Postinor 1500 microgram tablet levonorgestrel

Deze bijsluiter geeft informatie over Postinor 1500. Leest u hem voor gebruik zorgvuldig en volledig door want er staat belangrijke informatie in. Bewaar deze bijsluiter, misschien is het noodzakelijk dat u hem nog eens leest. Als u nog vragen heeft of iets niet begrijpt, neemt u dan contact op met uw arts of apotheek.

Wat staat er in deze bijsluiter?
1 Wat is Postinor 1500?
2. Wanneer gebruikt u Postinor 1500?
3. Hoe werkt Postinor 1500?
4. Voordat u Postinor 1500 gebruik:
Wanner mag u Postinor 1500 niet gebruiken?
Wanneer is Postinor 1500 minder geschikt?
- Als u zwanger bent..
Als u borstvoeding
Als u ook ander geneesmiddelen gebruikt... Wat u nog meer moet weten
5. Hoe moet u Postinor 1500 gebruiken?
Hoe vaak kunt u Postinor 1500 gebruiken? Wat te doen als u moet overgeven?
- Wat te doen als u te veel tabletten tegelijk hebt ingenomen (overdosis)
b. Nadat u Postinor 1500 hebt ingenomen
- Het gebruik van voorbehoedsmiddelen
- De menstruatie
- Als u zich zorgen maakt over SOA (geslachtsziekten)
- Deelname aan het verkeer en het bedienen van machines
7. Mogelijke bijwerkingen
8. Hoe moet u Postinor 1500 bewaren?
9. Overige informatie
10.Medisch advies

Postinor wordt in de handel gebracht door:
Medimpex UK Ltd.
127 Shirland Road
Londen W9 2E1)
Groot-Brittannië

Fabrikant:
Gedeon Richter Ltd.
1103 Budapest,
Gylimr6i ut 19-21 Hongarije

Postinor 1500 is in het register ingeschreven onder RVG 32253

1. Wat is Postinor 1500?

Postinor 1500 is een nood-anticonceptiepil die wordt gebruikt na onbeschermde geslachtsgemeenschap of bij het mislukken van de anticonceptie. Als u Postinor 1500 binnen 72 uur nadat u onbeschermd geslachtsverkeer hebt gehad volgens de gebruiksaanwijzing inneemt, kan het zwangerschap voorkomen. Hoe sneller Postinor 1500 na de onbeschermde geslachtsgemeenschap wordt ingenomen. hoe beter het werkt. Postinor 1500 is nadrukkelijk alleen bedoeld als nood-anticonceptie en niet geschikt als reguliere manier van anticonceptie aangezien de betrouwbaarheid lager is dan van de normale pil.

De verpakking van Postinor 1500 bevat een doordrukstrip met 1 ronde, witte tablet met aan een zijde de inscriptie "G00".

Levonorgestrel is een progestageen hormoon dat hetzelfde werkt als het natuurlijk vrouwelijke hormoon progesteron (zie ook "3. Hoe werkt Postinor 1500?")
Andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, povidon, siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

2. Wanneer gebruikt u Postinor 1500?

U gebruik Postinor 1500 als nood-anticonceptie binnen 72 uur na onbeschermd geslachtsverkeer of bij mislukken van de anticonceptie.

Als u de anticonceptiepil vergeten bent in de 2e of 3e week van uw pilstrip, dan is het gebruik van nood-anticonceptie niet nodig. U moet dan wel andere maatregelen nemen, zie hiervoor de bijsluiter van uw anticonceptiepil.

3. Hoe werkt Postinor 1500?

Volgens de huidige inzichten werkt Postinor 1500 als volgt:
• het voorkomt de eisprong;
• het voorkomt dat een bevrucht eitje zich innestelt in de baarmoeder.

4. Voordat u Postinor 1500 gebruikt

Wanneer mag u Postinor 1500 niet gebruiken?

U mag Postinor 1500 niet gebruiken als u overgevoelig bent voor levonorgestrel of één van de andere bestanddelen van Postinor 1500.

