BIJSLUITER
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Protopic en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Protopic gebruikt
3. Hoe wordt Protopic gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Protopic
6. Aanvullende informatie

Protopic 0,03% zalf
Tacrolimus monohydraat
- De werkzame stof is tacrolimus monohydraat.
Eén gram Protopic 0,03% zalf bevat 0,3 mg tacrolimus (als tacrolimus monohydraat).
- De andere bestanddelen zijn witte zachte paraffine, vloeibare paraffine, propyleencarbonaat, witte bijenwas en harde paraffine.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Astellas Pharma GmbH,
Neumarkter Str. 61,
D-81673 München,
Duitsland.

Fabrikant: Fujisawa Ireland Ltd., Killorglin, County Kerry, Ierland.

1. WAT IS PROTOPIC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Protopic is een witte tot licht gele zalf. Het is verkrijgbaar in tubes met 10 g, 30 g of 60 g zalf. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. Protopic is verkrijgbaar in twee sterktes (Protopic 0,03% en Protopic 0,1% zalf). De werkzame stof, tacrolimus, is een
immunomodulator.
Protopic 0,03% zalf wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige atopische dermatitis (eczema) bij volwassenen die niet afdoende reageren op conventionele behandelingen of deze niet verdragen en bij kinderen (vanaf de leeftijd van 2 jaar) die niet afdoende reageren op conventionele
behandelingen. Bij atopische dermatitis veroorzaakt het te sterk reageren van het afweersysteem van de huid huidontsteking (jeuk, roodheid, droogheid). Protopic wijzigt de abnormale afweerreactie en neemt de huidontsteking en de jeuk weg.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PROTOPIC GEBRUIKT
Gebruik Protopic niet:
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor tacrolimus of voor één van de andere bestanddelen van de zalf of voor antibiotica van de macrolidegroep (bv. azithromycine, clarithromycine, erythromycine).

Pas goed op met Protopic:
- Als de patient jonger is dan 2 jaar. Er is geen ervaring met het gebruik van Protopic bij kinderen jonger dan 2 jaar.
- Het effect van de behandeling met Protopic op de ontwikkeling van het afweersysteem bij kinderen en in het bijzonder bij jonge kinderen werd niet onderzocht.
- Als u geïnfecteerde wondjes heeft. De zalf mag niet op geïnfecteerde wondjes worden aangebracht.
- Bij leverfalen. Raadpleeg uw arts vooraleer Protopic te gebruiken.
- Als u een erfelijke afwijking heeft van de barrièrefunctie van de huid zoals het Netherton’s syndroom of als u lijdt aan een veralgemeende erythroderma (ontsteking met roodheid en afschilferen van de gehele huid). Raadpleeg uw arts vooraleer Protopic te gebruiken.
- Als uw lymfeklieren opzwellen tijdens de behandeling met Protopic moet u uw arts raadplegen.
- Vooraleer u zich laat vaccineren moet u de arts inlichten over het gebruik van Protopic. Tijdens de behandeling en gedurende een zekere periode na de behandeling met Protopic zouden er geen vaccins mogen toegediend worden. Voor levende verzwakte vaccins (zoals mazelen, bof, rubella of orale polio) bedraagt de wachttijd 28 dagen, voor geïnactiveerde vaccins (zoals tetanus, difterie, kinkhoest of griep) 14 dagen.
- Vermijd blootstelling van de huid gedurende lange periodes aan zonlicht of kunstmatig zonlicht zoals zonnebanken. Indien u na het aanbrengen van Protopic buitenshuis gaat, dient u een beschermende zonnecreme aan te brengen en gepaste kledij aan te trekken die de huid beschermen tegen het zonlicht. Vraag tevens uw arts om advies over andere doeltreffende bescherming tegen de zon. Als u een lichttherapie volgt op voorschrift van de arts, dient u uw arts op de hoogte te brengen van het feit dat u Protopic gebruikt. Het is namelijk niet aan te
raden Protopic te gebruikten samen met lichttherapie.
- Vermijd contact met de ogen of de slijmvliezen (in de neus of mond).

Gebruik van Protopic met voedsel en drank:
Als u Protopic gebruikt kan het drinken van alcohol de huid of het gezicht laten blozen, roodkleuren en warm laten aanvoelen.

