BIJSLUITER

Protagens 2% oogdruppels

SAMENSTELLING

Protagens oogdruppels bevatten polyvidon 20 mg/ml en benzalkoni chloriy als conserveermiddel. 8

EIGENSCHAPPEN
Protagens oogdruppels bevatten polyvidon, een stof welke veel overeenkomst vertoont met het natuurlijk traanvocht, en die wordt toegepast ter vermindering van irritatie en als kunstmatig traanvocht.

TOEPASSINGEN
Protagens oogdruppels worden door de arts in het algemeen voorgeschreven bij z.g. "droge ogen", welke ontstaan tengevolge van een verminderde traanproduktie, bij dreigende uitdroging van het hoornvlies of in situaties waarin de ogen niet gesloten kunnen worden. Hierdoor ontstaat een irritatie van het slijmvlies dat de oogleden en de oogbal bedekt.

WANNEER PROTAGENS OOGDRUPPELS NIET MOGEN WORDEN GEBRUIKT Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van Protagens.

BIJWERKINGEN
Na toediening is een licht branderig gevoel mogelijk. Bij het te vaak toepassen van Protagens kan het conserveermiddel schadelijk zijn voor het hoornvlies.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Wanneer na gebruik de irritatie aanhoudt of verergert, moet de arts geraadpleegd worden. Contactlenzen mogen tijdens een behandeling met Protagens alleen worden gedragen na overleg met uw arts. Protagens is niet geschikt als middel om contactlenzen mee te reinigen of in te bewaren.

WIJZE VAN GEBRUIK
Gebruik Protagens oogdruppels volgens de aanwijzingen van uw arts. De gebruikelijke dosering is 4-5 maal daags 2 druppels in het aangetaste oog. Bij het indruppelen het hoofd wat achterover houden en omhoog kijken. Trek het onderste ooglid naar voren met uw wijsvinger.
Breng voorzichtig een druppel in het zo ontstane gootje zonder met het oog of de oogleden de druppelaar van de flacon aan te raken.
Sluit het oog gedurende enige seconden en knipper vervolgens enige keren zodat de druppel zich gelijkmatig over het oog verdeelt.

HOUDBAARHEID - BEWARING
Protagens oogdruppels niet gebruiken na de op de verpakking aangegeven datum na de woorden: "niet te gebruiken na". Bewaren bij 15°-25° C. Na openen van de flacon deze niet langer dan 1 maand gebruiken. Buiten bereik van kinderen houden.

VERPAKKING
Druppelflacon à 10 ml of 15 ml.

INSCHRIJVINGSNUMMER
Protagens oogdruppels zijn in het register ingeschreven onder RVG 10513. Januari 2001

Registratiehouder: Alcon Nederland BV Avelingen-West 5 4202 MS Gorinchem
Correspondentieadres: Thilo
Avelingen-West 5
4202 MS Gorinchem
DR. THILO AG,
6330 Cham/Zwitserland