Wanneer is Postinor 1500 minder geschikt?
Het gebruik van Postinor 1500 wordt afgeraden als:

• u vroeger een buitenbaarmoederlijke zwangerschap hebt gehad (dit is het geval als de baby zich buiten de baarmoeder ontwikkelt);
• 1.1 een ontsteking van de eileiders hebt gehad;
• u een ernstige leverziekte hebt waardoor uw lever niet goed werkt;
• u lijdt aan een darmziekte die de opname van het medicijn vermindert (zoals de ziekte van Crohn);
U lijdt aan zeldzame erfelijke galactose intolerantie (niet verdragen van galactose);
U een zogenaamd Lapp lactase gebrek hebt;
• u problemen hebt met de opname in het lichaam van glucose en galactose (glucose/galactose malabsorptie).

Een eerder doorgemaakte buitenbaarmoederlijke zwangerschap en een ontsteking van de eileiders verhogen de kans op (nogmaals) een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Omdat Postinor 1500 niet altijd een zwangerschap voorkomt moet u als het bovenstaande het geval is eerst contact opnemen met uw arts om te overleggen of u Postinor 1500 kunt gebruiken.

Als u zwanger bent...
Postinor 1500 mag niet door zwangere vrouwen worden gebruikt. Als u al zwanger bent, kan Postinor 1500 deze zwangerschap niet afbreken. Postinor 1500 is dus geen abortuspil.

Mocht u toch al zwanger blijken te zijn of ondanks gebruik van Postinor 1500 toch zwanger worden dan is er bij normaal gebruik volgens de gebruiksaanwijzing geen gevaar dat Postinor 1500 schadelijk is voor de baby (foetus). Wel moet u contact opnemen niet uw arts. Uw arts wil misschien controleren of u geen buitenbaarmoederlijke zwangerschap hebt. Dit is vooral van belang als:
• u ernstige pijn in uw onderbuik hebt nadat u Postinor 1500 hebt gebruikt;
• u al eens eerder buitenbaarmoederlijke zwangerschap hebt gehad;
• u een operatie de eierstokken hebt ondergaan;
• of als u een bekkeninfectie hebt gehad.

Als u borstvoeding geeft...
Vrouwen die borstvoeding geven kunnen Postinor 1500 gebruiken, maar moeten onderstaande voorzorgsmaatregelen nemen.
Een klein gedeelte (0,1%) van de hoeveelheid levonorgestrel in Postinor 1500 komt in de moedermelk terecht. Het is verstandig de borstvoeding direct voor de inname van de Postinor 1500 tablet te geven en gedurende tenminste 6 uur na inname van de Postinor 1500 tablet de borstvoeding af te kolven en melk weg te gooien.

Als u ook ander geneesmiddelen gebruikt...
Sommige geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van Postinor 1500 verminderen. Hieronder vallen antibiotica (bijvoorbeeld rifabutine en griseofulvine) die worden gebruikt voor sommige infecties. Ook kruidenmiddelen die Sint-jans kruid bevatten, kunnen de werking van Postinor 1500 verminderen. Hetzelfde geldt voor de geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïn en carbamazepine), middelen tegen tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine) of tegen een HIV- infectie (bijvoorbeeld ritonavir).

Wat u nog meer moet weten
Een nood-anticonceptiepil moet alleen in noodgevallen worden gebruikt en niet als, of in plaats van, een gewoon voorbehoedsmiddel. Een nood-anticonceptiepil kan namelijk niet in alle gevallen een zwangerschap voorkomen en is minder betrouwbaar dan reguliere anticonceptiemethoden (de pil, condoom).

Als u niet zeker weet wanneer u onbeschermde geslachtsgemeenschap hebt gehad, of als u in dezelfde menstruatiecyclus (meer dan 72 uur geleden) al eens eerder onbeschermde geslachtsgemeenschap hebt gehad, is het mogelijk dat er ai een bevruchting heeft plaatsgevonden. In dat geval kan Postinor 1500 dus geen zwangerschap meer voorkomen. Dit betekent dat Postinor 1500 geen methode is om de zwangerschap af te breken (het is géén abortuspil).

