INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
PROPECIA is alleen bedoeld voor gebruik door mannen.

Inhoud van deze bijsluiter
1.Wat is PROPECIA en waarvoor wordt het gebruikt
2.Wat u moet weten voordat u PRO PECIA inneemt
3.Hoe wordt PRO PECIA gebruikt
4.Mogelijke bijwerkingen
5.Hoe bewaart u PROPECIA

PROPECIA, tabletten 1 mg
• Het werkzame bestanddeel is finasteride 1mg per tablet
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactosemonohydraat, microkristallijn cellulose, gepregelatineerd zet-meel, natriumzetmeelglycolaat, natriumdocusaat, magnesiumstearaat, talk, hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171), geel en rood ijzeroxide (E172).

Registratiehouder:
Merck Sharp & Dohme B.V.,
postbus 581,
2003 PC Haarlem

In het register ingeschreven onder RVG 27397

1. WAT IS PROPECIA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Farmaceutische vorm en inhoud:
PROPECIA, tabletten 1 mg zijn achthoekig van vorm, roodbruin van kleur, met aan één kant een ’P’-logo en aan de andere kant PROPECIA.
De tabletten zijn verkrijgbaar in een doosje met 3 doordrukstrips van 10 tabletten.
Men veronderstelt dat kaalheid van het mannelijke type veroorzaakt wordt door een combinatie van erfelijke factoren en een bepaald hormoon, genaamd dihydrotestosteron (DHT). Onder invloed van DHT wordt de groeifase van het haar korter en wordt het haar dunner.
In de hoofdhuid verlaagt PROPECIA met name de concentratie van DHT, een stof die bij mannen tot haarverlies bijdraagt, door een enzym (5-alfa-reductase type 2) te remmen. Zo draagt PROPECIA bij in de omkering van het kalingsproces, waarbij verder haardichtheid weer toeneemt.
Over het algemeen kan het nodig zijn het middel drie tot zes maanden lang elke dag te gebruiken voor u een verandering opmerkt.
Mannen met licht tot matig maar geen volledig haarverlies mogen verwachten baat te hebben bij het gebruik van PROPECIA.
In onderzoek bij vrouwen was PROPECIA niet effectief bij haarverlies (alopecia androgenetica).

Waarom heeft uw arts PROPECIA voorgeschreven
PROPECIA wordt gebruikt voor de behandeling van vroege stadia van kaalheid (alopecia androgenetica) bij mannen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PROPECIA INNEEMT
Gebruik PROPECIA niet
Vrouwen moeten PROPECIA niet gebruiken (zie zwangerschap).
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor een van de bestanddelen van PROPECIA, mag u PROPECIA niet gebruiken. Wanneer u na het innemen van een geneesmiddel plotseling verschijnselen krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag of koorts, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig voor dat middel bent. Als u de zeldzame erfelijke aandoeningen galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie heeft.

PROPECIA dient niet door kinderen te worden ingenomen.

Zwangerschap
PROPECIA is alleen voor de behandeling van vroege stadia van kaalheid bij mannen. Vrouwen die zwanger zijn of kunnen zijn mogen PROPECIA niet gebruiken, en ook geen gebroken of fijngemaakte tabletten PROPECIA aanraken. Als het werkzaam bestanddeel in PROPECIA na oraal gebruik of door de huid wordt geabsorbeerd door een vrouw die zwanger is van een mannelijke baby, kan dat ertoe leiden dat de mannelijke baby met afwijkingen aan de geslachtsorganen wordt geboren. Als een vrouw die zwanger is met het werkzame bestanddeel van PROPECIA in contact komt, moet zij haar arts raadplegen. Tabletten PRO PECIA zijn omhuld en zullen bij normaal gebruik contact met het werkzame bestanddeel voorkomen, mits de tabletten niet gebroken of fijngemaakt zijn.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens die suggereren dat PROPECIA de rijvaardigheid of het bedienen van machines beïnvloedt.

Gebruik van PROPECIA in combinatie met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kan PROPECIA samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Echter, het is belangrijk dat u uw arts vertelt welke middelen u nog meer gebruikt, ook als u ze zelf zonder recept gekocht hebt daar sommige middelen invloed op elkaars werking hebben. De verzorging van uw haar hoeft waarschijnlijk niet aangepast te worden.

3. HOE WORDT PROPECIA GEBRUIKT
Neem elke dag 1 tablet PRO PECIA, met of zonder voedsel.
• Kan ik PROPECIA vaker dan eenmaal per dag gebruiken?
PROPECIA werkt niet sneller of beter als u het vaker dan eenmaal per dag inneemt. Neem per dag maar een tablet PROPECIA in.
• Hoe lang moet ik PROPECIA gebruiken?
Uw arts zal u helpen vaststellen of PROPECIA bij u werkt. Het is belangrijk PROPECIA te gebruiken voor zo lang als uw arts dat voorschrijft. PROPECIA kan op lange duur alleen werken als u het blijft innemen. De werkzaamheid en de voortzetting van de behandeling moet continue door uw arts worden beoordeeld.
• Wanneer kan ik resultaten van het gebruik van PROPECIA verwachten?
Kaalheid van het mannelijke type is een aandoening die zich in de loop van een langere periode ontwikkelt. Over het algemeen is het nodig om het middel 3 tot 6 maanden elke dag in te nemen voordat u merkt dat u meer haar krijgt of dat verder haarverlies wordt voorkomen.
• Wat gebeurt er als ik PROPECIA niet meer inneem?
Om het effect in stand te houden wordt aanbevolen dat u PROPECIA blijft gebruiken. Als u stopt met het gebruik van PROPECIA zult u het haar dat u erbij heeft gekregen waarschijnlijk binnen 9 tot 12 maanden na stopzetting van de behandeling verliezen.

Wat u moet doen wanneer u te veel PROPECIA heeft ingenomen:
Wanneer u te veel PROPECIA heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten PROPECIA in te nemen:
PROPECIA volgens het behandelingsvoorschrift innemen. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Neem de volgende tablet zoals gebruikelijk.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Net als elk geneesmiddel kan PROPECIA onbedoelde of ongewenste effecten hebben, de zogenaamde bijwerkingen. Deze komen weinig voor en de meeste mannen hebben er geen last van.

In een enkel geval kan bij mannen minder zin in seks en/of problemen met het krijgen van een erectie optreden. Een gering aantal kan problemen krijgen met de zaadlozing, waaronder een vermindering van de hoeveelheid zaadvloeistof die tijdens seksuele activiteit vrijkomt (dit lijkt de normale seksuele functie niet te hinderen). In klinisch onderzoek verdwenen de bijwerkingen over het algemeen bij zowel mannen die met PROPECIA stopten als bij mannen die de behandeling voortzetten.

Bij algemeen gebruik zijn de volgende bijwerkingen zelden gemeld: allergische reacties waaronder uitslag, jeuk, galbulten, en zwelling van lippen en gelaat; pijnlijke en opgezwollen borsten; en pijn aan de testis.

Als deze of andere ongebruikelijke verschijnselen optreden, moet u dat uw arts of apotheker direct melden.

5. HOE BEWAART U PROPECIA
PROPECIA buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar PRO PECIA beneden 30 °C. Bewaren in de originele verpakking. Gebruik PROPECIA niet na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”. De eerste twee nummers verwijzen naar de maand; de laatste vier naar het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2004.

Merck Sharp & Dohme,
Postbus 581,
2003 PC Haarlem,
telefoon 023 - 5 153 153.