Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit
geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1.Wat is Proctosedyl en waarvoor wordt het gebruikt ?
2.Wat u moet weten voordat u Proctosedyl gebruikt
3.Hoe wordt Proctosedyl gebruikt ?
4.Mogelijke bijwerkingen
5 Hoe bewaart u Proctosedyl ?

Proctosedyl® zetpillen Proctosedyl® zalf
* De werkzame bestanddelen ziin cinchocaïne hydrochloride, framycetinesulfaat, hydrocortison.
Een zetpil of één gram zalf bevatten 5 mg cinchocaïne hydrochloride, 10 mg framycetinesulfaat en 5 mg hydrocortison
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) ziin
in de zetpil aesculine en suppocire A.M,
in de zalf watervrije lanoline, vloeibaar paraffine, wit zacht paraffine en aesculine

Registratiehouder:
Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ Hoevelaken
Tel: 033-25 33 911

In het register ingeschreven onder RVG 05674 (zetpillen), RVG 05673 (zalf)

1. Wat is Proctosedyl en waarvoor wordt het gebruikt ?
* Proctosedyl is beschikbaar in de vorm van zetpillen en zalf.
* Proctosedyl zetpillen zijn verpakt in een PVC/LDPE zetpilstrip à 1 stuk. De zetpilstrips zijn verpakt in een doosje à 12 zetpillen. Proctosedyl zalf is verpakt in een aluminium tube a 30 gram zalf.
* Proctosedyl wordt toegepast bij de behandeling van inwendige en uitwendige aambeien bij volwassenen, indien niet medicamenteuse maatregelen niet voldoende zijn. Proctosedyl bevat een middel dat ontstekingsreacties, zoals jeuk en de waterige afscheiding, snel doet verminderen. Verder bevat Proctosedyl een pijnstillend middel en een antibioticum, dat infectie door - in de darminhoud aanwezige - bacteriën voorkomt.

Gebruik Proctosedyl niet:
* wanneer uw aambeien geinfecteerd zijn of bloeden
* wanneer een infectie in de endeldarm ( het rectum) bestaat. Uw arts kan dit voor u vaststellen.
* wanneer u gevoelig bent voor één van de bestanddelen van dit middel.

Wees extra voorzichtig met Proctosedyl
* Proctosedyl mag niet langer dan drie weken worden gebruikt.
* wanneer u Proctosedyl langdurig gebruikt , omdat
* door het gebruik van hydrocortison de kans op bijwerkingen op de huid (plaatselijk dunner worden van de huid, huidstriemen, plaatselijk uitzetten van de bloedvaten) toeneemt en
* door langdurig gebruik van framycetine andere infecties zouden kunnen ontstaan.
* Het ontstekingsremmende middel in Proctosedyl (hydrocrotison) kan een aanwezige infectie verhullen.
* als u overgevoelig bent voor antibiotica zoals neomycine, kanamycine, paromomycine of gentamycine, want dan is de kans groot dat u ook overgevoelig bent voor framycetine, een bestanddeel van Proctosedyl.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Over het gebruik van Proctosedyl in de zwangerschap bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid voor het ongeboren kind te kunnen beoordelen. Het wordt daarom afgeraden om Proctosedyl te gebruiken tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.Raadpleeg tevens een arts indien u Proctosedyl gebruikt en zwanger wenst te worden.

Borstvoeding
Over het gebruik van Proctosedyl bij het geven van borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid voor de baby te kunnen beoordelen. Het wordt aanbevolen om tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft geen Proctosedyl te gebruiken, tenzij uw arts anders voorschrijft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen effecten bekend van Proctosedyl op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines. Een effect is onwaarschijnlijk.
Gebruik van Proctosedyl in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Er zijn geen geneesmiddelen bekend die een wisselwerking met Proctosedyl hebben.

3. Hoe wordt Proctosedyl gebruikt ?
* De zetpillen gebruikt u als volgt: breng `s ochtends, `s avonds en na iedere ontlasting een zetpil in. U dient de zetpil zo diep mogelijk in de endeldarm (het rectum) in te brengen.
* De zalf brengt u met een schone vinger in kleine hoeveelheden aan op de pijnlijke of jeukende plaats. Dit doet u 's ochtends, 's avonds en na iedere ontlasting of u brengt de zalf met een canule in het rectum
* Bij gebruik van zowel de zetpillen als de zalf, neemt u in de eerste week 3 zetpillen per dag; in de tweede week 2 zetpillen per dag en in de derde week 1 zetpil per dag. De zalf smeert u iedere keer na het inbrengen van de zetpil uit rond de anus. Ook kunt u de zalf gebruiken als glijmiddel voor het pijnloos inbrengen van de zetpil.

In geval u bemerkt dat Proctosedyl te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Proctosedyl te gebruiken:
Neem nooit een dubbele dosis van Proctosedyl om zo de vergeten dosis in te halen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Proctosedyl heeft gebruikt:
Als u te veel Proctosedyl heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Er zijn geen gevallen van overdosering bekend.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen zou Proctosedyl bijwerkingen kunnen veroorzaken.
Aandoeningen van huid of onderhuid
De volgende bijwerkingen komen zelden voor
• rimpelen en dunner worden van de huid (huidatrofie), huidstriemen en groeven, blauwe of rode vlekken door verwijding van bloedvaten, plaatselijke bloeduitstortingen, verdwijning van pigment, neiging tot bloeden. Deze bijwerkingen kunnen optreden na langdurig gebruik van Proctosedyl.
* overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk en en een branderig gevoel
* huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis)
* huidstriemen op de billen

Bij gebruik van de zetpillen is de kans op algehele bijwerkingen groter dan gebruik van de zalf of crème.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Proctosedyl ?
Proctosedyl buiten het bereik en het zicht van kinderen houden
Proctosedyl zalf niet bewaren boven 25°C Proctosedyl zetpillen Bewaren bij 2-8 °C

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Proctosedyl niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na"
of "exp„

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in mei 2003