5. Hoe moet u Postinor 1500 gebruiken

Neem zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen 72 uur) na een onbeschermde geslachtsgemeenschap de tablet in met een half glas water (niet kauwen op de tablet). Stel het innemen van de tablet niet uit. De werkzaamheid is het grootst als hij zo snel mogelijk wordt ingenomen, bij voorkeur binnen 12 uur, en niet later dan 72 uur (3 dagen) na onbeschermde geslachtsgemeenschap. Postinor 1500 kan op elk moment van de menstruatiecyclus worden ingenomen. Postinor 1500 kan alleen een zwangerschap door onbeschermde geslachtsgemeenschap in de 72 uur voorafgaande aan inname van Postinor 1500 voorkomen. Indien er na inname van Postinor 1500 opnieuw onbeschermde geslachtsgemeenschap plaatsvindt (ook als dat in dezelfde menstruatiecyclus is), is er opnieuw risico op zwangerschap.

Neem contact op met uw huisarts indien er meer dan 72 uur is verstreken sinds de onbeschermde geslachtsgemeenschap. Hij/zij kan ter voorkoming van een zwangerschap een koperhoudend spiraaltje plaatsen (dit kan tot en met de 5e dan na de onbeschermde geslachtsgemeenschap) of adviseren over andere mogelijkheden.

Hoe vaak kunt U Postinor 1500 gebruiken?

Dit product voor eenmalig gebruik. U dient Postinor 1500 alleen te gebruiken in noodgevallen en niet als standaard manier van anticonceptie. Als Postinor 1500 vaker dan eenmaal per menstruatiecyclus wordt gebruikt, is het minder betrouwbaar. Bovendien kan de cyclus in de war raken.

Belangrijk: een nood-anticonceptiepil als Postinor 1500 moet niet als gewoon voorbehoedsmiddel worden gebruikt, omdat deze methode minder betrouwbaar is dan andere vormen van anticonceptie. Als u een seksuele relatie hebt en niet zwanger wilt raken, vraag dan uw arts om advies met betrekking tot een voorbehoedsmiddel dat geschikt voor u is. Zie ook de rubriek 'Medisch advies'.

Wat te doen als u moet overgeven?
Als u binnen 3 uur na inname van Postinor 1500 moet overgeven, moet u direct een nieuwe tablet innemen.

Wat te doen als u te veel tabletten tegelijk hebt ingenomen (overdosis)?

Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van te veel Postinor 1500 tabletten in één keer. Mocht u meer dan 1 tablet tegelijk hebben ingenomen dan kan u mogelijk last krijgen van misselijkheid, overgeven of een menstruatieachtige bloeding.

6. Nadat u Postinor 1500 hebt ingenomen

Het gebruik van voorbehoedsmiddelen
Als u voor uw volgende menstruatie geslachtsgemeenschap wilt hebben, dan moet u een voorbehoedsmiddel gebruiken (condoom of een pessarium) totdat de volgende menstruatie begint. Postinor 1500 beschermt u NIET gedurende de rest van uw cyclus tegen ongewenste zwangerschap.

Als u de pil bent vergeten
Als u een van de eerste zeven pillen van de pilstrip bent vergeten in te nemen en het langer dan 36 uur duurt voordat u de volgende pil inneemt, dan bent u een week niet beschermd tegen zwangerschap. Als u in deze week onbeschermde geslachtsgemeenschap hebt, kunt u Postinor 1500 gebruiken. Ondertussen moet u ook gewoon uw pilstrip afmaken. Om een zwangerschap te voorkomen moet u de eerste 7 dagen ook een extra voorbehoedsmiddelen gebruiken (condoom of pessarium).

De volgende menstruatie
Na gebruik van Postinor 1500 is de menstruatie gewoonlijk normaal en op de te verwachten datum; soms echter enkele dagen eerder of later. Als uw menstruatie meer dan 5 dagen te laat is, of als er op het tijdstip waarop u uw menstruatie verwacht en 'abnormale' bloeding optreedt of als U om een andere reden denkt dat u zwanger bent, moet u (laten) controleren of er geen zwangerschap is ontstaan, door middel van een zwangerschapstest.

Als u toch zwanger wordt nadat u dit geneesmiddel hebt ingenomen, is het van groot belang dat u naar uw arts gaat.