Zwangerschap:
Gebruik Protopic niet als u zwanger bent.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:
Gebruik Protopic niet als u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Protopic samen met andere geneesmiddelen of cosmetica:
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. U mag vochtregulerend cremes en lotions gebruiken gedurende de behandeling met Protopic. Deze producten mogen echter niet binnen de twee uur vóór of na het aanbrengen van Protopic zalf aangewend worden.
Het gelijktijdig gebruik van Protopic met andere huidmiddelen of met orale corticosteroïden (bv. cortisone) of geneesmiddelen die het afweersysteem beïnvloeden werd niet onderzocht.
Voordat u zich laat vaccineren dient u uw arts te vertellen dat u Protopic gebruikt (zie Rubriek “Pas goed op met Protopic”).

3. HOE WORDT PROTOPIC GEBRUIKT
Volg bij gebruik van Protopic nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Als u de indruk heeft dat de werking van de zalf te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.
Breng Protopic in een dunne laag aan op de aangetaste delen van uw huid.
Protopic kan op de meeste plekken van het lichaam worden aangebracht, met inbegrip van het gezicht en de hals en in de holtes van de ellebogen en de knieën. Vermijd het gebruik van de zalf in de neus, mond of in de ogen. Als de zalf toch op deze plaatsen terecht komt, moet u de zalf grondig verwijderen en/of met water wegspoelen. De behandelde huid mag niet verbonden of ingebonden worden.
Was uw handen na het aanbrengen van Protopic tenzij uiteraard de handen zelf behandeld dienen te worden.
Na het nemen van een bad of een douche moet de huid volledig droog zijn vooraleer Protopic aan te brengen.

Kinderen (vanaf de leeftijd van 2 jaar)
Breng Protopic tweemaal per dag aan gedurende maximaal 3 weken, éénmaal ’s morgens en éénmaal ’s avonds. Nadien moet de zalf éénmaal per dag aangebracht worden op alle aangetaste zones van de huid tot het eczema volledig is verdwenen.

Volwassenen (vanaf de leeftijd van 16 jaar)
Er zijn twee sterktes van Protopic (Protopic 0,03% en Protopic 0,1% zalf) beschikbaar voor volwassen patiënten. Uw arts zal beslissen welke sterkte het best gepast is voor u. Gewoonlijk wordt de behandeling gestart met Protopic 0,1% zalf, tweemaal daags, éénmaal ’s morgens en éénmaal ’s avonds, totdat de symptomen zijn verdwenen. Als de symptomen weer terugkomen, hervat u de
behandeling met Protopic 0,1% twee maal daags. Afhankelijk van het resultaat van de zalf op uw eczema kan de arts beslissen of de frequentie van toepassing verminderd kan worden, of dat de andere sterkte, namelijk Protopic 0,03% kan worden gebruikt.
Behandel elke aangetaste zone van de huid tot het eczema is verdwenen. Verbetering wordt meestal binnen een week gezien. Indien na twee weken behandeling geen verbetering optreedt, dient u uw arts te raadplegen over andere mogelijke behandelingen. De behandeling met Protopic kan herhaald worden
als de symptomen heroptreden.

Wat u moet doen als u per ongeluk wat zalf inslikt:
Indien u per ongeluk de zalf inslikt dient u zo snel mogelijk uw arts of apotheker te raadplegen.
Probeer niet zelf braken op te wekken.

Wat u moet doen als u Protopic vergeet te gebruiken:
Indien u vergeten bent om de zalf aan te brengen op het voorziene tijdstip, doe dit dan op het moment dat u zich dit herinnert en ga normaal met de behandeling verder.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Protopic bijwerkingen hebben.
Ongeveer de helft van de patiënten die Protopic gebruiken hebben enige vorm van huidirritatie op de plaats van aanbrengen van de zalf. Branderig gevoel en jeuk komen zeer vaak (> 10%) voor. Deze symptomen zijn gewoonlijk mild tot matig en verdwijnen in het algemeen binnen de week na aanvang van de behandeling met Protopic. Andere vaak voorkomende (> 1%) nevenwerkingen zijn roodheid,
warmtegevoel, pijn, verhoogde gevoeligheid van de huid (vooral voor warmte en koude), huidtintelingen, uitslag, folliculitis (ontstoken of geïnfecteerde haarfollikels) en virale herpes infecties (bv. zona, gegeneraliseerde herpes simplex infecties). Het blozen van het gezicht of huidirritatie na het
drinken van alcohol komt ook vaak voor. Acne is een soms voorkomende nevenwerking. Rosacea en Rosacea-gelijkende dermatitis zijn ook gerapporteerd.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U PROTOPIC
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Niet bewaren boven 25 °C.
Niet gebruiken na de op de tube en het doosje vermelde uiterste gebruiksdatum.