasting heeft gehad binnen 6 uur na inname, hetzij de eerste of de tweede dosis, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen omdat u anders kunt uitdrogen.

Inname met andere geneesmiddelen

Alvorens Phosphoral in te nemen dient u uw arts of apotheker te vertellen dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Dit geldt vooral voor:
* geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) of angina (calciumkanaalblokkers)
* geneesmiddelen voor het ledigen van de blaas (diuretica)
* niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) zoals aspirine
* bepaalde geneesmiddelen voor psychische aandoeningen (die lithium bevatten)
* andere geneesmiddelen waardoor u kunt uitdrogen of verschillende zoutspiegels (kalium,
natrium, fosfaat of water) in uw lichaam kunnen veranderen (uw elektrolytbalans);
* geneesmiddelen die het hartritme kunnen veranderen
* bijschildklierhormoongeneesmiddelen
* geneesmiddel dat regelmatig via de mond wordt ingenomen: bijvoorbeeld orale anticonceptiva en geneesmiddelen voor epilepsie of diabetes of antibiotica omdat Phosphoral de absorptie van deze orale geneesmiddelen kan vertragen of volledig belemmeren, waardoor ze minder effectief of ineffectief zijn.
Overleg met uw arts of apotheker als u twijfelt.

Inname van Phosphoral met voedsel en drank Zie rubriek 3 van deze bijsluiter.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel het uw arts als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent voordat u Phosphoral inneemt. Als u borstvoeding geeft moet u hiermee gedurende 24 uur na de inname van de tweede dosis Phosphoral stoppen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Kwetsbare mensen en ouderen (65 jaar en ouder)
Let vooral op het advies dat wordt gegeven in de sub-rubrieken “Wees extra voorzichtig met Phosphoral” en “Inname met andere geneesmiddelen” (hierboven) evenals op de instructies over “Hoe wordt Phosphoral ingenomen” in Rubriek 3 (hieronder). Het is mogelijk dat u speciaal medisch toezicht nodig hebt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen voertuig, gebruik geen machines of gereedschap wanneer u zich moe of duizelig voelt of denkt dat u uitgedroogd bent na het innemen van Phosphoral. U moet ook in de buurt van een toilet blijven nadat u het geneesmiddel heeft ingenomen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Phosphoral

Phosphoral bevat 5,0 g natrium per 45 ml, wat schadelijk kan zijn voor mensen die een natriumarm (zoutarm) dieet moeten volgen.
Dit geneesmiddel bevat ook een zeer kleine hoeveelheid ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

3. HOE WORDT PHOSPHORAL INGENOMEN

Volg bij inname van Phosphoral nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

* Voordat u voor het eerst begint met het innemen van Phosphoral tot na uw onderzoek is het belangrijk dat u alleen “heldere vloeistoffen” drinkt. Neem geen vast voedsel.
* “Heldere vloeistoffen” betekent water, heldere of gezeefde soep waaruit vaste deeltjes zijn verwijderd, gezeefde vruchtensap zonder vruchtvlees (maar geen rode of paarse vruchtensappen), thee of koffie zonder melk, heldere koolzuurhoudende en niet-koolzuurhoudende niet-alcoholische dranken, bijv. limonade.
* Om te helpen voorkomen dat u misselijk wordt tijdens het innemen van dit geneesmiddel, dient u zo veel mogelijk heldere vloeistoffen te drinken.
* Phosphoral kan een aantal diarree-achtige ontlastingen veroorzaken. Het begint vaak binnen 30 minuten te werken en kan tot 6 uur blijven werken. Blijf in de buurt van een toilet tot u geen ontlasting meer hebt.
Als u binnen 6 uur na inname van de eerste of tweede dosis Phosphoral geen ontlasting hebt gehad, moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen omdat u uitgedroogd kunt raken.

U moet Phosphoral beginnen in te nemen op de dag vóór uw ziekenhuisafspraak.

Hoe neemt u uw eerste of tweede dosis
Hiervoor verdunt u de inhoud van één fles (45 ml) Phosphoral in een half glas (120 ml) koud water. Drink dit op en volg met ten minste één vol glas (240 ml) koud water. Drink zoveel mogelijk heldere vloeistof om het vocht dat u bij stoelgangen verliest aan te vullen.

Wanneer neemt u uw eerste of tweede dosis
Raadpleeg de twee onderstaande vakken, afhankelijk van de tijd van uw afspraak in het ziekenhuis.
Als u zich niet volledig aan deze instructies houdt, gaat uw onderzoek of chirurgische ingreep mogelijk niet door.

Ochtendafspraak (08.00 uur – 12.00 uur) DE DAG VÓÓR UW AFSPRAAK
Drink om 7.00 uur als ontbijt tenminste één vol glas (240 ml) water of heldere vloeistof. U mag meer drinken indien u dat wenst.
Neem onmiddellijk hierna uw eerste dosis (zie boven).
Drink om 13 uur als middageten ten minste drie volle glazen (totaal 720 ml) heldere vloeistof. Gedurende de middag mag u heldere vloeistof blijven drinken indien u dat wenst.
Drink om 19.00 uur als avondeten ten minste één vol glas (240 ml) water of heldere vloeistof. U mag meer drinken indien u dat wenst.
Neem onmiddellijk hierna uw tweede dosis (zie boven).
Tot middernacht mag U zoveel water of heldere vloeistof drinken als u wilt. Als u na middernacht nog “heldere vloeistof” drinkt kan dat resulteren in nachtelijke toiletbezoeken wat de nachtrust zal verstoren.

