PATIËNTEN BIJSLUITER

NATRIUMCROMOGLICAAT OOGDRUPPELS 20 MG L

ALGEMENE KENMERKEN

Benaming
Natriumcromoglicaat oogdruppels 20 mg/ml

Samenstelling

Natriumcromoglicaat oogdruppels 20 mg/ml bevat per ml 20 mg natriumcromoglicaat, de werkzame stof.
Het product bevat als hulpstoffen: benzalkoniumchloride (0,1 mg per ml), natriumedetaat (0,1 mg/ml) en gezuiverd water.
Het product is steriel, dat wil zeggen vrij van bacteriën, schimmels en gisten.

Verpakking
Natriumcromoglicaat oogdruppels 20 mg/ml wordt geleverd in een kunststof flesje met 10 ml oplossing, voorzien van een druppelaar en een afsluitdopje.

Geneesmiddelengroep
Geneesmiddelen ter voorkoming van overgevoeligheidsreacties (anti-allergie middelen).

Registratiehouder
Basic Pharma Manufacturing BV
Burghoffweg 5
6042 EX Roermond

RVGnummer
In het register ingeschreven onder RVG-nummer: 57336 (Natriumcromoglicaat oogdruppels 20 mg/ml)

WERKING EN TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL
Werking van het geneesmiddel
Natriumcromoglicaat remt overgevoeligheidsreacties, zodat verschijnselen als rode ogen, tranende ogen, gezwollen oogleden, branderigheid en jeuk van het oog worden voorkomen of (nagenoeg) verdwijnen. De mogelijkheid bestaat dat uw klachten niet direct verdwijnen, doch dat dit enkele dagen duurt.

Toepassing van het geneesmiddel
Natriumcromoglicaat oogdruppels 20 mg/ml wordt toegepast ter voorkoming van een ontsteking van het bindvlies van het oog die het gevolg is van een overgevoeligheidsreactie voor een bepaalde stof (zoals bij hooikoorts).

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT
Situaties waarbij het geneesmiddel niet mag worden gebruikt Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel.

NODIGE VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
Gebruik tijdens de zwangerschap
Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts.

Gebruik tijdens het geven van borstvoeding
Tijdens de periode van borstvoeding dit geneesmiddel uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Zo'n effect is echter niet waarschijnlijk.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die
de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden
Er zijn geen wisselwerkingen van dit geneesmiddel met andere geneesmiddelen bekend.

Speciale waarschuwingen
Aangezien dit geneesmiddel preventief werkt is het belangrijk de behandeling ononderbroken voort te zetten gedurende de periode dat u bent blootgesteld aan de stoffen waarvoor u overgevoelig bent. Als u dit niet doet, dan kunnen de klachten terugkeren. Dit geneesmiddel is dus niet geschikt om klachten
direct te verhelpen, doch met name om deze te voorkomen.
Het dragen van zachte contactlenzen wordt afgeraden, aangezien de oogdruppels het conserveermiddel benzalkomumchloride bevatten.
Indien u na 14 dagen onafgebroken gebruik van dit geneesmiddel geen verbetering van de klachten bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK
Dosering en wijze van gebruik
Indien u dit geneesmiddel op voorschrift van de arts gaat gebruiken dan dient het voorschrift van de arts te worden gevolgd.
De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen is vier- tot zesmaal daags één tot twee druppels in elk oog.
Raadpleeg ook de rubriek "SPECIALE WAARSCHUWINGEN".

Gebruiksaanwijzing:
1. Schroef het dopje eraf zonder in de zijkant van het flesje te knijpen (de eerste keer moet u eerst de verzegeling verbreken);
2. Plaats de wijsvinger van uw hand iets onder het midden van het onderste ooglid, trek het ooglid voorzichtig omlaag (naar de wang toe) waardoor een soort zakje ontstaat;
3. Breng het hoofd naar achteren en kijk naar uw wenkbrauw;
4. Oefen met uw andere wijsvinger voldoende druk uit op de zijkant van het flesje om één druppel van het product in het oog te brengen, breng de druppel in de onderste buitenhoek van het oog en neem de wijsvinger van het flesje weg (probeer met de druppelaar van het flesje uw oog niet aan te raken);
5. Knipper enkele malen met de ogen;
6. Herhaal de stappen 2 t/m 5 voor het andere oog;
7. Schroef het dopje goed erop en bewaar het flesje in de originele verpakking.

Verschijnselen en maatregelen bij overdosering
Het is zeer onwaarschijnlijk dat zich bij overdosering problemen zullen voordoen. Indien u een vermoeden hebt dat dit wel het geval is, raadpleeg dan uw arts.

Maatregelen bij vergeten van een dosis
Indien u vergeten bent een dosis te druppelen doe dit dan alsnog zo snel mogelijk tenzij het bijna tijd is voor een volgende dosis. In het laatste geval moet de vergeten dosis niet meer worden gedruppeld, doch worden overgegaan op het gebruikelijke doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Verschijnselen bij plotseling stoppen met de behandeling
Bij plotseling stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel in de periode dat u bent blootgesteld aan de stoffen waarvoor u overgevoelig bent, kunnen de oorspronkelijke klachten weer terugkomen!

BIJWERKINGEN
Soms kan een kortdurende, voorbijgaande prikkeling van de ogen voorkomen na indruppelen. Wanneer deze bijwerking hinderlijk aanwezig blijft of wanneer de klachten bij regelmatig gebruik van de oogdruppels niet verminderen of zelfs verergeren, raadpleeg dan uw arts.
Bij langdurig én regelmatig dagelijks gebruik van de oogdruppels kan schade aan het oog optreden als gevolg van de inwerking van benzalkoniumchloride. Gebruik daarom de oogdruppels uitsluitend in de periode waarin u bent blootgesteld aan de stoffen waarvoor u overgevoelig bent volgens het geadviseerde doseringsschema of volgens het voorschrift van uw arts.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

BEWARING EN HOUDBAARHEID
Natriumcromoglicaat oogdruppels 20 mg/ml bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25 °C) in de originele verpakking.

Het geneesmiddel mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.

De oogdruppels zijn, mits onaangebroken, houdbaar tot de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum achter "Niet te gebruiken na". Wanneer het flesje eenmaal is geopend dan mag de inhoud ervan niet langer dan 1 maand worden gebruikt mits bewaard volgens het voorschrift.
Bewaar dit geneesmiddel buiten bereik van kinderen!