Als u zich zorgen maakt over SOA (geslachtsziekten)
Als u geen condoom hebt gebruikt (of als het is gescheurd of afgegleden) tijdens de geslachtsgemeenschap, is het mogelijk dat u een geslachtsziekte of het HIV virus hebt opgelopen. De nood-anticonceptiepil biedt geen bescherming tegen infectie met het HIV virus en ook niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA, geslachtsziekten), dat doet alleen een condoom. Vraag uw huisarts of een SOA-polikliniek om advies als u niet zeker weet of degene waarmee u onbeschermde geslachtsgemeenschap hebt gehad een SOA heeft.

Deelname aan het verkeer en het bedienen van machines

Voor zover bekend heeft Postinor 1500 geen invloed op de rijvaardigheid (deelname aan het verkeer) en het vermogen machines te bedienen.

7. Mogelijke bijwerkingen
Zoals bij alle geneesmiddelen het geval is, kan ook Postinor 1500 bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van levonorgestrel:
• misselijkheid (bij 14-24% van de gebruiksters);
• overgeven (bij 1-8% van de gebruiksters). Bent u daar één van, lees dan 'Wat te doen als u moet overgeven?');
• pijn in de onderhuik, duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn (bij 14-21% van de gebruiksters);
• gevoelige borsten (bij 3-17% van de gebruiksters);
• veranderingen in het patroon van de maandelijkse bloedingen; de menstruatie zal hij sommige vrouwen eerder en bij andere later komen (bij 5-20% van de gebruiksters);
• onregelmatige bloedingen zijn hij 8 tot 31% van de gebruiksters gemeld en kunnen tot de volgende menstruatiecyclus voortduren;
• effecten op de huid door overgevoeligheid voor Postinor 1500.

Neem contact op met uw arts of apotheker, wanneer er zich een bijwerking voordoet die ernstig is of die niet in deze bijsluiter staat vermeld.

8. Hoe moet u Postinor 1500 bewaren?

Bewaar Postinor 1500 tablet in de originele verpakking; de doordrukstrip in het doosje. De uiterste gebruiksdatum (maand-jaar) staat op de verpakking vermeld achter "Exp". Gebruik het geneesmiddel niet na deze datum maar geef het af bij uw apotheek; daar zorgt men er dan voor dat het op de juiste wijze vernietigd zal worden.

Raadpleeg bij twijfel over de houdbaarheid uw apotheker.

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen!

9. Overige informatie

Als u na het lezen van deze bijsluiter nog ergens niet zeker van bent of als u vragen hebt, neem dan contact op met u apotheker of arts of kijk op de website van de Rutger Nisso Groep (www.rutgersnissogroep.nl).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in juli 2006,

10. Medisch advies

Informatie over de menstruatiecyclus en voorbehoedsmiddelen (anticonceptie)
De menstruatiecyclus is de tijd tussen twee menstruaties. Gewoonlijk duurt de cyclus 28 dagen, maar de duur kan van vrouw tot vrouw verschillen.
Een vrouw menstrueert alleen wanneer ze niet zwanger is. Tijdens elke cyclus komt een eicel vrij in één van de 2 eierstokken (dit wordt 'eisprong' genoemd). De eisprong vindt gewoonlijk plaats halverwege de cyclus maar kan ook op een ander moment tijdens de cyclus plaatsvinden.
Na de geslachtsgemeenschap kunnen mannelijke zaadcellen (sperma) in de buurt van de eicel komen en de eicel bevruchten (d.w.z. het samengaan van de eicel en een spermacel om zo een embryo te vormen). Na een paar dagen nestelt de bevruchte eicel zich in de baarmoeder en begint de zwangerschap.
Daarom kan een vrouw na geslachtsgemeenschap zwanger worden als tijdens het vrijen geen voorbehoedsmiddel wordt gebruikt.

Voorbehoedsmiddelen (anticonceptie methoden) werken als volgt:
• het voorkomen van de eisprong: dit is het geval met de anticonceptiepil;
• het voorkomen van de bevruchting (het samengaan van het sperma niet de eicel); dit is het geval bij een condoom;
• het voorkomen van het innestelen van een bevruchte eicel in de baarmoeder: dit is het geval bij de anticonceptiepil en een spiraaltje.
Nood-anticonceptie kan de eisprong of de innesteling van de bevruchte eicel in de baarmoeder blokkeren. Als de innesteling van de bevruchte eicel al is begonnen, dan is Postinor 1500 niet meer werkzaam.