Middagafspraak (12.00 uur – 17.00 uur) DE DAG VÓÓR UW AFSPRAAK
Eet om 13.00 uur als middageten een lichte snack, bijvoorbeeld soep en een boterham.
Na het middageten mag u geen vast voedsel innemen tot na uw ziekenhuisafspraak. Gedurende de middag mag u zoveel heldere vloeistof drinken als u wilt.
Drink om 19.00 uur als avondeten tenminste één vol glas (240 ml) water of heldere vloeistof. U mag meer drinken indien u dat wenst.
Neem onmiddellijk hierna uw eerste dosis (zie boven).
Gedurende de avond moet u tenminste drie volle glazen (720 ml) water of heldere vloeistof drinken voordat u naar bed gaat.

DE DAG VAN UW AFSPRAAK
Drink om 7.00 uur als ontbijt tenminste één glas heldere vloeistof. U mag meer drinken indien u dat wenst.
Neem onmiddellijk hierna uw tweede dosis (zie boven).
Tot 08.00 uur mag u heldere vloeistof blijven drinken. Als u na 08.00 uur nog heldere vloeistof drinkt, zult u nog vaker naar de toilet moeten wat lastig kan zijn in verband met uw ziekenhuisafspraak.

Zorg dat u na uw afspraak in het ziekenhuis volop vloeistof drinkt om vloeistof te vervangen die u bent kwijtgeraakt door het innemen van Phosphoral.

Wat u moet doen als u meer van Phosphoral heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer Phosphoral in heeft genomen dan u verteld was, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of apotheker omdat u uitgedroogd kunt zijn, problemen kunt krijgen met uw hart en bloedcirculatie, ademhalingsproblemen kunt hebben, zich angstig kunt voelen of buikpijn kunt hebben.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Phosphoral in te nemen

Raadpleeg uw arts voor advies. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Phosphoral bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Zeer zelden kan Phosphoral ernstige allergische reacties al dan niet met uitslag veroorzaken. Informeer onmiddellijk uw arts of neem contact op met de afdeling spoedeisende hulp van uw dichtstbijzijnde ziekenhuis wanneer uw handen, gezicht, lippen, keel of tong beginnen te zwellen of wanneer u problemen hebt met ademhalen of slikken.

Andere mogelijke bijwerkingen met Phosphoral:
Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):
misselijkheid, buikpijn, opgezette buik en diarree, koude rillingen, zwakte en duizeligheid.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): braken, pijn op de borst en hoofdpijn

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): uitdroging Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):
hartaanval, hartkloppingen, lage bloeddruk, veranderingen in het zoutgehalte (elektrolyten) van het bloed (wat kan leiden tot spiertrekkingen of spierkrampen), spierkrampen, tintelingen, bewustzijnsverlies, ophoping van calcium in de nieren en nierfalen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PHOSPHORAL

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Phosphoral niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter de afkorting ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 25 °C.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Phosphoral

De werkzame bestanddelen in elke fles van 45 ml zijn natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat 24,4 g en dinatriumfosfaat-dodecahydraat 10,8 g.

De andere bestanddelen zijn natriumbenzoaat (E211), sacharinenatrium, glycerol, gezuiverd water en gember-citroensmaak die bestaat uit oleoresingember, alcohol, citroenolie, gedeeltelijk gedeterpineerde citroenolie, citroenzuur en gezuiverd water.

Hoe ziet Phosphoral er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Phosphoral is een heldere, kleurloze drank met gember-citroen geur en het is verpakt per 2 of 100 flessen van 45 ml met draaidop. Iedere fles bevat één dosis. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratorios Casen-Fleet S.L.U.
Autovía de Logroño, Km. 13,300, 50180 UTEBO, Zaragoza, Spanje

Voor inlichtingen en correspondentie:
Tramedico B.V.
Pampuslaan 1861382 JS Weesp

In het register ingeschreven onder RVG 21551

Dit geneesmiddel is onder de volgende namen geautoriseerd in de Lidstaten van de EEA :
Denemarken: Phosphoral oral opløsning
Duitsland: Fleet Phospho-soda Lösung zum Einnehmen
Finland: Phosphoral oraaliliuos
Frankrijk: Fleet Phospho-Soda, solution buvable
Griekenland: Fleet Phospho-soda Ierland: Fleet Phospho-soda oral solution Italië: FleetOS soluzione oral
Nederland: Phosphoral 24,4g / 10,8g, drank
Oostenrijk: Fleet Phospho-soda Lösung zum Einnehmen
Portugal: Fleet Phospho-Soda Solução oral
Spanje: Fosfosoda solución oral
Verenigd Koninkrijk: Fleet Phospho-soda oral solution
Zweden: Phosphoral oral lösning

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 10/2010.